Submenu

Werkbezoek Isala - Antwoorden op uw vragen

26-01-2021

Op 19 januari 2021 waren wij digitaal te gast bij het Isala tijdens het werkbezoek 'Zorgverlener en patiënt reflecteren op waardegedreven zorg in Isala'. 180 live deelnemers stelden hun vragen. Via deze pagina koppelen we de antwoorden op die vragen terug.

Hieronder treft u vier tabellen: voor elk van de programmaonderdelen één. In de tabellen vindt u aan de linkerkant de vraag zoals die gesteld werd tijdens de webcast en rechts het bijbehorende antwoord. 

Heeft u naar aanleiding van deze uitzending nog een vraag of heeft u een vraag over een ander onderwerp met betrekking tot de implementatie van waardegedreven zorg? Wij gaan graag met en voor u op zoek naar het antwoord. Stel uw vraag hier

Over het werkbezoek is ook een verslag geschreven. Daarnaast is het werkbezoek ook on demand terug te kijken via ons YouTube kanaal. Klik hiervoor op onderstaande knoppen. 

LEES HET VERSLAG

KIJK DE UITZENDING HIER TERUG

Uw vragen over de ziekenhuisbrede visie en aanpak én de ondersteunende dashboards (van 06:21 - 31:38 min)

Vraag

Antwoord

 
Hoe actueel is de informatie op de dashboards?
De data voor de patiënt dashboards en stuurdashboards wordt nachtelijk ververst in ons datawarehouse waar de dashboards mee gevuld worden, dus zijn max een dag oud. Idealiter zou dit elk kwartier zijn, maar dat is tot op heden technisch nog niet mogelijk. De populatiedashboards worden maar 1x per maand-kwartaal bekeken en worden handmatig op die frequentie ook ververst.
 
Krijgt de patiënt zelf ook inzage in het patiëntdashboard via bijv. het online patiëntenportaal?
Dit is uiteindelijk wel onze wens en doel. Echter zijn we nu nog druk met de ontwikkeling van de dashboards en is de eerste stap om deze tijdens het spreekuur in te kunnen zetten. Het is echter wel de wens om deze ook in het patiënten portaal beschikbaar te maken zodat de patiënt vooraf maar ook achteraf hier nog op terug kan vallen.
 
Hoe verzamelen jullie data op populatieniveau? Op basis van verplichte registraties, via BI, of via een tool zoals CTcue bijvoorbeeld?
Eigenlijk een combinatie van alles. We proberen zoveel mogelijk gebruik te maken van alle gestructureerde data in het EPD (denk aan formulieren voor bepaalde registraties zoals een LROI voor implantaten) maar soms is dit nog ontoereikend door de registratie. Dan wenden we ons inderdaad tot CTcue om de ongestructureerde data uit HiX te krijgen (bv. bij infecties). Echter is ons doel om HiX als primaire bron te gebruiken; als we daar alles goed registreren kunnen we namelijk de verplichte registraties ook daaruit ontsluiten en kunnen we het ook ‘real time’ monitoren.
 
Is het dashboard makkelijk te lezen/interpreteren door een patiënt?
Hier hebben we helaas nog weinig ervaring mee. Zoals Max Curfs in de presentatie na ons al liet zien is de data (door gebruik van kleuren) relatief snel interpretabel bij hun dashboards. Omdat we nog geen standaard Isala dashboard hebben ontwikkeld is dit dus nog wel een aandachtspunt. De presentatie van Lotte Keijsers tijdens een eerdere bijeenkomst van het Linnean initiatief (https://www.linnean.nl/inspiratie/bibliotheek/default.aspx#folder=1597526) laat denk ik mooi zien hoe een dashboard voor de patiënt goed inzichtelijk kan worden gemaakt (en dit dient voor ons ook als inspiratiebron).
 
