Submenu

Een energieke bijeenkomst in het Maasstad Ziekenhuis

14-06-2018

Vanaf 2017 organiseert het Linnean Innitiatief bijeenkomsten. In het begin stond het samenkomen in werkgroepen centraal. De werkgroepen komen momenteel op andere momenten samen. Lees meer over werkgroepen hier. Daarnaast organiseert het Linnean initiatief landelijke netwerkbijeenkomsten waar een bepaald thema centraal staat en gaan we op werkbezoek bij organisaties. Centraal staan dan de activiteiten van die organisatie op het gebied van waardegedreven zorg.  

 

 

Landelijke netwerkbijeenkomsten 

24-10

Washington

Seminar Uitkomstinformatie voor samen beslissen

 

 

14-12

Den Haag

Terugkomdag VWS

 

 

 

10-04

Nieuwegein

Start werkgroepen + programma Uitkomstgerichte Zorg

 

 

14-06

Maasstad

Praktijkvoorbeeld Cordaan en samenkomst werkgroepen.

 

 

02-10

UMC Utrecht

Werkgroepen, WG Data/ IT + programma Uitkomstgerichte Zorg.

 

 

 

17-01

La Vie, Utrecht

Onderweg naar generieke PROM - WG PROMs, WG Evaluatie en SAZ/ Value2Health voorbeeld: Waardegedreven zorg: gewoon beginnen!

 

 

20-06

Jaarbeurs, Utrecht

PROMIS, IBDream, SpA-Net, itembank, OLVG, Hartwacht, Programma Uitkomstgerichte zorg.

 

 

21-11

Mammoni, Utrecht

Generieke PROMs: menukaart, ICHOM Overall Adult Health, generieke PROMs in de spreekkamer.

 

 

 

05-03

Mammoni, Utrecht

Datavisualisatie/ gebruik dashboard in de spreekkamer: Erasmus, Isala, Ziektelastmeter, Xpert Clinic.

 

 

18-06

Studio, Amsterdam

Data en IT ten behoeven van Samen Beslissen. Voorbeelden: Old en new power, FAIR principes, Health RI.

 

24-09

Studio, Amssterdam

Van registreren van data naar meervoudig gebruik: ervaringen van koplopers. Voorbeelden: LROI, DICA, KNGF, NFK.

 

28-10

Studio Amsterdam

'High Value Care and Corona - Uncertainty as the New Normal'. Voorbeelden: Klinisch leiderschap, Nierpatiënt, meten data / traige OK Erasmus MC, samenwerking ROAZ, UMCG/ patiënt, PFN / patiënt

 

03-12

Studio Enschede

Waardegedreven zorg vereist waardegedreven bekostiging. Angst en depressiezorg (Menzis, Arkin/ Punt P), CVA-zorgbundel (Zilveren Kruis, Revalidatie Rijndam, VV&T instellingen).

 

 

04-03

Bericht Digitale bijeenkomsten  bekijken

Studio Woerden

Patiëntenparticipatie écht centraal zetten, hoe dan?

 

27-05

Ga naar het item 'De (meer)waarde van PREMs voor waardegedreven zorg: een (r)evolutie' - webcast 27 mei 2021

Webinary Amersfoort

De (meer)waarde van PREMs voor waardegedreven zorg: een (r)evoluatie

 

30-09

Bericht Webcast 'Waardegedreven zorg met uitkomsten Ên kosten' - de antwoorden op uw vragen bekijken

AVEX studio's
Utrecht

Waardegedreven zorg met uitkomsten én kosten

 
 

25-11

Fabriq Media Group Amsterdam

Teams als hoeksteen van waardegedreven zorg

-Webcast
-Verslag

 

 

 
 

 

 

 

Werkbezoeken

Werkbezoeken

24-05-2019

Amsterdam

OLVG | uitkomsten set, PROMs/ PREMs, inkoopmodellen, kosten, zorgpad bouwen.

 

27-09-2019

Breda

AvL/ NKI ism Amgen. Santeon met voorbeeld vergelijken data, Vertrouwen als smeerolie en uitkomstenset en kostendragermodel.

 

10-09-2020

Studio, Eindhoven

Catharina ziekenhuis | Waardegedreven zorg als medicijn. Meten en verbeteren van uitkomsten, netwerkorganisatie in eerste, tweede en derde lijn, inkoopmodellen.

 

19-01-2021

Studio, Meppel

Zorgverlener en patiënt reflecteren op waardegedreven zorg in Isala – digitaal werkbezoek

 

11-02-2021

Bericht Waardegedreven zorg: van droom naar werkelijkheid - werkbezoek Santeon 11 februari 2021 bekijken

Studio, Woerden

Santeon: 'Van droom naar werkelijkheid '

 

12-10-2021

Erasmus MC Rotterdam

'Organisatiebrede waardegedreven zorg in het Erasmus MC'

 

16-02-2023

LUMC

Patiëntgericht en efficiënt: zorg van waarde 

 

25-05-2023

Bericht Inspiratie uit de ouderenzorg over waardegedreven zorg - verslag online Werkbezoek Archipel bekijken

Archipel Zorggroep

Waardegedreven ouderenezorg

 

08-09-2023

Erasmus MC

Geen woorden'  maar waarde

 

22-09-2023

Voorvertoning van afbeelding

St. Antonius

Waardegedreven zorg verbeteren door zorgketens
Gepresenteerde dia's: 

 

 

 

Rondetafels

Meten naar aantoonbaar verbeteren

24-11-2020

Online

Verkennen wat we kunnen doen met elkaar > ahv Knoster model sessies organiseren

 

16-02-2020

Online

Element: Competenties

Extra documenten:
-White paper: Mijn team is top!
-Zelfscan Effectief lean team

 

13-04-2021

Online

Element: Plan van Aanpak

 

07-09-2021

Online

Element: Visie/ Missie

 

 

Meer dan tachtig mensen kwamen bijeen. Centraal stond patient 'Richard' en waardegedreven zorg bij Cordaan.

