Terugblik plenaire Linnean bijeenkomst 20 juni

29-07-2019
4556 keer bekeken

Op 20 juni vond de tweede plenaire bijeenkomst van het Linnean-initiatief plaats. Tijdens deze bijeenkomst stonden PROMIS, CAT, itembanken en technische integratie centraal. Hiernaast werden er voorbeelden gedeeld en ervaringen uitgewisseld.

Ruim 70 Linnean leden kwamen naar Utrecht om de bijeenkomst bij te wonen. Na een welkomstwoord van co-voorzitter Willem Jan Bos, maakte projectleider Marloes Zuidgeest kennis met de aanwezigen door het stellen van een aantal vragen die met een app beantwoord konden worden. Zij bleken vooral geïnteresseerd in de voorbeelden die gepresenteerd worden. Ook zijn zij aanwezig om te netwerken en om zich te laten inspireren. Marloes gaf vervolgens een terugblik op het werkbezoek bij OLVG. Hierna presenteerde zij het nieuwe digitale Linnean platform waar leden elkaar digitaal kunnen treffen. “Met dit platform verwachten we dat Linnean leden elkaar makkelijker kunnen vinden en elkaar vragen stellen. Zo kunnen we elkaar op een eenvoudige en efficiënte manier helpen. Het biedt naast de plenaire bijeenkomsten een mooie plek om te netwerken.”

PROMIS is de toekomst van het meten van PROMs
Namens de Dutch-Flemish PROMIS groep en Reade nam Leo Roorda de aanwezigen mee naar PROMIS, waarom het wordt gebruikt, wat het is en hoe het wordt toegepast. PROMIS is een informatiesysteem met itembanken die één domein meten, zoals pijn of fysiek functioneren, depressie of angst. PROMIS bestaat uit vaste korte vragenlijsten, maar de echte winst voor de patiënt zijn de Computer Adaptieve Test (CAT)-versies. Afhankelijk van een antwoord van de patiënt wordt de volgende vraag gekozen. In 3-5 vragen wordt vervolgens betrouwbaar een score berekend. Er zijn diverse intermediairs die het mogelijk maken PROMIS te meten zoals VitalHealth Software, EasyROM, KLIK, MediQuest, OnlinePROMS, Datec, Qualizorg, BrightFish, MobileCare en Epic.

IDBream verhoogt aandacht voor de patiënt ipv alleen de ziekte
IBDream is vanaf 2011 ontwikkeld om de zorg te verbeteren. Voor de patiënt om begrijpelijke en relevante informatie te kunnen geven, en deze op een laagdrempelige manier vorm te geven. Voor zorgverleners geeft het inzicht in het ziektebeloop waarmee het spreekuur beter kan worden voorbereiden. Dr. Frank Hoentjen, MDL arts; ” IDBDream bevat naast medische informatie ook belevingsinformatie van patiënten”. Patiënten vullen dit in, voorafgaand aan het spreekuur. Zo worden klachten afgevangen die normaal niet besproken zouden worden. Het belangrijkste is dat patiënten zich serieus genomen voelen. Er is aandacht voor fysiek lijden, maar ook het psychisch lijden. Met dit totaalbeeld kan de kwaliteit van leven van patiënten verbeterd worden in zijn geheel. Het maken van koppelingen maken was in twee maanden geregeld, nadat gedurende 2 jaar de drempels van de AVG-wetgeving, Raad van bestuur en ICT EPD Lokaal overwonnen waren. Door de koppeling wordt real-time up-to-date data voor patiënt en zorgverlener en registratie aan de bron mogelijk gemaakt.

SpA-Net: een praktische tool die gebruikt wordt in de spreekkamer
Reumatoloog Astrid Tubergen vertelde over hoe patiënt- en biomedische informatie samenkomen in een online platform voor de reumatologiepraktijk, SpA-Net. Via dit register wordt de kwaliteit van zorg in de dagelijkse praktijk verbeterd. SpA-Net voldoet aan de randvoorwaarden van een geïntegreerd EPD, toegankelijk voor zorgverleners én patiënten. De tool beschikt over real-time informatie en meet relevante uitkomsten (door de patiënt gerapporteerd en biomedische informatie). Vanuit het systeem kan medicatie worden voorgeschreven, en de data kan worden gebruikt voor spiegelinformatie en onderzoek. Tubergen: “SpA-Net wordt door specialisten, aio’s, VPK en patiënten gewaardeerd als begrijpelijk en intuïtief, het vergroot de patiënt betrokkenheid en biedt mogelijkheid tot inzage in gegevens voor de patiënt. De implementatie stuitte wel op wat weerstand bij zorgverleners vanwege tijdgebrek en werd als extra administratieve last gezien. Bij de organisatie kwamen de licentiekosten en koppelingen die gerealiseerd moeten worden om de hoek kijken. Bij patiënten zagen we dat zij niet altijd goed digitaal onderlegd zijn en dat bijvoorbeeld simpelweg inlogcodes werden vergeten”.           

