Submenu

Wat werkt in de implementatie van waardegedreven zorg? - verslag webcast 10 maart 2022

16-03-2022

Vanaf 2017 organiseert het Linnean Innitiatief bijeenkomsten. In het begin stond het samenkomen in werkgroepen centraal. De werkgroepen komen momenteel op andere momenten samen. Lees meer over werkgroepen hier. Daarnaast organiseert het Linnean initiatief landelijke netwerkbijeenkomsten waar een bepaald thema centraal staat en gaan we op werkbezoek bij organisaties. Centraal staan dan de activiteiten van die organisatie op het gebied van waardegedreven zorg.  

 

 

Landelijke netwerkbijeenkomsten 

24-10

Washington

Seminar Uitkomstinformatie voor samen beslissen

 

 

14-12

Den Haag

Terugkomdag VWS

 

 

 

10-04

Nieuwegein

Start werkgroepen + programma Uitkomstgerichte Zorg

 

 

14-06

Maasstad

Praktijkvoorbeeld Cordaan en samenkomst werkgroepen.

 

 

02-10

UMC Utrecht

Werkgroepen, WG Data/ IT + programma Uitkomstgerichte Zorg.

 

 

 

17-01

La Vie, Utrecht

Onderweg naar generieke PROM - WG PROMs, WG Evaluatie en SAZ/ Value2Health voorbeeld: Waardegedreven zorg: gewoon beginnen!

 

 

20-06

Jaarbeurs, Utrecht

PROMIS, IBDream, SpA-Net, itembank, OLVG, Hartwacht, Programma Uitkomstgerichte zorg.

 

 

21-11

Mammoni, Utrecht

Generieke PROMs: menukaart, ICHOM Overall Adult Health, generieke PROMs in de spreekkamer.

 

 

 

05-03

Mammoni, Utrecht

Datavisualisatie/ gebruik dashboard in de spreekkamer: Erasmus, Isala, Ziektelastmeter, Xpert Clinic.

 

 

18-06

Studio, Amsterdam

Data en IT ten behoeven van Samen Beslissen. Voorbeelden: Old en new power, FAIR principes, Health RI.

 

24-09

Studio, Amssterdam

Van registreren van data naar meervoudig gebruik: ervaringen van koplopers. Voorbeelden: LROI, DICA, KNGF, NFK.

 

28-10

Studio Amsterdam

'High Value Care and Corona - Uncertainty as the New Normal'. Voorbeelden: Klinisch leiderschap, Nierpatiënt, meten data / traige OK Erasmus MC, samenwerking ROAZ, UMCG/ patiënt, PFN / patiënt

 

03-12

Studio Enschede

Waardegedreven zorg vereist waardegedreven bekostiging. Angst en depressiezorg (Menzis, Arkin/ Punt P), CVA-zorgbundel (Zilveren Kruis, Revalidatie Rijndam, VV&T instellingen).

 

 

04-03

Bericht Digitale bijeenkomsten  bekijken

Studio Woerden

Patiëntenparticipatie écht centraal zetten, hoe dan?

 

27-05

Ga naar het item 'De (meer)waarde van PREMs voor waardegedreven zorg: een (r)evolutie' - webcast 27 mei 2021

Webinary Amersfoort

De (meer)waarde van PREMs voor waardegedreven zorg: een (r)evoluatie

 

30-09

Bericht Webcast 'Waardegedreven zorg met uitkomsten én kosten' - de antwoorden op uw vragen bekijken

AVEX studio's
Utrecht

Waardegedreven zorg met uitkomsten én kosten

 
 

25-11

Fabriq Media Group Amsterdam

Teams als hoeksteen van waardegedreven zorg

-Webcast
-Verslag

 

 

 
 

 

 

 

Werkbezoeken

Werkbezoeken

24-05-2019

Amsterdam

OLVG | uitkomsten set, PROMs/ PREMs, inkoopmodellen, kosten, zorgpad bouwen.

 

27-09-2019

Breda

AvL/ NKI ism Amgen. Santeon met voorbeeld vergelijken data, Vertrouwen als smeerolie en uitkomstenset en kostendragermodel.

 

10-09-2020

Studio, Eindhoven

Catharina ziekenhuis | Waardegedreven zorg als medicijn. Meten en verbeteren van uitkomsten, netwerkorganisatie in eerste, tweede en derde lijn, inkoopmodellen.

