Webcast ‘Patiëntenparticipatie écht centraal zetten, hoe dan?’

12-02-2021

Vanaf 2017 organiseert het Linnean Innitiatief bijeenkomsten. In het begin stond het samenkomen in werkgroepen centraal. De werkgroepen komen momenteel op andere momenten samen. Lees meer over werkgroepen hier. Daarnaast organiseert het Linnean initiatief landelijke netwerkbijeenkomsten waar een bepaald thema centraal staat en gaan we op werkbezoek bij organisaties. Centraal staan dan de activiteiten van die organisatie op het gebied van waardegedreven zorg.  

Snel navigeren naar

→  Landelijke netwerkbijeenkomsten en webcast: 2017, 2018, 2019, 2020 en 2021
→  Werkbezoeken
→  Rondetafels

 

 

 

 

Landelijke netwerkbijeenkomsten 

24-10

Washington

Seminar Uitkomstinformatie voor samen beslissen

 

 

14-12

Den Haag

Terugkomdag VWS

 

 

 

10-04

Nieuwegein

Start werkgroepen + programma Uitkomstgerichte Zorg

 

 

14-06

Maasstad

Praktijkvoorbeeld Cordaan en samenkomst werkgroepen.

 

 

02-10

UMC Utrecht

Werkgroepen, WG Data/ IT + programma Uitkomstgerichte Zorg.

 

 

 

17-01

La Vie, Utrecht

Onderweg naar generieke PROM - WG PROMs, WG Evaluatie en SAZ/ Value2Health voorbeeld: Waardegedreven zorg: gewoon beginnen!

 

 

20-06

Jaarbeurs, Utrecht

PROMIS, IBDream, SpA-Net, itembank, OLVG, Hartwacht, Programma Uitkomstgerichte zorg.

 

 

21-11

Mammoni, Utrecht

Generieke PROMs: menukaart, ICHOM Overall Adult Health, generieke PROMs in de spreekkamer.

 

 

 

05-03

Mammoni, Utrecht

Datavisualisatie/ gebruik dashboard in de spreekkamer: Erasmus, Isala, Ziektelastmeter, Xpert Clinic.

 

 

18-06

Studio, Amsterdam

Data en IT ten behoeven van Samen Beslissen. Voorbeelden: Old en new power, FAIR principes, Health RI.

 

24-09

Studio, Amssterdam

Van registreren van data naar meervoudig gebruik: ervaringen van koplopers. Voorbeelden: LROI, DICA, KNGF, NFK.

 

28-10

Studio Amsterdam

'High Value Care and Corona - Uncertainty as the New Normal'. Voorbeelden: Klinisch leiderschap, Nierpatiënt, meten data / traige OK Erasmus MC, samenwerking ROAZ, UMCG/ patiënt, PFN / patiënt

 

03-12

Studio Enschede

Waardegedreven zorg vereist waardegedreven bekostiging. Angst en depressiezorg (Menzis, Arkin/ Punt P), CVA-zorgbundel (Zilveren Kruis, Revalidatie Rijndam, VV&T instellingen).

 

 

04-03

Bericht Digitale bijeenkomsten  bekijken

Studio Woerden

Patiëntenparticipatie écht centraal zetten, hoe dan?

 

27-05

Ga naar het item 'De (meer)waarde van PREMs voor waardegedreven zorg: een (r)evolutie' - webcast 27 mei 2021

Webinary Amersfoort

De (meer)waarde van PREMs voor waardegedreven zorg: een (r)evoluatie

 
 

Werkbezoeken

Werkbezoeken

24-05-2019

Amsterdam

OLVG | uitkomsten set, PROMs/ PREMs, inkoopmodellen, kosten, zorgpad bouwen.

 

27-09-2019

Breda

AvL/ NKI ism Amgen. Santeon met voorbeeld vergelijken data, Vertrouwen als smeerolie en uitkomstenset en kostendragermodel.

 

10-09-2020

Studio, Eindhoven

Catharina ziekenhuis | Waardegedreven zorg als medicijn. Meten en verbeteren van uitkomsten, netwerkorganisatie in eerste, tweede en derde lijn, inkoopmodellen.

 

19-01-2021

Studio, Meppel

Zorgverlener en patiënt reflecteren op waardegedreven zorg in Isala – digitaal werkbezoek

 

11-02-2021

Bericht Waardegedreven zorg: van droom naar werkelijkheid - werkbezoek Santeon 11 februari 2021 bekijken

Studio, Woerden

Santeon: 'Van droom naar werkelijkheid '

 

 

 

 

Rondetafels

Meten naar aantoonbaar verbeteren

24-11-2020

Online

Verkennen wat we kunnen doen met elkaar > ahv Knoster model sessies organiseren

 

16-02-2020

Online

Element: Competenties

Extra documenten:
-White paper: Mijn team is top!
-Zelfscan Effectief lean team

 

13-04-2021

Online

Element: Plan van Aanpak

 

07-09-2021

Online

Element: Visie/ Missie

 

 

Tijdens de webcast van 4 maart gaan we in op diverse manieren om patiëntenparticipatie structureel vorm te geven in diverse facetten van waardegedreven zorg.

