Submenu

Verslag webcast ‘Aan de slag met waardegedreven zorg’ op 20 januari 2021

07-02-2022

Vanaf 2017 organiseert het Linnean Innitiatief bijeenkomsten. In het begin stond het samenkomen in werkgroepen centraal. De werkgroepen komen momenteel op andere momenten samen. Lees meer over werkgroepen hier. Daarnaast organiseert het Linnean initiatief landelijke netwerkbijeenkomsten waar een bepaald thema centraal staat en gaan we op werkbezoek bij organisaties. Centraal staan dan de activiteiten van die organisatie op het gebied van waardegedreven zorg.  

 

 

Landelijke netwerkbijeenkomsten 

24-10

Washington

Seminar Uitkomstinformatie voor samen beslissen

 

 

14-12

Den Haag

Terugkomdag VWS

 

 

 

10-04

Nieuwegein

Start werkgroepen + programma Uitkomstgerichte Zorg

 

 

14-06

Maasstad

Praktijkvoorbeeld Cordaan en samenkomst werkgroepen.

 

 

02-10

UMC Utrecht

Werkgroepen, WG Data/ IT + programma Uitkomstgerichte Zorg.

 

 

 

17-01

La Vie, Utrecht

Onderweg naar generieke PROM - WG PROMs, WG Evaluatie en SAZ/ Value2Health voorbeeld: Waardegedreven zorg: gewoon beginnen!

 

 

20-06

Jaarbeurs, Utrecht

PROMIS, IBDream, SpA-Net, itembank, OLVG, Hartwacht, Programma Uitkomstgerichte zorg.

 

 

21-11

Mammoni, Utrecht

Generieke PROMs: menukaart, ICHOM Overall Adult Health, generieke PROMs in de spreekkamer.

 

 

 

05-03

Mammoni, Utrecht

Datavisualisatie/ gebruik dashboard in de spreekkamer: Erasmus, Isala, Ziektelastmeter, Xpert Clinic.

 

 

18-06

Studio, Amsterdam

Data en IT ten behoeven van Samen Beslissen. Voorbeelden: Old en new power, FAIR principes, Health RI.

 

24-09

Studio, Amssterdam

Van registreren van data naar meervoudig gebruik: ervaringen van koplopers. Voorbeelden: LROI, DICA, KNGF, NFK.

 

28-10

Studio Amsterdam

'High Value Care and Corona - Uncertainty as the New Normal'. Voorbeelden: Klinisch leiderschap, Nierpatiënt, meten data / traige OK Erasmus MC, samenwerking ROAZ, UMCG/ patiënt, PFN / patiënt

 

03-12

Studio Enschede

Waardegedreven zorg vereist waardegedreven bekostiging. Angst en depressiezorg (Menzis, Arkin/ Punt P), CVA-zorgbundel (Zilveren Kruis, Revalidatie Rijndam, VV&T instellingen).

 

 

04-03

Bericht Digitale bijeenkomsten  bekijken

Studio Woerden

Patiëntenparticipatie écht centraal zetten, hoe dan?

 

27-05

Ga naar het item 'De (meer)waarde van PREMs voor waardegedreven zorg: een (r)evolutie' - webcast 27 mei 2021

Webinary Amersfoort

De (meer)waarde van PREMs voor waardegedreven zorg: een (r)evoluatie

 

30-09

Bericht Webcast 'Waardegedreven zorg met uitkomsten én kosten' - de antwoorden op uw vragen bekijken

AVEX studio's
Utrecht

Waardegedreven zorg met uitkomsten én kosten

 
 

25-11

Fabriq Media Group Amsterdam

Teams als hoeksteen van waardegedreven zorg

-Webcast
-Verslag

 

 

 
 

 

 

 

Werkbezoeken

Werkbezoeken

24-05-2019

Amsterdam

OLVG | uitkomsten set, PROMs/ PREMs, inkoopmodellen, kosten, zorgpad bouwen.

