Submenu

Samen beslissen

ProfielfotoMarloes Zuidgeest 03-08-2021

Deze kennispagina gaat in op relevante begrippen rond Samen beslissen, documenten, beeldmateriaal en verwijzingen om meer te lezen.

1. Relevante begrippen

Samen beslissen
Samen beslissen is het proces waarin de zorgverlener en de patiënt gezamenlijk bespreken welk beleid het beste bij de patiënt past, waarbij alle opties, voor- en nadelen, patiëntvoorkeuren en omstandigheden worden meegenomen. Dit wordt ook gedeelde besluitvorming genoemd. Binnen het programma Uitkomstgerichte zorg spraken ze af de volgende definitie te hanteren.

Samen beslissen mét uitkomstinformatie
In het proces van Samen beslissen uitkomstinformatie (zoals  sterfte, acute complicaties, heroperaties en heropnames, maar ook inforamtie over de gezondheidstoestenad van de patiënt gemeten met een PROM) meenemen zodat de patiënt kan meebeslissen over welke zorg het beste bij hem of haar past.

2. Relevante documenten

 • Samen beslissen in beeld. Samen beslissen doe je in drie fasen. Om artsen en andere zorgprofessionals daarbij te helpen zijn deze stappen uitgelegd in de infografic. 

 
 • Consultkaarten Wetenschappelijke verenigingen ontwikkelen samen met patiëntenorganisaties consultkaarten voor in de spreekkamer. Dit zijn beknopte keuzehulpen die direct inzicht geven in de opties bij een specifieke aandoening en de meest belangrijke vragen van patiënten daarbij.Alle beschikbare consultkaarten zijn te raadplegen via consultkaart.nl.

 
 • Behandelwensen en -grenzen. Om het gesprek aan te gaan met iedere patiënt over behandelwensen en -grenzen, ontwikkelde de Nederlandse Internisten Vereniging (NIV), het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), de Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie (NVKG) en Patiëntenfederatie Nederland een toolkit . Deze toolkit helpt zowel de patiënt, zijn naasten én de zorgverlener om goed voorbereid een gesprek te voeren. De toolkit bevat: aanbevelingen voor zorgverleners, een e-learning, een patiëntenfolder, de film de dappere patiënt

 
 • 3 goede vragen. Hoe begin je? Wijs jouw patiënt op deze ‘3 goede vragen’ en je bent al een heel eind:  
  • Wat zijn mijn mogelijkheden? 
  • Wat zijn de voordelen en nadelen van die mogelijkheden?
  • Wat betekent dat in mijn situatie
   Lees meer op: 3 goede vragen.nl

 
 • Betere zorg begint met een goed gesprek. Samen beslissen begint met een goed gesprek. Hoe doe je dat? Op de campagnewebsite Begin een goed gesprek vind je tips en materialen voor artsen en cliënten. Dichter en ervaringsdeskundige Bart Chabot gaat in 4 korte video’s in gesprek met cliënten en artsen over het belang van samen beslissen. De campagne start 6 september 2021 en richt zich op de patiënt en zorgverleners binnen de medisch-specialistische zorg, de huisartsenzorg, de paramedische zorg en de wijkverpleging.

 
 • Rapport competentiesets SB. Deze rapportage beschrijft de competentieset Samen Beslissen en de uitwerking daarvan voor de medisch specialist, de verpleegkundige en de verpleegkundig specialist. 

 

 
 
 • Inventariserend eindrapport samen beslissen in onderwijs. Het rapport betreft een inventariserend onderzoek waarmee een eerste indruk van het aanbod aan opleiding en scholing in Samen Beslissen wordt verkregen. 

 
 

3. Beeld- en oefenmateriaal

3.1 E-learning: De Kern van Samen beslissen

In een serie van 5 e-learnings focus je op de kern van samen beslissen. Dit doe je aan de hand van realistische gespreksopnames en reflectievragen. ‘Wat is samen beslissen nu écht?’ en ‘wat betekent het voor jou als zorgprofessional in je dagelijkse werkzaamheden?'. Deze e-learnings vind je op het platform Uitkomstgerichte Zorg. 