   

 Intro

“Patiënten hebben een actieve rol in activiteiten of beslissingen die betekenisvolle gevolgen hebben voor de patiënt en patiëntengroepen”, aldus de definitie van patiëntenparticipatie volgens het Europese Patiënten Forum (www.eu-patients.eu). Een omgeving scheppen die participatie mogelijk maakt voor patiënten(vertegenwoordigers) en diens mantelzorgers is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van managers, zorgverleners, patiënten(vertegenwoordigers) en diens mantelzorgers en projectmedewerkers. Maar hoe doen we dit structureel?

Vaak zijn waardegedreven zorg- en verbetertrajecten gestoeld op de ervaringen van kwaliteitsmedewerkers, zorgverleners en managers. Maar steeds meer groeit het besef dat de patiënt eigenlijk de enige persoon is die echt de zorg kan evalueren. Patiënten weten hoe het is om ziek te zijn en zorg te krijgen. Zij zien het beste wat de gevolgen zijn voor hun persoonlijke situatie, als we dit aan hen vragen. Op deze manier kunnen we gezamenlijk de zorg verbeteren.

Niveaus van participatie: Van informeren naar zelfbeheer

Patiënten kunnen op verschillende niveaus participeren. Het laagste niveau is patiënten informeren via nieuwsbrieven, informatiefolder, of informatie op een website. Raadplegen is een tweede niveau waarin patiënten via vragenlijsten, klachtenformulieren, spiegelbijeenkomsten of focusgroepen hun ervaringen delen. Organisaties adviseren kan bijvoorbeeld via een cliëntenraad. Coproduceren gebeurt via deelname aan projectgroepen, werkgroepen zoals betrokken bij het maken van producten zoals de ontwikkeling van de indicatorenset. Dit is vaak éénmalig. Structureel inbedden in werkgroepen om de kwaliteit van zorg te verbeteren, of binnen de organisatie veranderen is een stapje verder. Het aangaan van een partnerschap. Dit betreft bijvoorbeeld een patiëntenvereniging in een bestuur van een registratie. Tot slot kunnen patiënten in zelfbeheer eigen activiteiten ondernemen.

Doel bijeenkomst

Tijdens deze bijeenkomst gaat Theo Koster, Raad van Advies van het Linnean Initiatief,  in gesprek hoe  de kwaliteit van zorg structureel verbeterd kan worden. De sprekers delen verschillende voorbeelden van patiëntenparticipatie. Zo horen we hoe participatie in zijn werk gaat door een patiënt een sleutelrol te geven in een organisatie, hoe een stichting kan bijdragen aan het starten van onderzoek naar een aandoening, hoe het definiëren van een uitkomstenset kan bijdragen en hoe we met elkaar verbeterpunten definiëren. Daarnaast is het opleiden van patiënten een belangrijk onderdeel. Hoe kunnen we hen steeds meer informeren, hen betrekken bij focusgroepen?  Hoe gebruiken we experience-based co-design (EBCD) waarbij de ervaringen van de (oudere) patiënten en patiënten (en/of diens vertegenwoordigers) in alle fases het uitgangspunt vormen. En hoe maken we hen vanuit die positie kritische patiënten, die kunnen meedenken in zorgtrajecten?

MELD U HIER AAN

 Sprekers

Dayenne Zwaagman

Communication Specialist bij AMC en eigenaar Stichting Hart4Onderzoek 

Na een indrukkende speech tijdens de fusie tot het Amsterdam UMC, kreeg Dayenne een officiële rol binnen de organisatie. In haar functie als communicatiespecialist voorziet ze teams van informatie  om verbeteringen vanuit het patiëntenperspectief mogelijk te maken. Ze organiseerde een patient experience en interpreteert PREMs-onderzoeken.Ze wil dat organisaties patiëntenparticipatie als een serieuze zaak gaan zien en dat er op dat gebied betaalde functies gecreëerd worden. Lees haar persoonlijke verhaal hier

 