 

19-01-2021

Studio, Meppel

Zorgverlener en patiënt reflecteren op waardegedreven zorg in Isala – digitaal werkbezoek

 

11-02-2021

Bericht Waardegedreven zorg: van droom naar werkelijkheid - werkbezoek Santeon 11 februari 2021 bekijken

Studio, Woerden

Santeon: 'Van droom naar werkelijkheid '

 

12-10-2021

Erasmus MC Rotterdam

'Organisatiebrede waardegedreven zorg in het Erasmus MC'

 

16-02-2023

LUMC

Patiëntgericht en efficiënt: zorg van waarde 

 

25-05-2023

Bericht Inspiratie uit de ouderenzorg over waardegedreven zorg - verslag online Werkbezoek Archipel bekijken

Archipel Zorggroep

Waardegedreven ouderenezorg

 

08-09-2023

Erasmus MC

Geen woorden'  maar waarde

 

22-09-2023

Voorvertoning van afbeelding

St. Antonius

Waardegedreven zorg verbeteren door zorgketens
Gepresenteerde dia's: 

 

 

 

Rondetafels

Meten naar aantoonbaar verbeteren

24-11-2020

Online

Verkennen wat we kunnen doen met elkaar > ahv Knoster model sessies organiseren

 

16-02-2020

Online

Element: Competenties

Extra documenten:
-White paper: Mijn team is top!
-Zelfscan Effectief lean team

 

13-04-2021

Online

Element: Plan van Aanpak

 

07-09-2021

Online

Element: Visie/ Missie

 

 

De vraag ‘wat werkt in de implementatie van waardegedreven zorg en waarom?’ wordt beantwoord in een grootschalig literatuuronderzoek van het programma Uitkomstgerichte zorg. Tijdens de Linnean-webcast van 10 maart 2022 werden de resultaten van drie literatuurstudies uitgebreid besproken.

Arie Franx, co-voorzitter van het Linnean Initiatief en hoogleraar verloskunde in het Erasmus MC, ging in drie rondes in gesprek met deskundigen over wat het literatuuronderzoek laat zien, maar ook wat de praktijk ons leert over waardegedreven zorg. De drie tafels waren ingericht op drie niveaus: het gesprek met de patiënt in de dagelijkse zorg, het verbeteren van de zorgpraktijk op basis van geaggregeerde PROMs-data en kosten. PROMs zijn instrumenten / vragenlijsten die patiënten invullen over kwaliteit van leven, ervaren gezondheid, fysiek functioneren, angst, depressie, participatie, vermoeidheid en pijn. 

Het gezamenlijk ontwikkelen van een visie op waardegedreven zorg, dat is wat Philip van der Wees, fysiotherapeut en hoogleraar paramedische wetenschappen aan het Radboudumc, hoopte dat de webcast opleverde (vanaf minuut 3:24). “We zitten volop in de ontwikkeling van kennis op het gebied van waardegedreven zorg. Dat geldt ook voor het gebruik van PROMs: wanneer en waarvoor moeten we ze gebruiken en waarom werkt het gebruik wel of niet”, aldus Philip voorafgaand aan tafelgesprek 1.

Tafel 1: gesprek met patiënt in de dagelijkse zorg

Chrétien Brandt, patiënt, en Jan-Jaap Hendrickx, KNO-arts in het Amsterdam UMC deelden hun ervaringen met PROMs in de dagelijkse zorg (vanaf minuut 7:34). Jan-Jaap gaf aan dat PROMs-data hem in de spreekkamer voornamelijk helpen bij het vormgeven van het gesprek. Dat gesprek verschilt per patiënt, maar voor alle patiënten geldt dat PROMs-data boven water halen wat belangrijk voor hen is. Dat is herkenbaar voor Chrétien, die vanuit het patiëntenperspectief goede ervaringen heeft met het invullen van vragenlijsten. De effecten van PROMs-data in de dagelijkse zorg zijn volgens de literatuur (vanaf minuut 14:59) onder andere dat de communicatie tussen patiënt en zorgverlener beter wordt. Dit vertelde Maud van Muilekom, psycholoog-onderzoeker in het Emma kinderziekenhuis en Amsterdam UMC. Zij voerde het literatuuronderzoek naar PROMs in de dagelijkse zorg uit. Maud: “Het gesprek verbetert, problemen worden herkend en besproken. Daarnaast hebben we naar uitkomsten van zorg gekeken. We vinden kleine verbeteringen op mentaal functioneren en kwaliteit van zorg. Op patiënttevredenheid vinden we geen effect.” Literatuur én ervaring lieten het trainen van zorgverleners, ICT en dashboarding als succesfactoren voor PROMs in de dagelijkse zorg zien.