3.2 Trainingsvideo's over samen beslissen
Federatie Medisch specialisten heeft samen met de Patiëntenfederatie drie films ontwikkeld voor workshops, opleiding of presentaties. De films gaan in op welke overtuigingen, angsten, wensen en ideeën patiënten en artsen hebben die in de weg kunnen staat van een goed gesprek. De films geven stof tot nadenken en zijn een goed startpunt voor discussie.

3.3 Landelijke conferentie Samen beslissen
Op dinsdag 8 en donderdag 10 juni organiseerde het Programma Uitkomstgerichte Zorg een landelijke online conferentie voor iedereen die betrokken is bij en rondom de medisch specialistische zorg. Aan de hand van verschillende talkshows, deelsessies, podcasts en webinars werd de ontwikkeling van uitkomstgerichte zorg in Nederland besproken. Bekijk alle opgenomen sessies hier terug

3.4 Conferentie 22 maart 2021 Samen beslissen met uitkomstinformatie: een koel hoofd en een warm hart!
In deze conferentie lag de focus op de resultaten vanuit het implementatieprogramma Beslist samen! en het Santeon Experiment Uitkomstindicatoren. In het programma Beslist samen! voerden maar liefst 7 ziekenhuizen en 7 UMC’s samen beslissen versneld in bij zes aandoeningen. De focus ligt op samen beslissen in de spreekkamer met gebruik van uitkomstinformatie. Binnen het Experiment Uitkomstindicatoren maken de zeven Santeon ziekenhuizen uitkomstinformatie toegankelijk in de spreekkamer ten behoeve van samen beslissen. Bekijk hier sessies terug.

3.5  E-learning Samen beslissen - gespreksmodel
Vijf ziekenhuizen gaan aan de slag met de invoering van het gespreksmodel waar de meetresultaten, de uitkomsten van de TOPICS-SF geincludeerd zijn. In het programma werken samen: Vilans, KBO-PCOB, de Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie (NVKG), beroepsvereniging Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN), de werkgroep TOPICS-MDS en de geriatrische afdelingen van de vijf ziekenhuizen. Patienten én zorgverleners kunnen de e-learning volgen. Bekijk de E-learning hier

3.6 Overzicht e-learnings over samen beslissen
Het document Competenties Samen beslissen in onderwijs op het platform Uitkomstgerichte zorg toont 11 initiatieven. 

Naam Training
Training Samen Beslissen Faculty of Skills
Samen Beslissen CVA/NHA zorg Kennisnetwerk CVA
Communicatielijn van MANP-opleiding Hanze Hogeschool Groningen
Samen Beslissen Bohn Stafleu van Loghum (was NFK)
Training Samen Beslissen Academie voor medisch specialisten
Samen Beslissen in de zorg Q Academy
HBO-V Hogeschool Amsterdam
Goed Begrepen Pharos
Geneeskunde (bachelor en master) Radboudumc
Bachelor geneeskunde AMC
Samen beslissen Vilans


3.7 Samen beslissen in de GGZ
Door samen te verkennen wat écht past, halen patiënt en professional meer uit de samenwerking. Het draagt bij aan het vergroten van de kwaliteit van behandeling en de autonomie van de patiënt. Meer informatie vanuit Akwa GGZ Samen Beslissen webinar. Klik hier

4. Lees meer over...

5. Artikelen

6. Subsidieregelingen

Afbeeldingen

Volg Linnean online

  

Over ons

Het Linnean Initiatief is een landelijk netwerk van koplopers en aanjagers van waardegedreven zorg. 

Lees meer

Linnean-netwerk

Ook deelnemen aan het Linnean-netwerk?
Sluit u aan bij het netwerk.

Contact

Stichting Linnean Initiatief
KvK: 75738007

Neem vooral contact met ons op voor meer informatie, tips of suggesties.

linnean@zinl.nl
Contact

 

 

Cookie-instellingen