Stephan Meijer

Bestuurslid NVHP

Binnen de Nederlandse Vereniging van Hemofilie-Patiënten (NVHP) is Stephan bestuurslid en degene die op het gebied van onderzoek en informatievoorziening de kar trekt. Met onderzoekers zet hij zich in voor gepersonaliseerde zorg bij patiënten met een stollingsstoornis, hemofilie. Ook volgde hij onlangs de opleiding bij EUPATI NL voor patiëntenvertegenwoordiger geneesmiddelenontwikkeling. Daarnaast is hij betrokken bij SYMPHONY onderzoek, waarbij gekeken wordt naar de variatie in het optreden van bloedingen. Verder werkt Stephan mee aan het opzetten van een register met medicijngebruik en kosten, genaamd Nederlands Hemofilie Register (HemoNed). Lees zijn verhaal hier

https://www.linnean.nl/inspiratie/praktijkvoorbeelden/268616.jpg?width=1200&height=-1

 

Suzanne van Lint

Projectleider Antonius Ziekenhuis

Binnen het verband van waardegedreven zorg-teams binnen het Antonius ziekenhuis/Santeon, nemen chronische patiënten actief deel om onder meer verbeteracties te formuleren. Patiënten focussen ook op wat er allemaal goed gaat binnen de zorg.

 

Albine Moser, senior onderzoeker en dr. Asiong Jie, oncoloog Zuyderland MC

Albine, van oorsprong verpleegkundige, richt zich op toegepast onderzoek, met aandachtsgebied patiëntparticipatie. Asiong is al 15 jaar internist-hematoloog binnen Zuyderland MC, en de eerste medisch specialist met een bijzonder lectoraat binnen Zuyd Hogeschool. Zijn doel is verbinding te maken tussen de wereld van de cure en care. Patiëntenparticipatie, Kwaliteit van Leven en Samen Beslissen zijn zijn aandachtsgebieden. Ze nemen ons mee in een praktijkvoorbeeld van kanker en trombose via Experienced-Based-Co-Design (EBCD). Lees hun verhaal hier

  

 

Hans Bart, programmaleider Uitkomstgerichte Zorg – Patiëntenfederatie Nederland

Sinds 2019 houd Hans zich binnen de Patiëntenfederatie bezig met projecten rond uitkomstgerichte zorg en kwaliteitsregistraties (3 dgn p.w.). Het gaat niet alleen over de uitkomst van de medische behandeling maar juist ook wat deze behandeling voor gevolgen heeft in het dagelijks leven van de patiënt. Dat is voor ieder mens anders, niet alleen het effect maar ook de betekenis van die gevolgen. Hoe kunnen we zo goed mogelijk die persoonlijke kwaliteit van leven betrekken en laten meewegen bij de (keuze van) behandeling? Hans heeft binnen de Nierpatiënten Vereniging Nederland (NVN) waar hij tot 2019 directeur was, de aanzet gegeven voor structurele patiëntenparticipatie in onderzoek (lees meer ), voor de invoering van PROMs bij dialysepatiënten en de ontwikkeling van de Nierwijzer, een keuzehulp gebaseerd op ervaringen van patiënten die in filmfragmenten op gestructureerde wijze de effecten van alle vormen van behandeling laat zien.  Binnen de NVN zet hij zich nu ook nog in voor projecten binnen Santeon en UMCG rond uitkomstgerichte zorg (1 dg p.w.). Ook zet hij zich in voor een mantelzorgmodule op nierwijzer.nl.

Hans sluit de bijeenkomst af, door te reflecteren op wat gezegd is, praktijkvoorbeelden te geven binnen de nierziekte en hoe uitkomstgerichte zorg rekening houdt met dit thema. Lees meer over Hans hier

 

Afbeeldingen

Landelijke netwerkbijeenkomst

Twitter

Over ons

Het Linnean Initiatief is een landelijk netwerk van koplopers en aanjagers van waardegedreven zorg. 

Lees meer

Linnean-netwerk

Ook deelnemen aan het Linnean-netwerk?
Sluit u aan bij het netwerk.

Contact

Stichting Linnean Initiatief
KvK: 75738007

Neem vooral contact met ons op voor meer informatie, tips of suggesties.

linnean@zinl.nl
Contact

 

 

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen wijzigen

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies worden onder andere gebruikt voor het bijhouden van statistieken, het opslaan van voorkeuren, het optimaliseren van deze website, de integratie van social media en marketingdoeleinden. Lees meer over cookies en jouw privacy in ons cookieverklaring. Wij gebruiken de hieronder genoemde soorten cookies.


Deze cookies gebruiken we om de basisfuncties van deze website te kunnen laten draaien en om inzicht te krijgen in het gebruik. Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en worden daarom altijd geplaatst.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Indien u deze toestaat, worden deze cookies gebruikt door aanbieders van externe content die op deze website kan worden getoond. In sommige gevallen gaat het daarbij om marketing- en/of tracking cookies, die het gedrag van bezoekers vastleggen en op basis daarvan gepersonaliseerde advertenties tonen op andere websites.