Linnean-producten

Op deze plek leest u meer over diverse onderwerpen die belangrijk zijn binnen waardegedreven zorg. Denk aan het meten van uitkomsten (PROMs) en kosten. Deze pagina's dienen als een startpunt om u op weg te helpen. De onderwerpen op deze pagina de breiden we gaandeweg en graag uit. Is er volgens u een onderwerp dat mooi op een kennispagina past? Laat dit ons weten door een e-mail te sturen naar linnean@zinl.nl. Aanvullingen per onderwerp kunnen onderaan de webpagina aangevuld worden. 

Op deze pagina leest u meer over de producten die werkgroepen van Linnean in de afgelopen jaren ontwikkeld hebben.

Product 1. Menukaart generieke PROM 

In 2019 sloot de werkgroep PROMs een anderhalf jaar durend af. Het proces begon met de vraag waar PROMs voor ingezet konden worden en wat de invloed van verschillende doelen op de keuze van PROs en PROMs is. De conclusie was dat dezelfde PROs relevant zijn voor diverse gebruiksdoelen. Het menu bevat een lijst van dertien PROs die relevant zijn voor grote patiëntengroepen met verschillende aandoeningen. Voor elke PRO worden delen van generieke PROMs aangeboden. Deze zijn uitgesplitst naar de doelgroepen volwassenen, ouderen en kinderen. 

 

 

 

Dit menu is aan bod gekomen tijdens een bijeenkomst op 21 november 2019. Het verslag leest u hier.
PROM advies 
Onderzoeksagenda

Product 2. Consultatie - Data/IT Optimaal Inzetten ten behoeve van Samen Beslissen

De werkgroep Data & ICT heeft vier knelpunten op beschreven die naadloze samenwerking van flexibele IT-infrastructuren ten behoeve van samen beslissen belemmeren. Dit betreft 1) denken vanuit old power, 2) er is geen eenduidige datadefinitie, 3) er is geen infrastructuur en 4) er is geen centrale governance.  Tijdens de webcast van 18 juni 2020 is dit onderwerp besproken. U kijkt de webcast hier terug.  Ook kunt u het verslag en antwoorden op vragen terug lezen. Of bekijk onderstaande praatplaat.

Product 3. Waardegedreven zorg: een noodzakelijke basis in de opleiding van zorgprofessionals

De Linnean werkgroep Onderwijs en Opleiden deelt vier adviezen:

  1. Zorg voor inbedding van het waardegedreven zorg-gedachtengoed in de opleidingen voor alle zorgprofessionals. Deze paper spitst zich toe op de opleidingen in de verschillende fasen van de carrières van paramedici, verpleegkundigen en artsen/ medisch specialisten.
  2. Maak in waardegedreven zorg -onderwijs onderscheid tussen a) principes, b) implementatie en c) randvoorwaarden.
  3. Selecteer het onderwerp van waardegedreven zorg-onderwijs op basis van de carrièrefase van de paramedicus, verpleegkundige of arts/medisch specialist.
  4. Selecteer de wijze waarop kennis wordt overgedragen op basis van het onderwerp en carrièrefase.

U leest het advies hier.  

Product 4. Op weg naar uitkomstgerichte bekostiging via zorgbundels - praatplaat

De werkgroep Bekostiging kwam in 2019 en 2020 meerdere keren samen. Dit resulteerde in een producten dat samgevast is in onderstaande praatplaat. Download de plaat en klik op de interactieve elementen. 

Lees hier meer over de praatplaat. Artikel in Qruxx over geleerde lessen. 

Producten 5 en 6. Inspiratienetwerk

De werkgroep Inspiratienetwerk maakt verbinding én inspireert, zonder een oordeel te vellen over de initiatieven op het gebied van waardegedreven zorg in termen van goed, beter, best. Daartoe deelt de werkgroep voorbeelden en verhalen op het online platform en leggen en onderhouden we op laagdrempelige wijze contact met verschillende partijen. Hiertoe ontwikkelde ze twee sjablonen: deel uw praktijkvoorbeeld en inspiratieverhaal. Daarnaast begeleiden ze de organisatie van werkbezoeken (klik hier voor een overzicht)  en denken mee over binnengekomen 'Vraag het de Waardegedreven ZorgExpert' implementatievraagstukken. 

Product 7. Waardegedreven zorg met uitkomsten én kosten 

Aandacht voor kosten binnen waardegedreven zorg-initiatieven is tot op heden nog schaars gebleven. De Linnean werkgroep Kosten wil daar verandering brengen. Er kan namelijk al ontzettend veel op kosten-gebied, veel meer dan menig zorgverlener of stafadviseur denkt. Daarom schreef de werkgroep een whitepaper over de (on)mogelijkheden met betrekking tot kosten binnen waardegedreven zorg. Het doel: medisch en financieel professionals in de zorg samen te laten kijken naar uitkomsten én kosten. In het advies beschrijft de werkgroep een aantal actiepunten, reeks praktijkvoorbeelden, methoden van kosten berekenen, informatie over uitkomsten in relatie tot kosten, en relevante begrippen. Lees het advies.

Daarnaast organiseerde de werkgroep op 30 september een webcast waarin het advies centraal stond. Lees hier het verslag van de webcast of kijk deze terug via ons YouTube kanaal

Product 8. PREM zakboekje

De werkgroep PREMs wil de kennis over patiëntervaringen in de praktijk een boost geven. Ze bundelen de belangrijke basiskennis en delen via inspiratieverhalen welke keuzes gemaakt zijn rond deze vragenlijsten. De basiskennis is vormgegeven in een PREM zakboekje. Klik hier

 

Producten 9 en 10. Aandoeningsgerichte Organisatievormen (AGO) archetypen en de QuickScan 'Hoe waardegedreven werkt ons team?'

