Vliegende start

 

Je wilt een start maken met waardegedreven zorg. Dat is fantastisch. Maar voordat je daadwerkelijk aan de slag gaat, is het goed om even de volgende randvoorwaarden te checken. Zie het als een warming-up. Dankzij deze goede warming-up kun je een vliegende start maken!

 

01
Stel heldere en haalbare doelen

en bouw een eigen WGZ-huis

 

De neuzen dezelfde kant op krijgen én houden is heel belangrijk tijdens een WGZ-traject. Zet daarom een stip op de horizon. Dat motiveert en geeft focus. Ook als het tegenzit. Richt je eerst op de zorginhoudelijke doelen en vervolgens op de kosten en vergoedingen. Het opstellen/bouwen van een eigen waardegedreven zorghuis helpt enorm om de doelen scherp te krijgen door deze te koppelen aan je visie, missie, strategieën en kernwaarden.

Doelen uit de praktijk

  • Wij beslissen samen met de patiënt welke uitkomsten hij of zij belangrijk vindt. En bepalen vervolgens zorgvuldig welke behandelingen bijdragen aan het realiseren van die uitkomsten.
  • Wij leren van wat goed en minder goed gaat. En verbeteren op basis van die inzichten continu de zorg.
  • Wij reduceren kosten, maar nooit ten koste van de patiënt.
  • Wij werken nauw samen met alle partners in de keten.
  • Wij organiseren de zorg zo dicht mogelijk bij de patiënt thuis.
  • Wij gaan aan de slag met waardegedreven bekostiging.
 

 

 

02 
Gewoon doen!

Om ergens mee te starten is energie nodig. Een succesvol WGZ-traject staat of valt met de energie van de betrokken zorgverleners en patiënten. WGZ groeit en bloeit door enthousiasme van formele en informele leiders die de kar trekken. Laat je leiden door die drive en dat enthousiasme. Streef niet naar perfectie, maar ga gewoon pragmatisch aan de slag. Maak gebruik van al bestaande kennis en ervaring. Haak aan op lopende (ICT-) initiatieven. En besef: iedere stap – hoe klein ook – is een stap vooruit. Een stap dichterbij het leveren van meer waarde voor de patiënt. Dat motiveert en geeft plezier, zowel de patiënt als de zorgverlener. 

Verder maakt het niet uit in welk type organisatie je zit om met waardegedreven zorg te starten. In deze notitie worden vier archetypen aandoeningsgerichte organisatievormen beschreven, plus nog vier subvormen. Afhankelijk van in welke organisatievorm je zit, kan het makkelijk(er) of moeilijk(er) om bepaalde waardegedreven zorg-ambities te realiseren, maar de belangrijkste les is dat je in elke vorm kunt starten. Het motto is dus: gewoon doen!

Tip van een ervaringsdeskundige
'Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. Hiermee bedoel ik: maak het niet te ingewikkeld. Begin gewoon. Je kunt eindeloos rondjes draaien om hetzelfde thema en geen keuzes maken. Mensen willen niet de verantwoordelijkheid nemen. Nadenken en praten is leuk. Maar wat nog leuker is: aan de slag gaan en gewoon beginnen. Dan gebeurt er wat. Als het mislukt, dan leer je ervan. Wees niet te bang. Ga proberen. Van proberen kun je leren. Geen afrekengedrag. Samen doen! En als je valt, dan helpen we elkaar weer omhoog.’

 

 

 

03
Doe de Quickscan

Hoe  waardegedreven werkt ons team?

De kans is groot dat er binnen jouw team bewust of onbewust al gewerkt wordt volgens de principes van waardegedreven zorg. Met het invullen van de Quickscan weet je waar je staat op de zeven domeinen van waardegedreven zorg. Wat gaat goed? Wat kan beter? Bepaal samen met je team de jaaragenda en monitor jullie voortgang door elke zes maanden de QuickScan te doen.  Je vindt de QuickScan hier.

 Wist je dat
Een aantal van onze leden heeft op eigen initiatief de QuickScan doorontwikkeld en volledig gedigitaliseerd. Zij kunnen jouw team helpen bij het bespreken van de resultaten en je kunt jouw resultaten met andere teams (nationaal en internationaal) benchmarken. Mocht je meer informatie hierover willen ontvangen, stuur ons dan een
e-mail

 

 

Naar het LINNEAN-model> 

 

 

Volg Linnean online

  

Over ons

Het Linnean Initiatief is een landelijk netwerk van koplopers en aanjagers van waardegedreven zorg. 

Lees meer

Linnean-netwerk

Ook deelnemen aan het Linnean-netwerk?
Sluit u aan bij het netwerk.

Contact

Stichting Linnean Initiatief
KvK: 75738007

Neem vooral contact met ons op voor meer informatie, tips of suggesties.

linnean@zinl.nl
Contact

 

 

Cookie-instellingen