Submenu

Waardegedreven zorg binnen het Isala Ziekenhuis - verslag werkbezoek 19 januari 2021

25-01-2021

Vanaf 2017 organiseert het Linnean Innitiatief bijeenkomsten. In het begin stond het samenkomen in werkgroepen centraal. De werkgroepen komen momenteel op andere momenten samen. Lees meer over werkgroepen hier. Daarnaast organiseert het Linnean initiatief landelijke netwerkbijeenkomsten waar een bepaald thema centraal staat en gaan we op werkbezoek bij organisaties. Centraal staan dan de activiteiten van die organisatie op het gebied van waardegedreven zorg.  

 

 

Landelijke netwerkbijeenkomsten 

24-10

Washington

Seminar Uitkomstinformatie voor samen beslissen

 

 

14-12

Den Haag

Terugkomdag VWS

 

 

 

10-04

Nieuwegein

Start werkgroepen + programma Uitkomstgerichte Zorg

 

 

14-06

Maasstad

Praktijkvoorbeeld Cordaan en samenkomst werkgroepen.

 

 

02-10

UMC Utrecht

Werkgroepen, WG Data/ IT + programma Uitkomstgerichte Zorg.

 

 

 

17-01

La Vie, Utrecht

Onderweg naar generieke PROM - WG PROMs, WG Evaluatie en SAZ/ Value2Health voorbeeld: Waardegedreven zorg: gewoon beginnen!

 

 

20-06

Jaarbeurs, Utrecht

PROMIS, IBDream, SpA-Net, itembank, OLVG, Hartwacht, Programma Uitkomstgerichte zorg.

 

 

21-11

Mammoni, Utrecht

Generieke PROMs: menukaart, ICHOM Overall Adult Health, generieke PROMs in de spreekkamer.

 

 

 

05-03

Mammoni, Utrecht

Datavisualisatie/ gebruik dashboard in de spreekkamer: Erasmus, Isala, Ziektelastmeter, Xpert Clinic.

 

 

18-06

Studio, Amsterdam

Data en IT ten behoeven van Samen Beslissen. Voorbeelden: Old en new power, FAIR principes, Health RI.

 

24-09

Studio, Amssterdam

Van registreren van data naar meervoudig gebruik: ervaringen van koplopers. Voorbeelden: LROI, DICA, KNGF, NFK.

 

28-10

Studio Amsterdam

'High Value Care and Corona - Uncertainty as the New Normal'. Voorbeelden: Klinisch leiderschap, Nierpatiënt, meten data / traige OK Erasmus MC, samenwerking ROAZ, UMCG/ patiënt, PFN / patiënt

 

03-12

Studio Enschede

Waardegedreven zorg vereist waardegedreven bekostiging. Angst en depressiezorg (Menzis, Arkin/ Punt P), CVA-zorgbundel (Zilveren Kruis, Revalidatie Rijndam, VV&T instellingen).

 

 

04-03

Bericht Digitale bijeenkomsten  bekijken

Studio Woerden

Patiëntenparticipatie écht centraal zetten, hoe dan?

 

27-05

Ga naar het item 'De (meer)waarde van PREMs voor waardegedreven zorg: een (r)evolutie' - webcast 27 mei 2021

Webinary Amersfoort

De (meer)waarde van PREMs voor waardegedreven zorg: een (r)evoluatie

 

30-09

Bericht Webcast 'Waardegedreven zorg met uitkomsten én kosten' - de antwoorden op uw vragen bekijken

AVEX studio's
Utrecht

Waardegedreven zorg met uitkomsten én kosten

 
 

25-11

Fabriq Media Group Amsterdam

Teams als hoeksteen van waardegedreven zorg

-Webcast
-Verslag

 

 

 
 

 

 

 

Werkbezoeken

Werkbezoeken

24-05-2019

Amsterdam

OLVG | uitkomsten set, PROMs/ PREMs, inkoopmodellen, kosten, zorgpad bouwen.

 

27-09-2019

Breda

AvL/ NKI ism Amgen. Santeon met voorbeeld vergelijken data, Vertrouwen als smeerolie en uitkomstenset en kostendragermodel.