In het plenaire deel vertelde ‘patiënt Richard’ zijn verhaal; over de onzekerheid waarmee hij te maken kreeg toen hij epileptische aanvallen kreeg in Genua (Italië) en later in Nederland een hersenoperatie moest ondergaan. Daarna vertelde Marina Tol-Schilder hoe Cordaan, in samenwerking met het AMC, er voor zorgt dat GRZ-patiënten korter in het ziekenhuis verblijven en uiteindelijk sneller naar huis kunnen met een significant beter niveau van functioneren. De totale opnameduur werd verminderd van 70 dagen naar 41 dagen.

De werkgroepen zijn bijeengekomen

Tijdens de bijeenkomst kwamen bijna alle werkgroepen bijeen om samen aan de slag te gaan. Hieronder een enkele highlights:

·         Werkgroep Doel definiëren

Deze werkgroep legt de laatste hand aan het formuleren van onze gezamenlijke ambitie en de doelen van het Linnean-initiatief. Het resultaat wordt natuurlijk gedeeld, want het biedt een leidraad voor de andere werkgroepen. De werkgroep heft zichzelf op zodra de tekst definitief is.

·         De werkgroep Best practices

Deze werkgroep heeft zichzelf omgedoopt tot ‘Inspiratienetwerk Linnean’. Zij willen vooral inspireren en verbinden zonder een stempel te geven welke initiatieven ´het beste´ zijn. Dit willen zij onder andere doen door een platform te realiseren om inspirerende voorbeelden op te delen en contact met elkaar te zoeken. Ondersteunend hieraan worden activiteiten, zoals werkbezoeken, georganiseerd.

·         Werkgroep Proms & Prems

In deze werkgroep discussieerden de deelnemers over de verschillende conceptuele modellen die kunnen worden toegepast. De ambitie van de werkgroep is om te komen tot een minimale kernset (‘generieke prom’) die uitgevraagd kan worden voor alle patiënten, ongeacht hun aandoening. Daarnaast zijn vraagstukken rondom proms en prems (bijvoorbeeld voldoende respons, meten in de keten, laaggeletterheid) geïnventariseerd voor een onderzoeksagenda. 

·         Werkgroep Privacy

Deze werkgroep kwam niet bijeen op 14 juni. Wel zijn er tussentijds stappen gezet en is de werkgroep van plan een oplossingsrichting te vinden voor de uitdagingen rondom uitwisseling (patiënt)gegevens. De voorzitter van de werkgroep werkt samen met ons aan het betrekken van de juiste mensen.

·         Werkgroep ICT

De werkgroep gaat aan de slag met zeven doelstellingen, variërend van informatie voor het samen beslissen in de spreekkamer tot aan landelijke transparantie. Er is afgesproken om in eerste instantie de focus te leggen op informatievoorziening ten behoeve van het gesprek in de spreekkamer (voor zowel zorgverlener als patiënt). De doelstellingen werken we uit in concrete opdrachten, gericht op het in beeld brengen van de knelpunten rondom het verzamelen, analyseren en terugkoppelen van uitkomstinformatie en het aandragen van de mogelijke oplossingen hiervoor.

·         Werkgroep Onderwijs en opleiden

Deze werkgroep stelde een matrix samen die veel inzicht geeft in de bestaande opleidingen rond waardegedreven zorg. Hier werken ze verder aan zodat het inzichtelijk wordt wat er nodig is om in Nederland dit onderwerp te versterken.

Twee nieuwe werkgroepen

Na de zomer worden twee nieuw werkgroepen opgericht ‘Kosten’ en ‘Bekostiging’. Leden van de werkgroep Doel definiëren, maar ook leden van andere werkgroepen of nieuwe leden zijn van harte welkom om in deze groepen deel te nemen. Een oproep hiervoor zal binnenkort naar u verstuurd worden.

Communicatie over het Linnean-initiatief

Natuurlijk ontstaat er steeds meer vraag naar (openbare) communicatie over het Linnean-initiatief. Nu de gezamenlijke ambitie en doelen uitgewerkt zijn hebben wij basisinhoud voor communicatie. Daarover meer na de zomer.

Volgende Linnean-bijeenkomst: 02 oktober 2018

Alvast een ‘Save the Date’ voor onze volgende bijeenkomst: dinsdag 02 oktober, vanaf ca. 17u t/m 20u. U ontvangt hiervoor uiterlijk begin augustus een uitnodiging met meer informatie. Tot die tijd gaan de werkgroepen gewoon door en bouwen wij samen met hen het Linnean-initiatief verder uit.

 

 

Afbeeldingen

Landelijke netwerkbijeenkomst

X (voorheen Twitter)

Volg Linnean online

  

Over ons

Het Linnean Initiatief is een landelijk netwerk van koplopers en aanjagers van waardegedreven zorg. 

Lees meer

Linnean-netwerk

Ook deelnemen aan het Linnean-netwerk?
Sluit u aan bij het netwerk.

Contact

Stichting Linnean Initiatief
KvK: 75738007

Neem vooral contact met ons op voor meer informatie, tips of suggesties.

linnean@zinl.nl
Contact

 

 

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.