PROM-data hebben dus een effect, hoorden we eerder. Al die vragenlijsten betekenen echter een hoop invulwerk voor de patiënt. Philip van der Wees vertelde vanaf minuut 21:23 over de handreiking generieke PROMs, die voortkomt uit het programma Uitkomstgerichte zorg. De handreiking bevat een kernset van 27 vragen verdeeld over acht domeinen. Een voorkeurs-PROM is aangewezen om een bepaald domein te meten. 

Maud nam de kijker vanaf minuut 25:13 mee in de volgende stappen van de implementatie van PROMs. Daarvoor is (technische) ondersteuning nodig: ”Vanuit een multidisciplinair team, met onder andere PROM-experts, IT-experts en implementatiespecialisten.” Betrek alle gebruikers vanaf het begin van de implementatie van PROMs, is de take home message van Maud (vanaf minuut 29:32). Philip: “Zorg ervoor dat PROMs gebruikt worden ter ondersteuning van het patiënt.” Jan-Jaap: “Begin ermee. Het is voor iedereen een waardevolle toevoeging.” Het laatste woord is aan de patiënt. Chrétien: “Vul zeker de vragenlijsten in. De arts kan de pijnpunten eruit halen.”

Meer lezen:

Tafel 2: leren en verbeteren van zorgpraktijk aan de hand van PROMs

Hoe verbeter je de zorgpraktijk met de data die je met PROMs verzameld hebt? Tafelsessie 2 startte met de onderzoeksvragen rond het leren van verbeteren op basis van geaggregeerde patiënt gerapporteerde uitkomstinformatie (vanaf minuut 33:09). KNO-arts Floris van Zijl vertelde vervolgens hoe ze in het Erasmus MC leren en verbeteren. “Wij hebben een routine geïmplementeerd waarbij patiënten gestandaardiseerd vragenlijsten invullen, voor én na de operatie. Met die PROMs meten we de winst van de operatie.” Als voorbeeld noemde hij operaties aan de neus.

De literatuur laat vier methodes voor leren en verbeteren op basis van geaggregeerde patiënt gerapporteerde uitkomstinformatie zien, vertelde Maarten Dorr, arts-onderzoeker in het Erasmus MC, vanaf minuut 42:35: “Dat zijn benchmarken, plan-do-study-act cyclus, dashboarding en geaggregeerde rapportages.” Het effect van die methoden is in dit jonge onderzoeksveld nog niet voldoende gemeten, blijkt uit de literatuur. De onderzoekers hebben echter wel een aantal bevorderende factoren gevonden voor leren en verbeteren op basis van geaggregeerde patiënt gerapporteerde uitkomstinformatie: het vertrouwen van stakeholders in de data, het gebruik van zowel generieke als ziektespecifieke PROMs, ondersteunende IT-faciliteiten en representatieve data . 

In het kader van leren en verbeteren op basis van geaggregeerde patiënt gerapporteerde uitkomstinformatie gaat het vaak over het betrekken van artsen. Volgens Hanneke van der Wal-Huisman, verpleegkundige en verpleegkundig onderzoeker in het UMCG, zijn verpleegkundigen vanwege hun holistische en persoonsgerichte opleiding bij uitstek geschikt om nauw te betrekken in dit proces (vanaf minuut 46:15): ”Patiënten benaderen eerder verpleegkundigen en vertellen hen meer, bijvoorbeeld over angst en wat ze belangrijk vinden in hun dagelijks functioneren. Dat zijn domeinen die je terugziet in generieke PROMs.” Leid de verpleegkundige op in het op de juiste manier gesprekken voeren met patiënten en in deze gesprekken de uitkomsten te verifiëren, adviseert Hanneke. 

De wil om patiënt gerapporteerde uitkomstinformatie te gebruiken voor leren en verbeteren is er, ziet Martine de Bruijne, hoogleraar Sociale geneeskunde in het Amsterdam UMC, maar er is een kleine revolutie nodig (vanaf minuut 51:02): “Als we willen dat PROMs-data net zo belangrijk zijn als klinische uitkomsten, dan gaan we sturen op andere, nieuwe doelen, denk aan sociale doelen. We zijn nog niet toegerust: we moeten eerst goede data krijgen en bespreken en vervolgens moeten we zorg ontwikkelen die de nieuwe uitkomsten verbetert. Dat heeft ook gevolgen voor de organisatie van zorg.” 
De conclusie van tafel 2? Meten is weten. Dan kun je overgaan tot verbeteren. We hebben nog een flinke weg te gaan, maar de handvatten zijn bemoedigend.