 

10-09-2020

Studio, Eindhoven

Catharina ziekenhuis | Waardegedreven zorg als medicijn. Meten en verbeteren van uitkomsten, netwerkorganisatie in eerste, tweede en derde lijn, inkoopmodellen.

 

19-01-2021

Studio, Meppel

Zorgverlener en patiënt reflecteren op waardegedreven zorg in Isala – digitaal werkbezoek

 

11-02-2021

Bericht Waardegedreven zorg: van droom naar werkelijkheid - werkbezoek Santeon 11 februari 2021 bekijken

Studio, Woerden

Santeon: 'Van droom naar werkelijkheid '

 

12-10-2021

Erasmus MC Rotterdam

'Organisatiebrede waardegedreven zorg in het Erasmus MC'

 

16-02-2023

LUMC

Patiëntgericht en efficiënt: zorg van waarde 

 

25-05-2023

Bericht Inspiratie uit de ouderenzorg over waardegedreven zorg - verslag online Werkbezoek Archipel bekijken

Archipel Zorggroep

Waardegedreven ouderenezorg

 

08-09-2023

Erasmus MC

Geen woorden'  maar waarde

 

22-09-2023

Voorvertoning van afbeelding

St. Antonius

Waardegedreven zorg verbeteren door zorgketens
Gepresenteerde dia's: 

 

 

 

Rondetafels

Meten naar aantoonbaar verbeteren

24-11-2020

Online

Verkennen wat we kunnen doen met elkaar > ahv Knoster model sessies organiseren

 

16-02-2020

Online

Element: Competenties

Extra documenten:
-White paper: Mijn team is top!
-Zelfscan Effectief lean team

 

13-04-2021

Online

Element: Plan van Aanpak

 

07-09-2021

Online

Element: Visie/ Missie

 

 

Het Isala Ziekenhuis in Zwolle stelt zijn zorgprofessionals in staat om maximaal aan te sluiten bij de behoeften van hun patiënten, met als doel de patiëntwaarde te vergroten en samen beslissen mogelijk te maken. Op 19 januari bracht Linnean een digitaal bezoek aan het Isala.

Tijdens het digitale werkbezoek reflecteerden dagvoorzitter Arie Franx en side-kick Matthijs van der Linde in vier sessies met zorgprofessionals en patiënten op waardegedreven zorg in het Isala. Hieronder een verslag van de bijeenkomst. In het verslag wordt verwezen naar de video die via deze link on demand beschikbaar is.

Isala en het Waardegedreven zorg-programma

Tot 2017 werd patiëntenzorg in het Isala voornamelijk benaderd vanuit processen, vertelt Ina Kuper (lid Raad van Bestuur Isala). Daarmee werd er voorbijgegaan aan het echte belang van de patiënt. Met het waardegedreven zorg-programma ligt de focus sinds drie jaar op uitkomsten van zorg. Programmamanager Marieke de Boer legt uit hoe het waardegedreven zorg-programma van het Isala van start ging en dat het Isala inmiddels ervaring heeft met vijftien ziektebeelden. Met die toegenomen ervaring gaan ook andere vragen een rol spelen: wat betekent het organisatorisch en veranderkundig als je heel veel zorgpaden hebt? Hoe borg je patiëntbetrokkenheid binnen de multidisciplinaire aanpak. Wat betekent het om van waardegedreven zorg projecten naar reguliere waardegedreven zorg te gaan. Op die vraag gaat Kuper in vanaf minuut 12:54. Projectcoördinator Joris van Dijk vertelt vanaf minuut 18:00 hoe er gebouwd wordt aan dashboards voor alle vijftien ziektebeelden binnen het programma: het patiëntendashboard, stuurdashboard en het uitkomstendashboard. Het patiëntendashboard is nog sterk in ontwikkeling; het stuurdashboard gaat over 'hoe goed doen we het?' Het geeft inzicht op basis van procesindicatoren. Het uitkomstendashboard wordt eens per twee tot drie maanden met het multidisciplinaire team besproken. Met het dashboard kunnen we uitkomsten van zorg stratificeren per zorgverlener, behandeling, etc. Van Dijk geeft een voorbeeld van een interventie op basis van dat uitkomstendashboard, namelijk het voorschrijven van profylactische antibiotica voor patiënten die zelfcatherisatie doen na een bekkenbodem operatie. Tot slot reflecteren Geesje Benthem en Ellen Zijp vanuit de cliëntenraad (vanaf minuut 22:23) op het waardegedreven zorg programma binnen Isala. Ze benadrukken onder andere het belang van het betrekken van patiënten met beperkte gezondheidsbeperkingen. Later in het werkbezoek licht ook Ronald Voorthuis deze patiëntengroep uit, specifiek voor mensen met Multipel Myeloom (vanaf minuut 1:12:37).

