‘Meer kwaliteit, minder verspilling’ - Fenna Heyning

14-09-2020
1619 keer bekeken

Fenna Heyning vormt samen met Katinka van Boxtel en Theo Koster sinds juli 2020 de Raad van Advies van het Linnean Initiatief, ieder met zijn eigen aandachtsgebied.

Theo kijkt vanuit het patiënten perspectief, Katinka als voorzitter op verbinding en Fenna richt zich op innovatie en verbetering van het systeem. Haar ambitie: meer kwaliteit, minder verspilling.

Achtergrond

Als internist-hematoloog bij Haaglanden Medisch Centrum en Noordwest Ziekenhuisgroep Alkmaar hielp Fenna Heyning patiënten met afwijkingen van het bloed (bv stollingsstoornis of trombose) en de bloedvormende weefsels (zoals beenmerg of leukemie). Naast haar werk als internist-hematoloog promoveerde ze in 2011 aan de Universiteit van Leiden op verschillende studies rond primair bot lymfomen, een vorm van lymfklierkanker. Dit onderzoek heeft geholpen beter grip te krijgen op welke mechanismen tot verstoringen leiden, wat helpt bij het afstemmen van de behandeling voor de individuele patiënt. Sinds 2014 werkt Fenna als directeur van STZ - Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen - met focus op innovatie en verbetering van het systeem.

Gepromoveerd, en nu?

Na mijn promotie, dat ik naast mijn baan als internist-hematoloog uitvoerde, heb ik veel gesprekken gevoerd met collega’s in de zorg. Zo kwam ik in contact met het werk van Michael Porter, econoom en professor aan Harvard Business School. Na het lezen van zijn boek Redefining healthcare dat hij samen met Elisabeth Teisberg, professor Dell Medical School and McCombs School of Business en hoofd Value Institute for Health & Care schreef, was ik nog meer enthousiast. En ook Clayton Christensen, professor Business Administration aan Harvard Business School beschreef in Innovators Prescription de essentie waar het in de zorg over gaat. Eigenlijk beschreef Hypocrates al de basis van waarde gedreven zorg. Hij had hier alleen Griekse woorden en andere termen voor. De essentie is: als zorgverleners probeer je de hulpvrager/burger te helpen. De ene keer is het een ingrijpende behandeling. De andere keer is het het aanhoren van het verhaal en in samenspraak kiezen voor geen behandeling. Dit voelt als niets doen, maar als zorgverlener voeg je heel veel waarde toe. Porter en Christensen hebben dit gedachtengoed heel mooi opgeschreven en verwoord.

Wat is uw ambitie?

Vanuit het gedachtengoed van waarde gedreven zorg werken aan meer kwaliteit en minder verspilling. Heel bewust in die volgorde. Als we werken vanuit kwaliteit, leidt dit tot automatisch tot minder verspilling. Verspilling gaat niet alleen over minder euro’s, maar ook over minder pijn, minder tijdverlies, de waarden die er voor de patiënt toe doen. Dit moet terugkomen in iedere strategie, ieder project dat je als zorgprofessional of als bestuurder doet.

Wat wilt u anderen graag meegeven?

We kunnen met elkaar mooie theorieën bedenken, maar het gaat erom hoe we deze concepten in de praktijk toepassen. Wat merkt die ene patiënt ervan? Richard Bohmer, een Nieuw Zeelandse arts en professor aan Harvard Business School, is hiervoor mijn inspiratiebron. Hij brengt abstracte concepten en de praktijk bij elkaar. Er is niet één gouden antwoord. Als er een probleem is, ga dan creatief aan de slag met wat je kunt doen op dat moment. Als voorbeeld: als je met je gezin op vakantie gaat, en de autoband gaat stuk, dan kun je verschillende dingen doen. Je kunt een protocol volgen of je leidinggevende bellen. Waarschijnlijk doe je geen van beiden en ga je creatief aan de slag. De één vervangt zijn band zelf, de ander belt de ANWB en nog een ander zal een ijsje met zijn kinderen gaan halen. Deze simpelheid zou je vaker in de zorg moeten terug zien. Afhankelijk van de situatie en de wensen van de patiënt ga je aan de slag. Mijn boodschap: houdt het simpel in deze complexe wereld.

