Philip van der Wees - dagvoorzitter gespreksleider webcast 24 sept

ProfielfotoMarloes Zuidgeest 25-08-2020

Prof. dr. Philip Van der Wees is hoogleraar Paramedische Wetenschappen bij de afdelingen IQ healthcare en Revalidatie van het Radboudumc in Nijmegen.

De leerstoel Paramedische Wetenschappen richt zich op waardegedreven paramedische zorg in interdisciplinaire netwerken. Het onderzoek en onderwijs binnen deze nieuwe leerstoel richt zich enerzijds op kwaliteitsbevordering en implementatie van paramedische zorg in het interdisciplinaire netwerk en anderzijds op het ontrafelen van werkingsmechanismen en evaluatie van nieuwe technologieën en behandelstrategieën van paramedische zorg. Focus van zijn onderzoek is het meten van uitkomsten in de zorg, specifiek gericht op patiënt-gerapporteerde uitkomsten om de kwaliteit van zorg te meten en te verbeteren. Dit heeft onder meer geleid tot het ontwikkelen van de PROM-toolbox. Philip van der Wees is co-voorzitter van de werkgroep Evaluatie van het Linnean initiatief.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Volg Linnean online

  

Over ons

Het Linnean Initiatief is een landelijk netwerk van koplopers en aanjagers van waardegedreven zorg. 

Lees meer

Linnean-netwerk

Ook deelnemen aan het Linnean-netwerk?
Sluit u aan bij het netwerk.

Contact

Stichting Linnean Initiatief
KvK: 75738007

Neem vooral contact met ons op voor meer informatie, tips of suggesties.

linnean@zinl.nl
Contact

 

 

Cookie-instellingen