 

27-09-2019

Breda

AvL/ NKI ism Amgen. Santeon met voorbeeld vergelijken data, Vertrouwen als smeerolie en uitkomstenset en kostendragermodel.

 

10-09-2020

Studio, Eindhoven

Catharina ziekenhuis | Waardegedreven zorg als medicijn. Meten en verbeteren van uitkomsten, netwerkorganisatie in eerste, tweede en derde lijn, inkoopmodellen.

 

19-01-2021

Studio, Meppel

Zorgverlener en patiënt reflecteren op waardegedreven zorg in Isala – digitaal werkbezoek

 

11-02-2021

Bericht Waardegedreven zorg: van droom naar werkelijkheid - werkbezoek Santeon 11 februari 2021 bekijken

Studio, Woerden

Santeon: 'Van droom naar werkelijkheid '

 

12-10-2021

Erasmus MC Rotterdam

'Organisatiebrede waardegedreven zorg in het Erasmus MC'

 

16-02-2023

LUMC

Patiëntgericht en efficiënt: zorg van waarde 

 

25-05-2023

Bericht Inspiratie uit de ouderenzorg over waardegedreven zorg - verslag online Werkbezoek Archipel bekijken

Archipel Zorggroep

Waardegedreven ouderenezorg

 

08-09-2023

Erasmus MC

Geen woorden'  maar waarde

 

22-09-2023

Voorvertoning van afbeelding

St. Antonius

Waardegedreven zorg verbeteren door zorgketens
Gepresenteerde dia's: 

 

 

 

Rondetafels

Meten naar aantoonbaar verbeteren

24-11-2020

Online

Verkennen wat we kunnen doen met elkaar > ahv Knoster model sessies organiseren

 

16-02-2020

Online

Element: Competenties

Extra documenten:
-White paper: Mijn team is top!
-Zelfscan Effectief lean team

 

13-04-2021

Online

Element: Plan van Aanpak

 

07-09-2021

Online

Element: Visie/ Missie

 

 

“Heb je geen draaiboek?” Die vraag markeerde de start van de ontwikkeling van het LINNEAN-model dat in november 2021 werd gepubliceerd. Op 20 januari organiseerde het Linnean Initiatief de webcast ‘Aan de slag met waardegedreven zorg’, waarbij het LINNEAN-model centraal stond.

Dagvoorzitter Ton Hanselaar, werkgroepvoorzitter Versnelling waardegedreven zorg en lid Advisory Council bij het VBHC Center Europe ging met Marie José Kleene (verpleegkundig specialist HIV/AIDS bij OLVG), Joliene Munier (patient advocate bij Inspire2Live), Inger Deijle (projectleider VBHC bij het OLVG) en Arie Franx (gynaecoloog en hoogleraar bij het Erasmus MC en co-voorzitter van het Linnean Initiatief) in gesprek over waardegedreven zorg.

Waardegedreven zorg: hoe begin je?

Ton Hanselaar maakt een rondje langs de tafelgasten: hoe begin je met waardegedreven zorg? “Binnen Santeon zijn we begonnen met het leren en verbeteren en het kijken naar de data”, aldus Inger Deijle. Marie Jose Kleene vertelt dat binnen het OLVG het multidisciplinair team rondom HIV/AIDS al was gevormd. “Dus we zijn eigenlijk gestart met het zorgpad; hoe schrijf je de zorg die je al jarenlang levert uit, wie is waar verantwoordelijk?” Later betrokken ze ook de patiënt erbij. Joliene Munier zat vanuit de rol van patiënt aan tafel. Na haar diagnose borstkanker, gaf ze in het kader van haar behandeling aan dat ze wilde blijven turnen. Het domein uitkomsten dus. Voor Arie Franx begon het bij kosten en bekostiging. Als hij echter nu zou starten, zou hij kiezen voor het multidisciplinair team, uiteraard inclusief de patiënt: “De essentie van waardegedreven zorg is vragen ‘wat is voor u belangrijk?’ en je daar op richten.”

