Voortgangsrapportage Ontwikkeling Uitkomstgerichte Zorg 2018-2022

05-07-2019
0 reacties

Linnean is een open, landelijk netwerk van meer dan 900 gedreven patiënt(vertegenwoordigers), zorgverleners, zorgverzekeraars, onderzoekers en leveranciers. Samen maken wij ons hard voor waardegedreven zorg.

Waardegedreven zorg is zorg die zo georganiseerd en geleverd wordt dat zij beter aansluit bij de behoeften van de patiënt. Het is een concept dat gaat over het continu leren en verbeteren op basis van uitkomsten en kosten. Het raakt daarmee aan andere concepten zoals samen beslissen, leveren van juiste zorg op juiste plaats, registratie aan de bron, etc.

Wij willen de implementatie van waardegedreven zorg in Nederland versnellen. Dat doen we door zorgprofessionals- en partijen met elkaar te verbinden. Op dit platform, in werkgroepen en op netwerkbijeenkomsten komen we bijeen om van elkaar te leren en samen de zorg te verbeteren. Opgenomen bijeenkomsten kunt u terugkijken 

Sluit u aan bij Linnean 

Wilt u ook bijdragen aan waardegedreven zorg in Nederland? Sluit u aan bij Linnean! Iedereen die betrokken is bij de zorgsector in Nederland is welkom in ons netwerk en kan kosteloos deelnemen aan alle activiteiten. Als lid ontvangt u het laatste nieuws in uw mailbox, kunt u vragen stellen, meepraten en deelnemen aan bijeenkomsten. 

Ook buiten bijeenkomsten om wil Linnean de kennisoverdracht tussen zorgprofessionals bevorderen. Dit doen we door inspiratieverhalen, praktijkvoorbeelden en ervaringen met elkaar te delen. 

Filter op:

     

    

Nieuws

De voortgangsrapportage van het programma Ontwikkeling Uitkomstgerichte Zorg 2018-2022 beschrijft de acties en resultaten van afgelopen jaar en de wijze waarop de samenwerking met de partijen van het Hoofdlijnenakkoord Medisch Specialistische Zorg is georganiseerd.

Deze voortgangsrapportage is op 5 juli door Minister Bruno Bruins aangeboden aan de Tweede kamer. 

Bij de voottgangsrapportage is meegestuurd:
1 Advies Commissie Governance van Kwaliteitsregistraties;
2 Beschrijving van de voortgang per programmalijn;
3 Evaluatie van de subsidieregeling Transparantie door het Zorginstituut;
4 Transparantiemonitor van Nivel;
5 Nulmeting voor de beleidsevaluatie van het programma Uitkomstgerichte zorg in het kader van “Lerend Evalueren” (Sira).

Hieronder kunt u de documenten downloaden.

Afbeeldingen

Kennis en achtergrond

Twitter

0  reacties

Over ons

Het Linnean Initiatief is een landelijk netwerk van koplopers en aanjagers van waardegedreven zorg. 

Lees meer

Linnean-netwerk

Ook deelnemen aan het Linnean-netwerk?
Sluit u aan bij het netwerk.

Contact

Stichting Linnean Initiatief
KvK: 75738007

Neem vooral contact met ons op voor meer informatie, tips of suggesties.

linnean@zinl.nl
Contact

 

 

Cookie-instellingen