Kijkers kregen uiteraard de kans om vragen te stellen aan de aanwezigen in de studio. Al die vragen verschijnen later met antwoord op linnean.nl. Na de eerste sessie was er tijd om een vraag te beantwoorden. Dat was de volgende:

  • Hoe actueel is de informatie op de dashboards en hoe bepalen jullie de norm? (vanaf minuut 28:48

Waardegedreven zorg en fertiliteit in het Isala

Na het hoe en waarom van het waardegedreven zorg-project besproken te hebben, maakten de eerste sprekers van de avond plaats voor de tweede spreker. Klinisch embryoloog Max Curfs leidt op video vanuit het fertiliteitscentrum zijn verhaal in (vanaf minuut 31:36). Aan tafel illustreert Curfs vanaf minuut 34:26 met een poll zijn visie op waardegedreven zorg: “Juiste informatie en juiste verwachtingen die gewekt worden, dat is voor mij wat waardegedreven zorg inhoudt. De realiteit is dat een zorgtraject niet alleen bestaat uit IVF-behandeling of kunstmatige inseminatie. Patiënten ondergaan vaak meerdere behandelingen, meerdere pogingen. Het enige wat alle patiënten hebben met elkaar gemeen hebben is een polikliniekbezoek aan het begin van een traject en het uiteindelijke aflopen van het traject (met of zonder resultaat). Je moet dus niet kijken naar het succes van de behandelpoging maar naar de full cycle of care. Dat is nu wat er binnen de muren van Isala gebeurt.” Vanaf minuut 47:31 reflecteren vertegenwoordigers van patiëntenvereniging Freya, Marjolein Grömminger en Esther de Kreek op het verhaal van Curfs. “Het is heel erg mooi dat je als patiënt een meer gericht beeld krijgt van wat jouw kansen zijn en niet zozeer het grote perspectief”, vertelt Gromminger. De Kreek vertelt vanaf minuut 50:42 over de behoefte van patiënten aan nazorg “We merken dat de verwerking pas echt start als het achter de rug is. Mensen zijn op dat punt heel erg zoekende.” Die behoefte wordt in het Isala gezien, beaamt Curfs. “We zijn al ruim een jaar mee bezig met het uitsturen vragenlijsten over sociaal welbevinden, ook voor patiënten die nog wel in het traject zitten. Die ondersteuning kunnen we momenteel nog niet bieden vanuit de financiering die we op dit moment krijgen. Ik zie een bundled payment, waarbij die verantwoordelijkheid bij ons komt te liggen, wel zitten.” 

Na de tweede sessie was er tijd om een vraag te beantwoorden. Dat was de volgende:

(Alle gestelde vragen verschijnen op een later moment met antwoord op linnean.nl).