Transparency in Healthcare; een innovatieve itembank
Mart van de Laar demonstreerde een tool die beschikbaar is via Transparency in Healthcare (TiH). TiH stelt zich als doel om de kwaliteit van de gezondheidszorg te verbeteren door middel van innovatieve informatietechnologie. Mart liet real live zien hoe de PROMIS item bank werkt; de volgorde van vragen verandert na het invullen van een ander antwoord. De tool geeft gelijk een geschatte score met een betrouwbaarheidsinterval. Via common metrics zijn scores van vragenlijsten plotbaar op elkaar. Zo kunnen zorgverleners wennen aan scores die via dit systeem gemeten worden en via de vragenlijsten die voorheen gebruikt worden. 

Naar de itembank

OLVG: begin bij één afdeling en breidt dit langzaam uit
Samyra Keus, programmaleider VBHC, trapte af door te vertellen hoe het OLVG en alle Santeon huizen werken aan waardegedreven zorg. Bij het OLVG worden de PROMIS itembanken ‘belemmeringen door pijn’ en ‘fysiek functioneren’ geïmplementeerd. Deze itembanken zijn ingebouwd in het EPD/Epic. Via MijnOLVG vullen patiënten vragenlijsten in. Zo is er één systeem voor patiënt, zorgverlener, beheer en data. Liza Ruijzenaars-Sont, Senior Applicatiespecialist MijnOLVG, EPD-Dienst en Lotte Jorissen, Applicatiespecialist MijnOLVG, EPD-Dienst demonstreerden Sam en Dokter Spine. Bij de implementatie van PROMIS in EPIC waren zeer veel teams betrokken, van EPD Dienst, inkoop tot juridische zaken. Binnen het OLVG is begonnen bij de afdeling neurologie en dit breidt zich nu uit naar orthopedie, voor alle poliklinische afspraken. De artsen geven aan dat nu PROMIS in EPIC geïntegreerd is, de uitkomsten van vragenlijsten op een eenvoudige wijze met patiënten besproken kunnen worden.

Door HartWacht behandel je meer patiënten zonder in te leveren op zorg
HartWacht is ontwikkeld voor drie zorgpaden: hypertensie, hartfalen en/of ritmestoornissen. Het doel is het leveren van betere zorg, onafhankelijk van plaats en tijd om zo uiteindelijk meer patiënten per uur te behandelen, zonder slechtere zorg te leveren. Bob Verhagen van Cardiologie Centrum Nederland vertelde dat het resultaat van deze e-health monitoring resulteert in minder verpleegdagen, spoedritten en spoedeisend hulp bezoeken. Een uitdaging bij het opschalen van e-health in Nederland ziet hij dat de ziekenhuizen investeren, maar de baten hier vaak niet terecht komen. E-health is een verandering van het werkproces waarbij leiderschap hoort.

Aanpak Uitkomstgerichte Zorg
Tot slot, vertelde Heleen Post, manager van de afdeling Kwaliteit van Patiëntenfederatie Nederland, hoe alle koepelpartijen binnen Medisch Specialistische Zorg samen het programma Uitkomstgerichte Zorg vormgeven. Zo zijn er diverse trekkers benoemd voor verschillende lijnen. Deze trekkers maken plannen van aanpak die in september besproken worden.

  1.     Meer inzicht in uitkomsten - Federatie Medisch Specialisten
  2.     Meer Samen Beslissen - Patientenfederatie Nederland
  3.     Meer uitkomstgericht organiseren en betalen -  Zorgverzekeraars Nederland
  4.     Betere toegang tot relevante en actuele data - VWS

Presentaties

Zie onder de foto's.

Afbeeldingen

Landelijke netwerkbijeenkomst

X (voorheen Twitter)

Volg Linnean online

  

Over ons

Het Linnean Initiatief is een landelijk netwerk van koplopers en aanjagers van waardegedreven zorg. 

Lees meer

Linnean-netwerk

Ook deelnemen aan het Linnean-netwerk?
Sluit u aan bij het netwerk.

Contact

Stichting Linnean Initiatief
KvK: 75738007

Neem vooral contact met ons op voor meer informatie, tips of suggesties.

linnean@zinl.nl
Contact

 

 

Cookie-instellingen