Hoe bepalen jullie voor de dashboards de 'norm'?
Dit doen we op basis van de normen die gesteld worden uit de beroepsverenigingen, IGJ of door externe organisaties zoals bv. het roze lintje. Mochten we voldoen aan alle normen, dan zie je vaak een trend dat we de normen zelf nog strakker gaan zetten (in overleg met patiënt wat zij belangrijk achten) om de patiënt waarde nog verder te verhogen.
 
Welk tevredenheidsonderzoek/welk systeem hanteert Isala?
We gebruiken een zelf gemaakt patiëntevredenheidsonderzoek, waar PREMs onderdeel vanuit maken. We hebben daarvoor de firma Newcom ingehuurd.
 
Worden PROMS aan PREMS gekoppeld?
Dit gebeurt nog niet. Momenteel zijn we aan het kijken hoe de PREMs die nu nog per afdeling worden uitgezet, per ziektbeeld kunnen worden uitgezet.
 
 
 
 
 

 

Uw vragen over het waardegedreven zorgtraject fertiliteit (van 31:39 - 55:54 min)

Vraag

Antwoord

 
Hoe zit het met de case mix als er vergeleken wordt? En snappen de cliënten/patiënten dat?
Casemix variabelen helpen juist om een eerlijk beeld te schetsen. En of patienten het snappen? Zoals altijd zal de arts in de spreekkamer continu moeten toetsen of patienten het begrijpen en zo niet, hen daarbij helpen. En dat begint al met het vaststellen wat de behoefte is van de patient en wat voor hem/haar belangrijk is.
 
Is voor deze beslisondersteunende tool ook een CE-markering aangevraagd?
Het is nadrukkelijk geen keuzehulp, maar een hulpmiddel voor patient en arts om samen het gesprek aan te gaan. Ik hoop hiermee weg te kunnen blijven van CE-markering.
 
Welke Patient Reported data wordt hiervoor gebruikt?
Wij meten PROMs met behulp van gestandaardiseerde en gevalideerde vragenlijsten in halfjaarlijkse intervallen beginnend vlak voor het eerste polibezoek. Wij kijken bijvoorbeeld naar angst en depressie, maar ook hulpeloosheid, sociale steun, vermoeidheid en seksuele tevredenheid.
 
Welke uitkomsten registreren jullie? Welke klinische uitkomsten en welke patienten uitkomsten?
Zie hierboven. Wat betreft medische uitkomsten kijken we onder meer naar de cumulatieve doorgaande zwangerschapskans (als proxy voor de kans op een levendgeboren kind) voor de full cycle of care, beginnend met het eerste polibezoek. Daarnaast kijken we naar de (gemiddelde) tijdsduur voor het bereiken van die zwangerschap (time to pregnancy) en naar enstige complicaties zoals het ovarieel hyperstimulatiesyndroom.
 
Hoe vergelijken jullie de uitkomsten met andere fertiliteitscentra? Want patiënten blijven denk ik voorafgaand aan de keuze waarschijnlijk als eerste naar de verschillen in de NVOG cijfers en zijn benieuwd waar je de beste kans hebt wat betreft patients like me
Dat is inderdaad een van doelen waar we naar streven. We zetten kleine stapjes in die richting, zo zijn er al contacten met enkele klinieken in Nederland en het buitenland (Noorwegen, Frankrijk). Mijn idee is dat dit zich langzaam uitbreidt als een olievlek. Het zou daarbij kunnen helpen als wetgever en verzekeraars hierin ook een rol spelen. Het is prima als mensen naar een andere kliniek gaan, mits dat een bewuste en goed geïnformeerde keuze is.
 
 

 

Uw vragen over de e-coach toepassing voor mensen met Multipel Myeloom (van 55:55 - 01:21:11 min)

 

Vraag

Antwoord

 
Kan dit prachtige initiatief breder - ook in mProve verband - worden gedeeld? In dat verband zijn we ook aan het kijken naar patientvoorlichting via Pharmi. Een combi zou prachtig zijn.
Er is contact geweest in mProve verband, daarin is echter aangegeven dat er niet in het hele mProve verband een samenwerking wordt opgetuigd (om verschillende redenen). We kunnen uiteraard wel een afspraak inplannen.
 