E-coach voor patienten met Multipel Myeloom

Vanaf 2020 krijgen mensen met Multipel Myeloom in het Isala een zogeheten e-coach. Ziekenhuisapotheker Job Eijsink vertelt vanaf minuut 55:55 wat de aanleiding was om twee jaar geleden deze e-health toepassing in het Isala te gaan ontwikkelen en hoe deze tot stand kwam. Vanaf minuut 1:03:38 legt regieverpleegkundige Karin Kamminga uit hoe het is om te werken met de e-coach. Patiënten en hun partners geven aan hier, ongeacht hun leeftijd, heel makkelijk mee om te kunnen gaan. Ze vinden het fijn dat ze op elk tijdstip een vraag kunnen stellen in plaats van alleen te kunnen bellen met de poli op kantoortijden. Daarbij krijgen de mensen de volgende dag een reactie op bericht. “We zien ook rode vlaggen naar boven komen. Ik kan contact opnemen met patiënten en ze naar het ziekenhuis laten komen”, aldus Kamminga. Vanaf minuut 1:05:59 belicht Ronald Voorthuis vanuit stichting Hematon het patiëntperspectief. Ronald is van mening dat de e-coach een goed initiatief is om patiënten te informeren en te emanciperen. "Ik heb destijds zelf mijn medicatie in Excel bijgehouden" vertelt Ronald. Met de e-coach is dat nu veel makkelijker en overzichtelijker. Het zou dan ook mooi zijn om dit initiatief breder uit te dragen. Vanaf minuut 1:10:35 gaat Eijsink hier op in: de schaalbaarheid is een doel van dit traject. “We zien dat deze toepassing mogelijk is bij een dusdanig ingewikkeld ziektebeeld als Multipel Myeloom, dan kan dat dus ook voor andere morbiditeiten en onderliggende comorbiditeiten.” 

Na de derde sessie was er tijd om een vraag te beantwoorden. Dat was de volgende:

(Alle gestelde vragen verschijnen op een later moment met antwoord op linnean.nl).

Waardegedreven geboortezorg

Het vierde en laatste onderwerp, waardegedreven geboortezorg, wordt vanaf minuut 1:21:02 ingeleid met een video. In het Isala zagen ze dat het huidige bekostigingssysteem een obstakel vormde voor de samenwerking in de ketenzorg en dat de patiënt daar uiteindelijk de dupe van werd. Ze zien uitkomstgerichte zorg als oplossing voor dit probleem en hebben zorgverleners aan de knoppen gezet van inzage en kosten. Gynaecoloog Bas Nij Bijvank vertelt over de start van het project. “Wat ons project uniek maakt, is dat de eerste tot en met de derde lijn is vertegenwoordigd. Dat team geeft sturing aan het project.” In gesprek gaan met andere belanghebbenden is belangrijk en leidt tot wederzijds begrip, hebben ze geleerd. Vanaf minuut 1:28:20 gaat Myrna Knol, eerstelijns verloskundige, in op de samenwerking tussen die partners. Ze hebben het zorgpad heel gedetailleerd in kaart gebracht: Wat is de huidige situatie en wat is de gewenste situatie? Wie voert welke werkzaamheden uit? En wat betekent dat voor de bekostiging? Vanaf minuut 1:38:09 vertelt Nij Bijvank over de volgende stappen in waardegedreven geboortezorg: er moet een alternatief voor de huidige bekostiging worden gevonden. "De monodisciplinaire bekostiging maakt dat dit soort projecten op grote schaal niet mogelijk zijn: "We worden nu betaald voor wat ons scheidt, je zou meer richting betaling moeten gaan voor wat ons bindt." 

(Alle gestelde vragen verschijnen op een later moment met antwoord op linnean.nl).

Arie Franx sluit het digitale werkbezoek aan Isala af met een boodschap die mooi aansluit op het antwoord van Knol en Nij Bijvank op die laatste vraag. "De patient die soms cliënt heet, maar toch gewoon dezelfde persoon is, daar gaat het om. Die moeten we altijd blijven betrekken, van begin tot eind. Hoe uitdagend dat soms ook kan zijn."

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Volg Linnean online

  

Over ons

Het Linnean Initiatief is een landelijk netwerk van koplopers en aanjagers van waardegedreven zorg. 

Lees meer

Linnean-netwerk

Ook deelnemen aan het Linnean-netwerk?
Sluit u aan bij het netwerk.

Contact

Stichting Linnean Initiatief
KvK: 75738007

Neem vooral contact met ons op voor meer informatie, tips of suggesties.

linnean@zinl.nl
Contact

 

 

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.