'De (meer)waarde van PREMs voor waardegedreven zorg: een (r)evolutie' - webcast 27 mei 2021

Sofie Smulders 07-06-2021

Het pas ontwikkelde PREM zakboekje, dat tijdens de webcast 'De (meer)waarde van PREMs voor waardegedreven zorg: een (r)evolutie', gelanceerd werd, biedt een handreiking voor vragen over PREMs. Voorzitters van de werkgroep PREMs Dolf de Boer en Hileen Boosman gingen het gesprek aan met deskundigen.

Dolf de Boer

Hoe kunnen we het meten van patiëntervaringen via vragenlijsten (PREMs) benutten voor waardegedreven zorg en wat zijn de nieuwste ontwikkelingen op dit gebied? De deskundigen werden allen voorgesteld aan de hand van een stelling. Ze gaven kort hun mening , waarna zij ieder een pitch presenteerden over 'hun' onderwerp.

→ Download hier de dia's van de pitches.

Pitch 1: Het meten van waardegedreven zorg voor mensen met hoofd-hals kanker 

Marinella Offerman, sector WGZ Hoofd-Hals oncologie in het Erasmus MC, neemt de kijker vanaf minuut 6:10 in vogelvlucht mee in de rol van waardegedreven zorg in het hoofd-hals oncologische zorgproces en de ontdekkingsreis naar de beste manier om deze zorgervaring te meten. Ze vertelde in haar pitch wat deze manier van werken betekent voor de patiënt en hoe zij uitkomstinformatie meten. Hierbij staat centraal het verschil tussen een generieke PREM gebaseerd op Picker instrument en zorg specifike vragenlijst. 

Pitch 2: AI-PREM: nooit meer een PREM zonder open vragen  

Vervolgens vertelde Marieke van Buchem, promovenda Waardevolle AI in het LUMC, vanaf minuut 13:55 over de inzet van Artificial Intelligence (AI)-technieken om automatisch de antwoorden op open vragen te analyseren. Het stellen van open vragen levert waardevolle informatie op. De analyse van deze antwoorden blijft echter een tijdsintensieve klus als je dit handmatig doet. Met de AI-PREM hebben Van Buchem en haar team een oplossing voor dit probleem gevonden. 

Pitch 3: PREMs in de spreekkamer geboortezorg

Vanaf minuut 23:43 vertelt Monique Klerkx, verloskundige en directeur zorg verloskunde bij IGO (integrale geboortezorg organisatie) Annature Geboortezorg, over hoe zij PREMs in de spreekkamer gebruiken. Ze legt uit hoe het multidisciplinaire geboortezorgdossier werkt, hoe het meten van patiëntervaringen wordt ingezet in de geboortezorg en welke uitdagingen dit meebrengt voor het meten en bespreken in de keten en in de spreekkamer.

Marinella Offerman
Marieke van Buchem
Monique Klerkx
 

Deelsessies 

Na de pitches van de deskundigen kregen de kijkers de kans om de verdieping op te zoeken in een van de drie deelsessies over de gepitchte onderwerpen.

  1. In deelsessie 1 ging het (vanaf minuut 41:21) over het conceptualiseren van waardegedreven zorg. Karolijn Dulfer, Post-Doc ICK follow-up en Kira van Hof, MD PhD (beiden Erasmus MC), borduren voort op de ontdekkingsreis waar Marinella Offerman in haar pitch over vertelde. Hierbij werd onderscheid gemaakt tussen het traject van het behandelvoorstel en de follow-up / het nagesprek.  
  2. Marieke van Buchem weidt in deelsessie 2, vanaf minuut 1:12:46, uit over de AI-PREM, de resultaten en het gebruik ervan in de praktijk. Dat doet zij samen met Olaf Neve, promovendus KNO, KNO-arts Erik Hensen en Hileen Boosman, werkgroepvoorzitter PREMs en senior consultant bij Morgens. 
  3. Deelsessie 3 ten slotte, werd geleid door Monique Klerkx. Zij gaat vanaf minuut 1:43:12 met de deelnemers van haar sessie in gesprek over PREMs in de spreekkamer. 

