Linnean advies'Waardegedreven Zorg: een noodzakelijke basis in de opleiding van zorgprofessional

24-09-2020
0 reacties

Linnean is een open, landelijk netwerk van meer dan 700 gedreven patiënt(vertegenwoordigers), zorgverleners, zorgverzekeraars, onderzoekers en leveranciers. Samen maken wij ons hard voor waardegedreven zorg.

Waardegedreven zorg is zorg die zo georganiseerd en geleverd wordt dat zij beter aansluit bij de behoeften van de patiënt. Het is een concept dat gaat over het continu leren en verbeteren op basis van uitkomsten en kosten. Het raakt daarmee aan andere concepten zoals samen beslissen, leveren van juiste zorg op juiste plaats, registratie aan de bron, etc.

Wij willen de implementatie van waardegedreven zorg in Nederland versnellen. Dat doen we door zorgprofessionals- en partijen met elkaar te verbinden. Op dit platform, in werkgroepen en op netwerkbijeenkomsten komen we bijeen om van elkaar te leren en samen de zorg te verbeteren.  

Sluit u aan bij Linnean 

Wilt u ook bijdragen aan waardegedreven zorg in Nederland? Sluit u aan bij Linnean! Iedereen die betrokken is bij de zorgsector in Nederland is welkom in ons netwerk en kan kosteloos deelnemen aan alle activiteiten. Als lid ontvangt u het laatste nieuws in uw mailbox, kunt u vragen stellen, meepraten en deelnemen aan bijeenkomsten. 

Ook buiten bijeenkomsten om wil Linnean de kennisoverdracht tussen zorgprofessionals bevorderen. Dit doen we door inspiratieverhalen, praktijkvoorbeelden en ervaringen met elkaar te delen. 

Filter op:

     

    

Nieuws

De Linnean werkgroep Onderwijs en Opleiding deelt graag haar advies 'Waardegedreven Zorg: een noodzakelijke basis in de opleiding van zorgprofessionals'.

De Linnean werkgroep Onderwijs en Opleiden deelt graag haar vier adviezen gebundeld in de paper 'Waardegedreven Zorg: een noodzakelijke basis voor in de opleiding van zorgprofessionals'. Hieronder lichten werkgroepleden Jos van der Hage en Paul van der Nat nogmaals het belang toe van onderwijs en opleiden in de transitie naar een écht waardegedreven zorgstelsel. Daaronder een zeer, zeer beknopte samenvatting van het advies. Download hier de gehele paper.

"Waardegedreven zorg behoort tot de 'need to have’s in het opleidingscurriculum van de zorgprofessional"  -  Jos van der Hage, Hoogleraar Heelkunde, Afdeling Chirurgie, Leids Universitair Medisch Centrum

"We hebben in Nederland een transitie ingezet naar waardegedreven zorg. Om de Nederlandse zorg echt waardegedreven te maken is inbedding van het gedachtegoed in opleidingen van vooral de zorgprofessionals van groot belang."  - Paul van der Nat, Manager bij Afdeling Value-Based Health Care St. Antonius Ziekenhuis, Senior Onderzoeker bij IQ Healthcare, RadboudUMC

Samenvatting:

De Nederlandse gezondheidszorg behoort kwalitatief gezien al jaren tot de top van Europa. Toch kent ons zorgstelsel een aantal fundamentele weeffouten en hebben we daarnaast te maken met een aantal demografische en technologische uitdagingen. De weeffouten en uitdagingen tezamen zetten de kwaliteit, solidariteit, en betaalbaarheid van het zorgstelsel onder druk. In 2006 introduceerden Prof. Porter en Prof. Teisberg Value Based Healthcare (VBHC)/ Waardegedreven zorg als een nieuwe visie op de organisatie en de levering van de gezondheidszorg. De implementatie van waardegedreven zorg betekent wel dat een aantal grote en fundamentele wijziging in ons zorgstelsel moeten worden doorgevoerd en is daarmee een grote veranderopgave. Het succes van die veranderopgave is sterk afhankelijk van een brede adoptie van het waardegedreven zorg-gedachtegoed. Voor een brede adoptie is het belangrijk dat de verschillende partijen en de mensen in de zorg elkaar begrijpen, dezelfde taal spreken en aan dezelfde doelen werken. Onderwijs en opleiding op het gebied van waardegedreven zorg zijn daarvoor onontbeerlijk. De Linnean werkgroep Onderwijs & Opleiden geeft vier adviezen:

  1. Zorg voor inbedding van het waardegedreven zorg-gedachtengoed in de opleidingen voor alle zorgprofessionals. Deze paper spitst zich toe op de opleidingen in de verschillende fasen van de carrières van paramedici, verpleegkundigen en artsen/ medisch specialisten.
  2. Maak in waardegedreven zorg -onderwijs onderscheid tussen a) principes, b) implementatie en c) randvoorwaarden.
  3. Selecteer het onderwerp van waardegedreven zorg-onderwijs op basis van de carrièrefase van de paramedicus, verpleegkundige of arts/medisch specialist.
  4. Selecteer de wijze waarop kennis wordt overgedragen op basis van het onderwerp en carrièrefase.

Afbeeldingen

Werkgroepen

Twitter

0  reacties

Over ons

Het Linnean Initiatief is een landelijk netwerk van koplopers en aanjagers van waardegedreven zorg. 

Lees meer

Linnean-netwerk

Ook deelnemen aan het Linnean-netwerk?
Sluit u aan bij het netwerk.

Contact

Stichting Linnean Initiatief
KvK: 75738007

Neem vooral contact met ons op voor meer informatie, tips of suggesties.

linnean@zinl.nl
Contact

 

 

Cookie-instellingen