Submenu

Kijk de online invitational conferentie Uitkomstgerichte zorg terug

20-10-2020

Op 17 september vond de online invitational Uitkomstgerichte zorg plaats. De conferentie informeerde genodigden over de verschillende onderdelen binnen dit landelijke programma. Marcel Brosens begeleidde de bijeenkomst.

Naar de homepage van uitkomstgerichtezorg.nlTwee doelen centraal

Het programma Uitkomstgerichte zorg heeft twee doelen:

 • Het bevorderen van samen beslissen op basis van uitkomstinformatie. Dit kan bijdragen aan het verbeteren van levenskwaliteit voor de patiënt.

 • Het leveren van kwaliteit door en het verhogen van werkplezier voor de zorgprofessional.

Via interviews, video’s en uitwisseling met deelnemers werden de vijf onderdelen binnen dit landelijke programma toegelicht.

HLA-partijen

Het programma wordt uitgevoerd door de verschilende Hoofdlijn akkoord (HLA)-partijen in de medisch specialistische zorg (MSZ):

 • Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuizen (NVZ)
 • Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU)
 • Patiëntenfederatie Nederland
 • Zorgverzekeraars Nederland (ZN)
 • Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN)
 • Verpleegkundigen & Verzorgenden (V&VN)
 • Federatie Medisch Specialisten (FMS) 

Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) maakt dit programma mogelijk.Met elkaar zetten ze zicht in om de beweging naar uitkomstgerichte zorg te versnellen, waaronder het samen beslissen in de spreekkamer en leren en verbeteren op basis van uitkomstinformatie. 

Deel 1: Uitkomstgerichte zorg in Nederland

De invitational startte met een gesprek over uitkomstgerichte zorg in Nederland en de doelen van het programma Uitkomstgerichte zorg. Dit gebeurde na een indrukwekkend filmpje van een nierpatient en zijn zorgverlener. Hierin participeerden

 • Hans Bart - adviseur patiëntbelang van Patiëntenfederatie Nederland 
 • Willem Jan Bos - voorzitter van het Linnean Initiatief, internist-nefroloog, St. Antonius Ziekenhuis en LUMC- 
 • Gerard Wiggers -programmamanager Uitkomstgerichte zorg, ministerie van VWS

Deel 2: Huidige stand van zaken

In het tweede gedeelte van de invitational gaven de vijf lijnen van het programma Uitkomstgerichte zorg een update:

De coordinatoren kwamen live of via een video aan het woord. 

 • Inzicht in uitkomsten
 • Samen beslissen
 • Organiseren en betalen
 • ICT en toegankelijkheid
 • Leren en veranderen (veranderaanpak)

Deel 3: Vooruitblik 2021

Tot slot blikten de deelnemers in kleine groepen vooruit naar de landelijke conferentie die voor 2021 wordt georganiseerd. Daarbij was aandact voor onderwerpen en gasten die niet mogen ontbreken. Tot slot, Marcel Brosens met Jan de Boer coördinator veranderaanpak van de NVZ de resulaten van de kleinde groepjes. Met een blik van de patient sloot de conferentie af met het verhaal van art en patiënt Warner Prevoo.

Kijk de invitational conferentie uitkomstgerichte zorg terug

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Volg Linnean online

  

Over ons

Het Linnean Initiatief is een landelijk netwerk van koplopers en aanjagers van waardegedreven zorg. 

Lees meer

Linnean-netwerk

Ook deelnemen aan het Linnean-netwerk?
Sluit u aan bij het netwerk.

Contact

Stichting Linnean Initiatief
KvK: 75738007

Neem vooral contact met ons op voor meer informatie, tips of suggesties.

linnean@zinl.nl
Contact

 

 

Cookie-instellingen