het waardegedreven zorghuis -faq

 

Het concept ‘waardegedreven zorg’ (in het Engels: value-based health care) is in 2006 geïntroduceerd door Michael Porter en Elisabeth Teisberg. Kort en goed komt waardegedreven zorg hierop neer: patiënten de best mogelijke zorg bieden in een aanvaardbare of betere verhouding tot de werkelijk gemaakte kosten. Het gaat dus om zorg die beter aansluit bij de behoefte(n) van een patiënt tegen een redelijke - of zelfs lagere - prijs.

 

 

Het
waardegedreven
zorghuis

Voordat je aan de slag gaat met waardegedreven zorg is het goed om even stil te staan waar je eigenlijk heen wilt. Wat zijn je visie en missie? Wat wordt je plan en strategie om die visie en missie te verwezenlijken? En welke (kern)waarden liggen daaraan ten grondslag? Al deze zaken kun je vastleggen in een zogenaamd ‘waardegedreven zorghuis’ (WGZ-huis).

Het zetten van een stip op de horizon helpt mensen te motiveren en gefocust te houden. Stel daarom heldere, haalbare en kwalitatieve doelen op waar alle teamleden enthousiast over zijn. Zo blijven gedurende het traject ‘de neuzen dezelfde kant’ op staan. Ook als het tegenzit. Het opstellen/bouwen van een eigen WGZ-huis helpt de doelen scherp te krijgen door deze te koppelen aan je visie, missie, strategieën en kernwaarden.

Laat je inspireren door de visies van 113-zelfmoordpreventie. 113 streeft naar een land waarin niemand eenzaam of radeloos sterft door zelfmoord. Een ander voorbeeld: het regionaal waardeteam van Amsterdam UMC heeft ‘muurloze zorg voor de CVA-patiënt in de regio Amsterdam’ als visie.

Tip
Wij hebben een waardegedreven zorghuis gebouwd over waardegedreven zorg. Wellicht zie je hierin nuttige bouwstenen voor het bouwen van jóuw WGZ-huis.

 

 

 
 

Waardegedreven zorghuis

 

WGZ kernwaarden

 


Deze (kern-)waarden vormen het fundament bij alle keuzes en handelingen in een WGZ-traject.

 

 

 

Door allemaal transparant te zijn, brengen we samen WGZ verder. Door helder en duidelijk te zijn over de kwaliteit van de zorg ontstaat er inzicht in wat wel en niet goed werkt. Daar kunnen zowel patiënten én zorgverleners hun voordeel mee doen. En zorgverzekeraars en de samenleving krijgen bovendien beter inzicht in de kwaliteit van geboden zorg.

Patiënt en zorgverlener willen allebei hetzelfde: de best passende behandeling. De meest waardevolle behandeling komt alleen tot stand als patiënt en zorgverlener dat samen doen. Als er in de spreekkamer goede en begrijpelijke gesprekken plaatsvinden over de individuele wensen en waarden van de patiënt. Als er ruimte is om in alle openheid en veiligheid informatie te delen. En als er op basis van dat goede gesprek samen beslissingen worden genomen over de juiste en meest waardevolle behandeloptie(s).

Waardegedreven zorg betekent continu in beweging blijven. En dus samen continu leren van de (gezondheids-)resultaten, processen en kosten. Enerzijds van het traject waar je zelf mee bezig bent. Anderzijds door te leren van de ervaringen en goede voorbeelden van anderen.

WGZ is veel meer dan een ‘project’. Het is het volledig omarmen van een andere manier van werken en doen. De zorgverlening voor patiënten verbetert door een cultuur van continu verbeteren en het toepassen van slimme innovaties.

Het zo aanbieden van zorg dat de gerealiseerde uitkomsten van de geleverde zorg aan patiënten in een aanvaardbare verhouding staat tot de gemaakte kosten.

Volg Linnean online

  

Over ons

Het Linnean Initiatief is een landelijk netwerk van koplopers en aanjagers van waardegedreven zorg. 

Lees meer

Linnean-netwerk

Ook deelnemen aan het Linnean-netwerk?
Sluit u aan bij het netwerk.

Contact

Stichting Linnean Initiatief
KvK: 75738007

Neem vooral contact met ons op voor meer informatie, tips of suggesties.

linnean@zinl.nl
Contact

 

 

Cookie-instellingen