Teams zijn de hoeksteen van waardegedreven zorg. Die teams functioneren veelal in organisaties, maar kennen zelf ook verschillende organisatievormen. Afhankelijk van die organisatievorm is het makkelijk(er) of moeilijk(er) om bepaalde waardegedreven zorg-ambities te realiseren. Daarom is het van belang om je eerst bewust te zijn in welke aandoeningsgerichte organisatievorm men nú zit en hoe bewust die keuze is. Om vervolgens het gesprek aan te gaan over welke aandoeningsgerichte organisatievorm het beste past bij de ambities en hoe de taken dan worden verdeeld, op team- en organisatieniveau. De werkgroep Aandoeningsgericht Organiseren heeft de handreiking Archetypen Aandoeningsgerichte Organisatievormen ontwikkeld waarin zij acht verschillende mogelijkheden identificeren en beschrijven: het projectteam, matrixorganisatie, Integrated Practice Unit (IPU) of zelfstandig behandelcentrum, elk al dan niet in de keten. 

Daarnaast heeft de werkgroep de QuickScan 'hoe waardegedreven werkt ons team?' ontwikkeld. Ongeacht de manier waarop het team (formeel) is georganiseerd, kan deze QuickScan als 'thermometer' worden ingezet, met name om het onderlinge gesprek op gang te brengen en/of periodiek voortgang te monitoren. De QuickScan bestaat uit 21 vragen over de zeven domeinen: strategie & beleid van de organisatie, multidisciplinair team, meten & verbeteren, kosten & vergoedingen, samenwerking met partners, IT & data, cultuur & samenwerking. De QuickScan is vervolgens bij 25 multidisciplinaire teams getest. Op basis daarvan wordt momenteel de QuickScan verder aangescherpt. Naar verwachting is deze in januari 2022 definitief.

Zowel de archetypen als de QuickScan en het onderzoek daarnaar is gepresenteerd tijdens de webcast "Teams als hoeksteen van waardegedreven zorg". De webcast is terug te zien via ons YouTube kanaal

Product 11. LINNEAN-model Sneller meer waarde voor die patiënt 

Het boek van Porter & Teisberg verscheen in 2006. Sindsdien zijn er veel initiatieven volgens de waardegedreven zorg-principes opgestart en veel kennis opgedaan over wat werkt en wat niet. De werkgroep heeft het LINNEAN-model "Sneller meer waarde voor de patiënt" ontwikkeld, een leidraad voor iedereen die wil starten met waardegedreven zorg (WGZ) of al is gestart. 

Centraal bij WGZ staat dat zorg beter aansluit bij wat voor patiënt én zorgverlener waardevol is. Het helpt meer waarde te bieden door betere zorgresultaten voor de patiënt, meer werkplezier bij de zorgverleners en dat tegen dezelfde of zelfs lagere kosten. WGZ in de praktijk invoeren is geen sinecure, maar een fundamenteel andere manier van zorg organiseren en leveren, een grote verandering dus. 

Wat uniek aan de leidraad is, is is dat meer dan 10 jaar aan kennis en ervaring met WGZ zijn gebundeld en getransformeerd tot een praktische leidraad waarbij alle facetten worden belicht. Daardoor hoeven zorg-professionals en -organisaties niet langer zelf het wiel meer uit te vinden. 

Het LINNEAN-model biedt zorgverleners, patiënten, stafadviseurs, beleidsmakers en managers concrete en praktische handvatten om succesvol een WGZ-initiatief te starten. In het LINNEAN-model zijn zeven domeinen beschreven die bij een succesvolle implementatie van een WGZ-initiatief belangrijk zijn. Per domein komen patiënten en zorgverleners aan het woord die situaties beschrijven, zijn checklists en handige tools toegevoegd. Daarnaast zijn voorbeelden van organisaties opgenomen die de afgelopen jaren de WGZ-principes omarmd, zoals bij Santeon, Erasmus MC, Isala, het Catharina Ziekenhuis Eindhoven, de Nederlandse Hart Registratie en Huisartsenpraktijk Afferden.

Nieuwsgierig geworden? Klik hier om naar het LINNEAN-model te gaan.

Product 12. Kennisbank 'Van meten naar aantoonbaar verbeteren'

Via diverse ronde tafels leren en ontdekken leden hoe zorgteams en organisaties de stap (kunnen) maken naar aantoonbaar verbeteren. Per ronde tafel bespreken we één element van het Knoster model/ change model van Lippitt: visie, urgentie, plan, middelen en competenties. 

Element 

Uitwerking

 

Competenties

Belangrijk: Coachen, aanpassingsvermogen, creativiteit, samenwerken, kwaliteitsgerichtheid, klantgerichtheid en resultaatgerichtheid. Presentatie, Zelfscan Effectief Leanteam van een continue verbetercultuur, White paper: Mijn team is top!, terugkoppeling

 

Plan/ Aanpak

 

Visie/ missie

 

 

Kennisbank

Elementen van veranderen - Knoster model / Lippitt change model

Afbeeldingen

0  reacties

Over ons

Het Linnean Initiatief is een landelijk netwerk van koplopers en aanjagers van waardegedreven zorg. 

Lees meer

Linnean-netwerk

Ook deelnemen aan het Linnean-netwerk?
Sluit u aan bij het netwerk.

Contact

Stichting Linnean Initiatief
KvK: 75738007

Neem vooral contact met ons op voor meer informatie, tips of suggesties.

linnean@zinl.nl
Contact

 

 

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.