Rol van patiënt in het verbeterteam

De kwaliteit van zorg verbeteren vraagt om een multidisciplinair team, met daarin  een belangrijke rol voor de patient. Inger: “De patiënt zit bij sommige verbeterteams altijd aan tafel bij de verbeterbijeenkomsten. We doen ook veel focusgroepen, waarin patiënten delen wat voor hen belangrijk is. We hebben deze week een focusgroep voor cva-patiënten gehad. Dat geeft zoveel informatie, zoveel dingen die beter kunnen. Dan weet je zeker dat waar je mee aan de slag gaat, voor de patiënt echt waarde heeft.” Hierbij noemt Inger als praktisch voorbeeld het belang voor de patiënt dat er een brief naar de huisarts wordt gestuurd, zodat hij of zij op de hoogte is. Joliene herkent die belangen van de patiënt vanuit haar eigen zorgtraject, waarin ze soms het idee had dat zij de coördinator was. “Ik moest ervoor zorgen dat de juiste afspraken gepland waren, dat uitslagen op tijd binnen kwamen, dat ik zelf informatie bracht ‘wat is belangrijk voor mij?’ Ik vind het mooi om te horen dat je een initiatief voorlegt dat de andere kant op is. Dat je als patiënt onderdeel kan zijn van.”

Wat levert waardegedreven zorg op?

Wat hebben bestaande VBHC-initiatieven opgeleverd? Arie: “Nu gaan we met de patiënt in gesprek: ‘wat vind jij belangrijk?’; dat deden we vroeger nooit.” Hij noemt daarbij een voorbeeld uit de geboortezorg: “Opvallend veel vrouwen zijn in het eerste jaar na de bevalling hartstikke depressief, veel meer dan je eigenlijk verwacht. [Vrouwen die] last hebben van bekkenbodemklachten, incontinentie. Dat wisten we vroeger nooit. Je haalt dingen op die verborgen bleven, maar die ongelooflijk belangrijk zijn. En dat verandert ook het zorgpad, want daar moet je iets mee.” Uitkomsten meten is een ding, maar het valt en staat wat je ermee doet, zegt Marie José: “Je moet het uiteraard bespreken met de patiënt in de spreekkamer. Maar juist als je ziet dat een groot deel van de mensen last heeft van depressieve gevoelens, dan moet je daar iets mee doen. Een verandering in het zorgpad of een interventie waarmee je de zorg voor de patiënt kunt verbeteren.”

Aandacht voor cultuur, leiderschap en het veranderproces is cruciaal

De verandering die met waardegedreven zorg komt is een behoorlijke uitdaging, deelt Arie zijn bevindingen over cultuur en leiderschap. “Cultuur is gedrag en overtuiging. De kern is de bereidheid van de zorgverlener om naar de patiënt te luisteren. Waardegedreven zorg betekent alles veranderen en daarvoor is veranderkundige expertise nodig. De vaste stappen moet je een voor een nemen.” 

Praktische tips voor de waardegedreven zorg-starter

Tot slot gaven alle tafelgasten hun tips mee aan waardegedreven zorg-starters.


Marie José: “Begin met elkaar: wat heb je nodig, hoe vorm je een team, waar kan ik binnen mijn team expertise binnenhalen? Het staat en valt met het betrekken van de patiënt, de uitkomsten bespreken en hem of haar iets bieden.”

 


Inger: “Het model werkt goed om uit te vinden op welk stukje je het al goed doet als team. Begin daarmee. Samen met de patiënt. Dat is essentieel. Zit dat op je netwerk, ga daar maar beginnen; zit het op je team, begin daar dan.”

 


Arie: “Wacht niet tot de hele organisatie meedoet, laat je niet ontmoedigen door de zeven domeinen, maar begin gewoon. Dat kan ook bottom-up met een klein clubje. Zoals een van mijn goeroes zegt: bottom-up én top-down.”

