Submenu

Beter begrip van zorgbegrippen

ProfielfotoMarloes Zuidgeest 03-07-2021

Een betere zorg in Nederland; daarvoor zetten overheid en partijen in de zorg zich samen in. Zo hebben het Zorginstituut, maar ook VWS, NZa, IGj, zorgverleners en verzekeraars diverse programma’s opgetuigd, elk met zijn eigen concept, naam, begrip of motto.

Termen die erg op elkaar lijken, maar nét iets anders betekenen. Om enige helderheid te brengen in dit woud van begrippen, zetten we ze hier op een rij.

Gepast gebruik

Bij ‘gepast gebruik’ gaat het om het leveren van zorg die aansluit bij de situatie en de wensen van de patiënt. Het programma ‘Zorgevaluatie en Gepast Gebruik’ (ZE&GG) is bedoeld om samen met partijen in de medisch-specialistische zorg gepast zorg - gebruik te realiseren.

Samen Beslissen

Met deze term doelen we op het proces waarin zorgprofessional en patiënt geza - menlijk bespreken welke zorg het beste bij de patiënt past. Uitgangspunt is dat de zorg zoveel mogelijk aansluit bij de situatie en behoeften van de patiënt.

Zinnige Zorg

Deze naam komt voor in meerdere pro - gramma’s van zowel de overheid, het Zorginstituut als enkele zorgverzekeraars. Bij ons Zinnige Zorg-programma beoordelen we of de diagnostiek en de therapeutische inter - venties die deel uitmaken van de verzekerde zorg op een patiëntgerichte, effectieve en doelmatige manier worden ingezet.

Uitkomstgerichte zorg

Dit is een programma (2018-2022) van de partijen uit het hoofdlijnenakkoord (HLA) medisch-specialistische zorg. In dit pro - gramma werken de HLA-partijen samen om de zorg beter af te stemmen op de uitkom - sten die de patiënt belangrijk vindt. Doel is ook hier de zorg verder te verbeteren. Het programma is gebaseerd op het concept van ‘waardegedreven zorg’.

Waardegedreven zorg (value based healthcare)

Het doel van waardegedreven zorg is om gezondheidsuitkomsten tegen de laagst mogelijke kosten te realiseren. Daarnaast beoogt dit concept dat er een omslag komt van betalen voor volume naar betalen voor waarde. Er is ook een programma ‘Waarde - gedreven Zorg’ van acht universitaire | medische centra.

De juiste zorg op de juiste plek (JZOJP)

eze term geeft het streven aan om onnodig dure of overbodige zorg te voorkomen en de zorg te verplaatsen naar dichter bij de mensen thuis, in hun eigen vertrouwde leef - omgeving. JZOJP omvat ook het vervangen van zorg door nieuwe en andere vormen van zorg, zoals e-health, domotica of sociaal en maatschappelijk werk. Er is ook een (VWS-) programma JZOJP, dat tot doel heeft partijen in het veld te stimuleren om dit gedachte - goed naar de praktijk te vertalen.

Passende zorg

Deze term staat voor zorg die van waarde is voor de gezondheid en het functioneren van het individu, tegen een redelijke prijs. Passende zorg omvat zowel gepast gebruik als een passende organisatie van zorg. Het Zorginstituut en de NZa hebben de term in december 2020 gebruikt in hun advies ‘Samenwerken aan passende zorg: de toekomst is nú’.

Veelbelovende zorg

Dit is een subsidieregeling van het Zorg - instituut en ZonMw. De regeling maakt het mogelijk tijdelijke financiering te krijgen voor behandelingen die veelbelovend lijken maar nog niet uit het basispakket worden vergoed. Voorwaarde om voor subsidie in aanmerking te komen is dat binnen de subsidieperiode onderzoeksgegevens van voldoende kwaliteit worden verzameld over de effectiviteit en kosteneffectiviteit van de nieuwe zorg. 

Tekst: Edith Bijl

Bron: Zorginstituut Nederland Magazine - april 2021

Afbeeldingen

Volg Linnean online

  

Over ons

Het Linnean Initiatief is een landelijk netwerk van koplopers en aanjagers van waardegedreven zorg. 

Lees meer

Linnean-netwerk

Ook deelnemen aan het Linnean-netwerk?
Sluit u aan bij het netwerk.

Contact

Stichting Linnean Initiatief
KvK: 75738007

Neem vooral contact met ons op voor meer informatie, tips of suggesties.

linnean@zinl.nl
Contact

 

 

Cookie-instellingen