Webcast 'High Value Care and Corona - Uncertainty as the New Normal'

24-09-2020
0 reacties

Linnean is een open, landelijk netwerk van meer dan 700 gedreven patiënt(vertegenwoordigers), zorgverleners, zorgverzekeraars, onderzoekers en leveranciers. Samen maken wij ons hard voor waardegedreven zorg.

Waardegedreven zorg is zorg die zo georganiseerd en geleverd wordt dat zij beter aansluit bij de behoeften van de patiënt. Het is een concept dat gaat over het continu leren en verbeteren op basis van uitkomsten en kosten. Het raakt daarmee aan andere concepten zoals samen beslissen, leveren van juiste zorg op juiste plaats, registratie aan de bron, etc.

Wij willen de implementatie van waardegedreven zorg in Nederland versnellen. Dat doen we door zorgprofessionals- en partijen met elkaar te verbinden. Op dit platform, in werkgroepen en op netwerkbijeenkomsten komen we bijeen om van elkaar te leren en samen de zorg te verbeteren.  

Sluit u aan bij Linnean 

Wilt u ook bijdragen aan waardegedreven zorg in Nederland? Sluit u aan bij Linnean! Iedereen die betrokken is bij de zorgsector in Nederland is welkom in ons netwerk en kan kosteloos deelnemen aan alle activiteiten. Als lid ontvangt u het laatste nieuws in uw mailbox, kunt u vragen stellen, meepraten en deelnemen aan bijeenkomsten. 

Ook buiten bijeenkomsten om wil Linnean de kennisoverdracht tussen zorgprofessionals bevorderen. Dit doen we door inspiratieverhalen, praktijkvoorbeelden en ervaringen met elkaar te delen. 

Filter op:

     

    

Nieuws

On October 28th, the Linnean Initiative hosts a webcast for an international audience . Subject: ‘High value care and corona: uncertainty as the new normal’, with Richard Bohmer as keynote speaker.

Register via: https://bit.ly/2G4KGkw 

[Nederlands hieronder]

On October 28th, the Linnean Initiatieve hosts a webcast for an international audience for its first time. Subject: 'High Value Care and Corona: Uncertainty as the New Normal', with Richard Bohmer as keynote speaker. Join us now! Register here (for free). 

Chairperson Fenna Heyning, Director of the Organization for Topclinical Hospitals (STZ) and the Linnean Initiative, talks to various speakers about the bottlenecks in our healthcare system that have become so tangible in the Corona pandemic. 

Keynote speaker Richard Bohmer 's recent publication 'Learning Systems: Managing Uncertainty in the New Normal of COVID-19' partly inspired this webcast and we are extremely happy to have him. What lessons can we learn from the first wave of the Corona pandemic? This question becomes even more relevant since we are at the beginning of a second wave.

What we do know is that the uncertainty about the virus itself as well as about the organization and delivery of corona-related and non corona-related care remains. Furthermore, we do know that the need for healthcare systems and -professionals for short-period closed loop learning is universal and becomes even more essential in the New Normal.  

In the upcoming weeks the speakers will introduce themselves via this platform. Visit us regularly to stay updated.

Curious to learn more about the Linnean Initiative, visit our About us page

Please contact us via linnean-initiatief@zinl.nl should you have any questions or remarks.


Op 28 oktober organiseert het Linnean Initiatief voor het eerst een internationaal evenement. Onderwerp: 'High Value Care and Corona: Uncertainty as the New Normal' met Richard Bohmer als keynote. Aanmelden voor dit evenement kan via deze link

Tijdens deze webcast gaat Fenna Heyning, directeur van STZ en bestuurder van het Linnean Initiatief, met verschillende sprekers in gesprek over knelpunten van ons zorgsysteem die zo tastbaar zijn geworden door de Corona pandemie. Richard Bohmer schuift hiervoor speciaal aan* (voor degenen die hem niet kennen, zoek hem op!) Deze webcast is namelijk mede geïnspireerd door Richard zijn recente publicatie 'Learning Systems: Managing Uncertainty in the New Normal of COVID-19'). Welke lessen kunnen we leren van de eerste golf van de Corona-pandemie? Een vraag die nog relevanter is geworden nu we aan de vooravond van een mogelijk tweede golf staan. 

Hetgeen we wel weten is dat de onzekerheid over het virus zelf als ook over het organiseren en leveren van corona-gerelateerde maar ook non corona-gerelateerde zorg hoog is en blijft. Dit maakt de noodzaak voor zorgsystemen en -professionals om kort-cylisch en closed loop te leren universeel en nog essentiëler in het Nieuwe Normaal. 

De komende weken worden de verschillende sprekers geïntroduceerd via dit platform en LinkedIn. Blijf ons dus volgen!

Afbeeldingen

Twitter

0  reacties

Over ons

Het Linnean Initiatief is een landelijk netwerk van koplopers en aanjagers van waardegedreven zorg. 

Lees meer

Linnean-netwerk

Ook deelnemen aan het Linnean-netwerk?
Sluit u aan bij het netwerk.

Contact

Stichting Linnean Initiatief
KvK: 75738007

Neem vooral contact met ons op voor meer informatie, tips of suggesties.

linnean@zinl.nl
Contact

 

 

Cookie-instellingen