 

Joliene: “Betrek patiënten en kijk vervolgens niet naar ‘wat is er mis met de patiënt?’, maar wat is er belangrijk voor mij als persoon.”

Naast de plenaire discussie over bovenstaande items, werd ook het LINNEAN-model toegelicht, met bijdragen van Vincent Wiersma en Michèle van der Kemp. 

Waardegedreven zorg in een notendop 

Wat is waardegedreven zorg en hoe zit het waardegedreven zorg-huis in elkaar? Vincent Wiersma, VBHC specialist bij Amgen en betrokken bij de kerngroep die het LINNEAN-model ontwikkelde, begon zijn uitleg bij de breuk van Porter: ”Het uiteindelijke doel is zo veel mogelijk waarde te creëren.” Het waardegedreven zorg-huis kan helpen om van tevoren na te gaan wat het team wil bereiken. Behalve de missie en visie bevat het waardegedreven zorghuis vier strategische pijlers (zaken die je echt moet inrichten om waarde te realiseren) en de kernwaarden (het ‘dna’ waar het team op draait). 

Zeven domeinen van waardegedreven zorg

Michèle van der Kemp, consultant VBHC bij VDKMP, ging verder in op de zeven domeinen van het LINNEAN-model. De domeinen werden vervolgens verder theoretisch toegelicht en naar de praktijk vertaald in de verdiepingssessies: 

Verdiepingssessie ‘medische conditie en het multidisciplinair team’ 

De verdiepingssessie ‘medische conditie en het multidisciplinair team’ werd geleid door Michèle van der Kemp, Marieke de Boer en Annet van Schuppen. 
Een multidisciplinair team (MDT) is horizontaal georganiseerd met alle belanghebbende specialismen en ondersteuners in één verantwoordelijk team - waardegedreven zorg is dus een ontzuiling van de gezondheidszorg. De patiënt speelt een onmisbare rol in dit team. 
Een MDT wordt geleid door verschillende leden: vergeet naast een medisch en organisatorisch leider, ook zeker het verpleegkundig leiderschap niet. Het MDT heeft de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor uitkomsten én kosten. Op deze manier samenwerken zorgt voor meer werkplezier bij de zorgprofessional. 

Verdiepingssessie ‘Zorgpaden en uitkomsten’

Vincent Wiersma en Marie José Kleene zochten de verdieping op in het thema ’Zorgpaden en uitkomsten’. Breng het zorgpad in kaart: oftewel alle activiteiten voor een medische zorgvraag, dit kan zowel enkele als meerdere mogelijke interventies bevatten, inclusief de beslis- en meetmomenten. De uitkomstenset bestaat uit klinische uitkomsten en PROMs. Eventueel ook de PREM als onderdeel van een set, maar dit is voor de ene medische conditie relevanter dan voor de andere. Gebruik wat er al is, ga niet opnieuw het wiel uitvinden. Kijk hiervoor ook naar de ontwikkelingen binnen programma Uitkomstgerichte Zorg en ICHOM. Bespreek de uitkomsten in de spreekkamer met de patiënt en beslis samen. In het gesprek komt boven tafel wat echt relevant is voor de patiënt. 

Verdiepingssessie ‘Kosten en bekostiging’ 

‘Kosten en bekostiging’ was het domein dat werd besproken door Arthur Hayen en Deirisa Lopes Barreto. Zij vertelden dat al er heel veel kan met de huidige kosteninformatie die beschikbaar is. Kijk daarbij altijd naar kosten in relatie tot uitkomsten. Er zijn veel voorbeelden beschikbaar van het gegeven dat betere zorg leidt tot lagere kosten. Je hebt pas écht betekenisvolle stuurinformatie als je naast uitkomsten ook kosten meet. Het huidige bekostigingssysteem stimuleert niet tot verbeteren van zorg. De ervaringen zijn dat alternatieve, waardegedreven bekostigingsmodellen dat wel doen, zeker als ze meerdere jaren beslaan. Arthur Hayen gaf een mooi inkijkje in de verschillende waardegedreven bekostigingsmodellen. 