De toekomst van zorg: tijd, plaats en persoons onafhankelijk zorg leveren

Vroeger moest je in persoon naar een bank om geld te halen of om bankzaken te regelen. Tegenwoordig kun je op ieder moment van de dag geld overmaken of bankzaken regelen (tijd). We komen niet meer in banken, alles gebeurt online (plaats). We hoeven ook niet meer te wachten op een bepaalde mevrouw die aanwezig is (persoon). Alle tekenen wijzen erop dat wij in de sector gezondheidszorg ook deze kant op verschuiven. Zorg wordt ontkoppelt van tijd, plaats en persoon. Hierdoor zal de verspilling omlaag gaan met als primair doel kwaliteitsverbetering. De juiste zorg op de juiste plek en vaak zal deze zorg bij de patiënt thuis geleverd worden. De aard van het werk verandert, maar het wordt er leuker en uitdagender van. In de zorg moeten we ervoor zorgen dat iedereen dezelfde kansen krijgt, zowel zorgverleners als zorgvragers. Meer diversiteit en inclusiviteit voel ik als een belangrijke verantwoordelijkheid om aan te werken.

Linnaeus als rode draad

Linnaeus is een rode draad in mijn leven. Ik ben opgegroeid op de Linnaeuslaan en vierde ik als kind mijn verjaardag in de Linnaeushof, een grote speeltuin. Daarna maakte ik tijdens mijn studie kennis met de Zweed Carl Linnaeus. Linnaeus is de grondlegger van de wetenschappelijke naamgeving. Zijn ordeningssysteem was gebaseerd op een slimme manier om bestaande gegevens van organismen in te delen. Mijn promotie vond plaats in het academie gebouw in Leiden. In dit gebouw staan bustes van heren uit het verleden, waaronder Linnaeus. Mijn fotoboek van mijn promotie begint met zijn buste beeld. In dit rijtje voeg ik sinds juli 2020 lid van het bestuur van Stichting Linnean aan toe.

Wat denkt u dat Linnean voor anderen kan betekenen?

De kracht van het Linnean Inititief is dat het een netwerk is zonder politieke belangen. Een agile club die wendbaar, lenig en flexibel is. Dit voelt natuurlijk en is deels intuïtief zo gegroeid. Hier komt energie vrij. Doordat iedereen gelijkwaardig is, kun je samen op reis naar een volgend station. Dit past bij de pioniersfase. Het waarde gedreven zorg gedachtengoed wordt nu steeds bekender. We moeten nu stappen maken richting de implementatie van waarde gedreven zorg op de werkvloer. Laten we ons niet alleen beperken tot inspiratie. We koesteren dit wel, maar we gaan de komende tijd een stap verder.

Contact

Fenna Heyning, directeur STZ | f.heyning@stz.nl

Verder lezen

  • Heyning, F. (2011). Primary Diffuse Large B-cell Lymphoma of Bone. Universiteit Leiden (proefschrift)
  • Porter M. & E. Teisberg (2006) Redefining Health Care: Creating Value-Based Competition on ResultsInnovators descriptions. Harvard Business Review Press.
  • Christensen C., J.H. Grossman & J. Hwang (2016) The Innovator’s Prescription: A Disruptive Solution for Healthcare. Mcgraw-Hill Education.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Volg Linnean online

  

Over ons

Het Linnean Initiatief is een landelijk netwerk van koplopers en aanjagers van waardegedreven zorg. 

Lees meer

Linnean-netwerk

Ook deelnemen aan het Linnean-netwerk?
Sluit u aan bij het netwerk.

Contact

Stichting Linnean Initiatief
KvK: 75738007

Neem vooral contact met ons op voor meer informatie, tips of suggesties.

linnean@zinl.nl
Contact

 

 

Cookie-instellingen