Submenu

‘Betaalbare zorg, sneller toegankelijk maken, maar ook goedkoper’ - Gona Aziz EIT Health

ProfielfotoMarloes Zuidgeest 30-09-2020

Als innovatiemanager houdt Gona Aziz zich o.a. bezig met de hervorming van de strategie van EIT Health waarbij waardegedreven zorg het uitgangspunt is. Ze neemt ons mee in de wereld waar onderzoek, educatie, bedrijfsleven en gezondheidszorg samen komen.

­­­Hoe bent u in aanraking gekomen met waardegedreven zorg?

Voordat ik bij EIT Health aan de slag ging als innovatiemanager, heb ik een aantal jaren  gewerkt in het Maasstad ziekenhuis in Rotterdam. Dat is één van de Santeon-huizen, waar waardegedreven zorg geademd wordt. Met vele activiteiten op dit gebied en deelname aan Santeon wetenschap en database, heeft dit mij een goede basis gegeven. Binnen EIT Health werd destijds nog weinig met waardegedreven zorg gedaan, vandaar dat ik tijdens het ICHOM-congres in 2019 een side event organiseerde rond dit thema. Tegelijkertijd liep er een Europese aanbesteding vanuit EIT Health, wat geresulteerd heeft in het handboek voor pioniers op het gebied van waardegedreven zorg (link). 

EIT Health, wat is dat precies?

EIT staat voor European Institute of Innovation & Technology en is een orgaan van Europese Unie. Als EIT Health willen we zorg sneller toegankelijk maken, maar ook goedkoper. Om dit voor elkaar te krijgen, brengen we de wereld van onderzoek, educatie, bedrijfsleven en gezondheidszorg samen. Zo kunnen we met elkaar de grootste gezondheidsuitdagingen aangaan. Dat moet uiteindelijk bijdragen aan een duurzame gezondheidseconomie in de EU en een langer en gezonder leven van Europese burgers Wij verlenen subsidies aan innovaties in de zorg en niet aan Research & Development. We faciliteren de laatste fases van marktintroductie, waarin producten en services met Europese consortia op de markt worden gebracht. Daarnaast subsidiëren we educatie op het gebied van zorginnovatie. Inmiddels hebben we ongeveer 150 partners in de zorg. Dit zijn veelal de grotere universiteiten, ziekenhuizen en bedrijven. We ondersteunen in totaal 162 projecten en hebben inmiddels 55 producten op de markt gebracht. Zelf ben ik werkzaam voor de regio Benelux, samen met acht collega’s. Ik overzie de innovatieportefeuille, mijn collega´s zijn verantwoordelijk voor educatie en business-creatie (jonge bedrijven).

 

Wat doet EIT Health met waardegedreven zorg ?

Momenteel werken we als organisatie aan een nieuwe strategie, waar waardegedreven zorg een onderdeel van is. We willen dat producten in samenwerking met de eindgebruiker ontwikkeld worden. Dit kan de patiënt zijn, maar ook een arts of verpleegkundige. Dit raakt al gauw aan een concept als waardegedreven zorg, een richting die de gezondheidszorg op gaat. De subsidieronde voor 2022 opent in november 2020 en sluit in april 2021. Per jaar is er een budget van 10 à 15 miljoen euro beschikbaar voor nieuwe projecten op innovatiegebied. Wij begeleiden onze partners bij het indienen van een aanvraag. Daarnaast is het aantal aanvragen de laatste jaren zo hard gegroeid, dat de slagingskans gedaald is naar 5 procent. Naast gelden voor innovatie is er financiering voor educatie en jonge bedrijven.

Wat kunt u ons vertellen over het Handboek pioniers waardegedreven zorg?

Het EIT Health handboek en raamwerk voor waardegedreven zorg is ontwikkeld door een team onder leiding van professor Gregory Katz, professor aan Universiteit van Paris School of Medicine, voorzitter Innovatie & Waarde in de Zorg. Hij is de oprichter van het consortium waardegedreven zorg. Het eerste gedeelte van het handboek omvat een raamwerk om met elkaar dezelfde taal te spreken over wat er op het gebied van implementatie van waardegedreven zorg moet gebeuren. Het raamwerk omvat vijf componenten: meten van uitkomsten, vergelijken, belonen, verbeteren en samenwerking. Als men een nieuwe innovatie start is het belangrijk om alle componenten te ontdekken en na te gaan wat er allemaal nodig is om tot het beste resultaat te komen. Het tweede gedeelte licht de initiatieven toe die er momenteel al zijn. Alleen al deze beschrijving is in Europa zeer waardevol. Daarnaast is het leuk om te zien dat Nederland in het handboek een prominente plek inneemt met verschillende rolmodellen en succesverhalen, een goede afspiegeling van het beeld dat men wereldwijd van Nederland op dit gebied heeft.           

En hoe nu verder?

EIT Health wil bijdragen aan het versnellen van de implementatie van waardegedreven zorg in Europa en daarbuiten. Zeventien jaar, zo lang duurt het  gemiddeld om een idee of nieuwe innovatie beschikbaar te maken voor de reguliere zorg. Dat moet sneller, maar vooral goedkoper kunnen. Met de toenemende kosten in de zorg, kunnen we ons niet almaar duurdere innovaties permitteren. Aan het eind van het jaar willen we door middel van een levendige bibliotheek best practices en uitkomsten uitwisselen. Daarnaast gaan we materiaal beschikbaar maken voor hands- on workshops. Zo proberen wij bij te dragen aan het versneld implementeren van waardegedreven zorg.     

Wat is jullie missie?

Als EIT Health hebben we een duidelijke missie, namelijk: “By 2030 we’ll be Europe’s leading health innovation platform, facilitating longer, healthier, lives and more sustainable health systems.

Contact

Gona Aziz | innovatie manager bij EIT Health Benelux | gona.aziz@eithealth.eu
Vragen over de High Value Care Forum is Jorge Fernandez Garcia contactpersoon  jorge.fernandez@eithealth.eu.

Verder lezen?

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Volg Linnean online

  

Over ons

Het Linnean Initiatief is een landelijk netwerk van koplopers en aanjagers van waardegedreven zorg. 

Lees meer

Linnean-netwerk

Ook deelnemen aan het Linnean-netwerk?
Sluit u aan bij het netwerk.

Contact

Stichting Linnean Initiatief
KvK: 75738007

Neem vooral contact met ons op voor meer informatie, tips of suggesties.

linnean@zinl.nl
Contact

 

 

Cookie-instellingen