Verdiepingssessie ‘Ketensamenwerking’ 

In de verdiepingssessie over ‘Ketensamenwerking’ praatten Ina Kuper en Jan Hazelzet over het nut van geïntegreerde zorg over de full cycle of care van een ziektebeeld aan de hand van het Stroke-netwerk, waarin ziekenhuis, revalidatiecentra en verpleeghuizen samenwerken en één contract met zorgverzekeraar Zilveren Kruis hebben. “Zo’n samenwerking vergt vertrouwen en er zijn momenten geweest dat ik dacht dat het allemaal niet zou lukken”. Maar nu willen we gaan opschalen naar meer ziekenhuizen in de regio, meer revalidatiecentra en verpleeghuizen, maar ook de huisartsen en mogelijk ambulancediensten aanhaken. Kern is: ga op zoek naar datgene wat je als zorgverleners verbindt (kwaliteit voor de patiënt).

Verdiepingssessie ‘Leren, verbeteren en innoveren’ 

Paul van der Nat en Dennis van Veghel gingen dieper in op het domein ‘Leren, verbeteren en innoveren’. Hun hoofdboodschap: “het verbeteren tussen en binnen zorginstellingen moet professioneler”. Ze benadrukten dat teams voldoende kennis en hetzelfde begrip van waardegedreven zorg moeten hebben. Zet een leersysteem op, waarmee je individueel, maar vooral ook samen leert van de uitkomsten in het team. Dit betekent ook dat er een professionaliseringsslag van kwaliteitsmanagement in zorginstellingen gemaakt moet worden, zowel in de systematiek van verbeteren als in de organisatie (structuur, governance, etc.). De focus moet liggen op verbeteren, niet op afrekenen. Tussen zorgprofessionals van verschillende huizen moet er contact komen en vertrouwen zijn om de stap van verschillen in uitkomsten naar verbeteren van uitkomsten te maken. 

Verdiepingssessie ‘Data & IT’

In de verdiepingssessie over ‘Data & IT’ pleitten Johan van Soest en Tim Grevelink voor een ondersteunende en veilige IT-omgeving. Er wordt momenteel nog te weinig besloten op basis van harde data. Het werken met Excel-bestanden kan handig zijn om snel te starten, maar is niet duurzaam. Het is belangrijk dat de data compleet en betrouwbaar zijn. Heb aandacht voor eenduidige registratie en registratie bij de bron. Toegankelijke rapportages, zoals dashboards, zijn essentieel en maken relevante inzichten zichtbaar. Hiervoor is de juiste IT-ondersteuning essentieel.

Verdiepingssessie ‘Cultuur en leiderschap’

In de verdiepingssessie over het domein ‘Cultuur en leiderschap’, praatten Arie Franx en Linetta Koppert over het veranderproces dat het organiseren en leveren van waardegedreven zorg met zich meebrengt. Voor dit proces zijn lef en vertrouwen nodig. Een cultuur van enthousiasme en transparantie vergt tijd en is meer dan de moeite waard. Waardegedreven zorg samen leveren is leuk. Het gaat in de zorg weer over wat er echt toe doet voor de patiënt.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Volg Linnean online

  

Over ons

Het Linnean Initiatief is een landelijk netwerk van koplopers en aanjagers van waardegedreven zorg. 

Lees meer

Linnean-netwerk

Ook deelnemen aan het Linnean-netwerk?
Sluit u aan bij het netwerk.

Contact

Stichting Linnean Initiatief
KvK: 75738007

Neem vooral contact met ons op voor meer informatie, tips of suggesties.

linnean@zinl.nl
Contact

 

 

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.