Meer lezen:

Tafel 3: kosten en waardegedreven zorg

Kosten zijn de blinde vlek in uitkomstgerichte zorg. Dat is de stelling waarmee het derde en laatste tafelgesprek vanaf minuut 58:34 werd ingeleid. Maura Leusder, junior onderzoeker Erasmus school of health policy and management (ESHPM) introduceerde vervolgens het literatuuronderzoek en legde uit waarom het meten van kosten in de zorg belangrijk is (vanaf minuut 1:03:08): “Het is nodig omdat het procesverbetering bevordert. Je kunt kijken hoe je uitkomsten op een duurzame manier kunt bereiken. Zonder inzicht in kosten is sturen op uitkomsten voor zorgaanbieders moeilijker.” Er zijn vier manieren waarop kosteninformatie waardegedreven zorg bevordert: doelmatig aanpassen van zorgpaden, identificeren van kostenfactoren, vergelijken van kosten tussen behandelopties en het volledig meten van kosten gehele zorgpad. Vanaf minuut 1:05:41 vertelde Kees Ahaus, hoogleraar Health Services Management & Organisation (ESHPM), over time-driven activity-based costing (TDABC), de door de onderzoekers aanbevolen methode. “Je wilt weten wat de directe kosten, de tijd, die in het zorgpad aan de patiënt worden besteed. Vervolgens kijk je welke zaken uit de indirecte kosten je kunt toerekenen aan het zorgpad. Om het zorgpad beter te organiseren moet je tijd, capaciteit (in TDABC betekent dat praktische capaciteit, wat benut je echt?) en materialen inzichtelijk krijgen.” TDABC is relatief tijdrovend. Vanaf minuut 1:10:26 legde Deirisa Barreto Lopes, postdoc-onderzoeker en projectleider VBHC in het Maasstad ziekenhuis, uit hoe ze de methode daar hebben geïmplementeerd: “Het is zeker arbeidsintensief, maar onze ervaring is ook dat in het ziekenhuis al veel informatie aanwezig is om dit op te zetten. Net als voor PROMs, zet je voor TDABC een multidisciplinair team op.”

De beweging van de zorg richting TDABC moet niet belemmerd worden door de manier van bekostiging, vertelde Peter Dohmen, senior beleidsadviseur bij de Nederlandse Zorgautoriteit vanaf minuut 1:13:32: “Men moet aan de slag met het berekenen van kostprijzen voor het gehele zorgpad. Bekostiging moet die gestelde doelen stimuleren. Daarin ligt een belangrijke taak voor NZa en zorgverzekeraars.” Bundelbekostiging is een mogelijke richting die in dat licht onderzocht wordt. Die vorm van bekostiging is de kern van waardegedreven zorg en een mooi voorbeeld, aldus Kees Ahaus (vanaf minuut 1:15:41), maar we moeten ook experimenteren met alternatieven van betaling. 

Terug naar de literatuur: net als het onderwerp van tafel 2 hebben we hier te maken met een jong onderzoeksgebied. Wat de literatuur wel laat zien, is dat we dezelfde uitkomsten voor lagere kosten kunnen behalen, vertelde Maura (vanaf minuut 1:18:48). We kunnen leren van de best practices en gaan daar aan bijdragen, aldus Kees. “Vanuit deze review is het idee ontstaan om voorbeelden met elkaar uit te wisselen uit onder andere de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Oostenrijk en te benchmarken.” 

Nadat alle tafelgasten hun visie hadden gedeeld over de toekomst van kosten in de Nederlandse gezondheidszorg, was het vanaf minuut 1:28:23 tijd voor de laatste boodschap van de verschillende tafelgasten. Peter vanuit de NZa: “Creëer met elkaar (verzekeraar en zorgaanbieder) een veilige omgeving om open en eerlijk te praten over kosten.” Deirisa vanuit het ziekenhuis: “Ga ermee aan de slag en meet naast kosten ook uitkomsten.” Maura vanuit het onderzoek: “Zie kosten niet als een blinde vlek, start er gewoon mee.” Kees sloot de sessie en daarmee ook de webcast af: “Werk aan uitkomsten én kosten. Het gaat om waarde voor de patiënt. In die discussie zijn kosten ook belangrijk. TDABC is een methode die true costs op tafel krijgt (en daarmee inzicht verschaft in kosten, red.). Daarmee hoop ik ook dat men beter voorbereid is op gesprekken over bekostiging.”

Meer lezen:

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Volg Linnean online

  

Over ons

Het Linnean Initiatief is een landelijk netwerk van koplopers en aanjagers van waardegedreven zorg. 

Lees meer

Linnean-netwerk

Ook deelnemen aan het Linnean-netwerk?
Sluit u aan bij het netwerk.

Contact

Stichting Linnean Initiatief
KvK: 75738007

Neem vooral contact met ons op voor meer informatie, tips of suggesties.

linnean@zinl.nl
Contact

 

 

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.