Vanaf minuut 2:14:55 wordt er een filmpje getoond waarin een zwangere haar ervaringen deelt met vragenlijsten en het bespreken van deze vragenlijsten met zorgverleners in het Erasmus MC. Dit filmpje is gemaakt in het kader van het Bespreken Uitkomsten Zwangerschap met de Zwangere (BUZZ-project), dat met subsidie van Zorginstituut Nederland mogelijk is gemaakt

Terugkoppeling deelsessies

Deelsessie 3

Het laatste half uur van de webcast was er tijd voor een plenaire afsluiting, waarin drie kijkers respectievelijk een terugkoppeling gaven over de drie deelsessies.

Mattanja Triemstra

Mattanja Triemstra, onderzoeker kwaliteit en veiligheid bij Rijnstate, reflecteert vanaf minuut 2:18:00 op het bespreken van PREMs in de spreekkamer bij geboortezorg, iets waar bijna iedere aanwezige in de deelsessie de mogelijkheden en de voordelen van inziet. Bekijk ook de resultaten van Mentimeter. De vragenlijst, vult Monique vanaf minuut 2:24:00 aan, is een hulpmiddel om het gesprek op gang te krijgen, maar het ontbreekt nog aan mondigheid bij cliënten. Het gesprek aangaan door de zwangeren zelf, bijvoorbeeld op basis van de 3 goede vragen van Patiëntenfederatie Nederland, daar mag nog een impuls aan gegeven worden. 

Deelsessie 1

Jan Fokke Mulder

Jan Fokke Mulder, betrokken bij de werkgroep Bekostiging waar hij het patiëntenperspectief vertegenwoordigt, reflecteert vanaf minuut 2:29:03 op de deelsessie over de conceptualisering van waardegedreven zorg. De deelnemers maakten met behulp van Mentimeter gezamenlijk een woordwolk en prioriteerden vervolgens concepten van waardegedreven zorg voor twee verschillende momenten in het behandeltraject. Bekijk de resultaten van Mentimeter hier.

Dat concepten van waardegedreven zorg in verschillende fasen van de behandeling anders prioriteerd worden, komt niet als een verrassing, reageert Marinella Offerman vanaf minuut 2:33:25 vanuit de studio. Verschillende vragenlijsten op verschillende momenten gebruiken doen ze nu nog niet, maar dat dat in de geboortezorg al wel gebeurt, vindt ze inspirerend. 

Deelsessie 2

Ten slotte geeft Olaf Neve vanaf minuut 2:41:07 een terugkoppeling over deelsessie 3

Olav Neve

over het analyseren van open vragen met behulp van AI-PREM. De deelnemers aan de deelsessie kregen eerst een kijkje onder de motorkap: hoe werkt die AI-techniek precies en waarom wordt deze gebruikt? In de sessie was veel discussie over de vertaling van de met de techniek geclusterde onderwerpen naar concrete verbeterpunten. Vanaf minuut 2:45:45 vertelt Marieke Van Buchem vanuit de studio over de arbeidsintensiviteit van het ontwikkelen van de AI-techniek. Ze sluit vanaf minuut 2:48:50 af met de lessons learned. Het belangrijkste is om de vijf open vragen te scharen onder een overkoepelend onderwerp en het sentiment uit de vraag te laten, waardoor het model de feedback als positief of negatief interpreteert. 

Hileen Boosman

Hileen Boosman sluit de webcast af door alle deskundigen, terugkoppelaars en kijkers te bedanken. Mocht u nog vragen hebben over definities, bekijk dan vooral het PREM zakboekje. Mochten er nog onderwerpen zijn waar een evolutie of revoluatie rond het meten van patiëntervaringen nodig is, dan hoort de werkgroep PREMs dit graag.

Afbeeldingen

Volg Linnean online

  

Over ons

Het Linnean Initiatief is een landelijk netwerk van koplopers en aanjagers van waardegedreven zorg. 

Lees meer

Linnean-netwerk

Ook deelnemen aan het Linnean-netwerk?
Sluit u aan bij het netwerk.

Contact

Stichting Linnean Initiatief
KvK: 75738007

Neem vooral contact met ons op voor meer informatie, tips of suggesties.

linnean@zinl.nl
Contact

 

 

Cookie-instellingen