Aansluiting van e-coach direct in EPD is erg van belang. Dit om niet allerlei systemen te hoeven werken. Kan dat? Doen jullie dit?
Hiermee zijn wij bezig, echter ligt dit met een medicatiemodule heel complex
 
Zijn er nog technische risico's bij het gebruik? Denk dan aan uitval internet, koppelingen aan het EPD?
Het EPD blijft altijd leidend. Hoewel we geen grote risico's verwachten, doen we toch een RCT (trial) van 2 jaar in Isala om hiervan zeker te zijn.
 

 

 

Uw vragen over het waardegedreven geboortezorg traject (van 01:21:12 - 01:46:07 min)

 

Vraag

Antwoord

 
Is er ook inzicht in de kosten die de patiënt moet maken?
Er zijn in onze pilot geen directe kosten gemeten voor de patiënt. De patient maakt kosten via de premie die betaald wordt via zijn of haar zorgverzekering. Alles wat er gebeurd binnen ons zorgpad GBS valt onder standaard verzekerde zorg: er zijn dus voor de patient geen kosten via eigen risico of eigen bijdrage. Parkeerkosten of verminderde inkomsten door verzuim zijn niet meegenomen. 
 
Wat zijn de maatschappelijke kosten?
Dat zijn de kosten die de maatschappij betaald om de zorg te kunnen betalen. Voor onze pilot zijn dat de kosten die voortkomen uit de geopende DBC’s in de 2e lijn en de geopende zorgprestaties in de 1e lijn. 
 
Algemenere vraag: Hoe zien zorgverzekeraars toch deze waardegedreven zorg? Initieel is dit vaak niet goedkoper (of je krijgt verplaatsing van zorg (-kosten) buiten muren ziekenhuis
Ik denk dat je deze vraag beter aan zorgverzekeraars zelf kunt stellen. Vanuit Linnean zien we in ieder geval experimenten met waardegedreve n bekostiging door Achmea Zilveren Kruis, CZ en Menzis. Zie hiervoor ook de Linnean netwerkbijeenkomst over Bekostiging van 3 december 2020 (verslag; terugkijklink) en het werkbezoek aan het Catharina Ziekenhuis op 10 september 2020 (verslag; terugkijklink).
 
Hoe dit toe te passen in een grootstedelijke situatie? met meerdere ziekenhuizen en verloskundigen die verwijzen obv wensen van clienten en voorkeursbeeid. Met meerder zorgverzekeraars en vele partijen en meerdere VSV's!

De principes kunnen hetzelfde zijn: de patiënt op #1 (lees kwaliteit: uitkomsten die er toe doen voor de patiënt), zorgverleners op #2 en governance op #3. Governance op #3: niet omdat het niet belangrijk is, wel omdat governance dienend (faciliterend) moet zijn voor 1 en 2. Dit kernprincipe is overal toepasbaar.

Ten tweede, keuzevrijheid wordt vaak ook belemmerd door capaciteit in grootstedelijk gebieden. Mogelijk ligt daar een kans op het gezamenlijk ontwikkelen in grootstedelijk gebied.

 

 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Volg Linnean online

  

Over ons

Het Linnean Initiatief is een landelijk netwerk van koplopers en aanjagers van waardegedreven zorg. 

Lees meer

Linnean-netwerk

Ook deelnemen aan het Linnean-netwerk?
Sluit u aan bij het netwerk.

Contact

Stichting Linnean Initiatief
KvK: 75738007

Neem vooral contact met ons op voor meer informatie, tips of suggesties.

linnean@zinl.nl
Contact

 

 

Cookie-instellingen