‘Sta stil en luister naar wat de patiënt vraagt en wil’- Katinka van Boxtel

18-09-2020
2088 keer bekeken

Katinka van Boxtel vormt sinds de zomer van 2020 samen met Theo Koster en Fenna Heyning de Raad van Advies van het Linnean Initiatief.

In samenwerking met de voorzitters, Arie Franx en Wilem Jan Bos, gaan ze op weg om een strategische koers te bepalen, waarbij accenten liggen op het patientenperspectief, de verbinding en de innovatie.

Wat wil de bewoner nu echt?

Katinka van Boxtel is lid raad van bestuur van Archipel. Archipel heeft een brede dienstverlening in zorg, welzijn en wonen. Archipel biedt een prettige woonomgeving, sociale contacten en zorg indien dat nodig is. Bij iedere vraag zoeken ze samen met de bewoner naar een oplossing. Dit sluit aan bij Katinka haar visie op de zorg: wat is nou echt van waarde voor de clienten? Dat is haar vertrekpunt bij alles wat ze doet. Dit paste ze toe als logopedist, hoofd kwaliteitszorg, manager zorg in een revalidatiecentrum en in het Máxima Medisch Centrum en nu als bestuurder in de ouderenzorg.

Van inzetten voor het individu naar omgeving creeren om te excelleren

Als logopedist had ik bijzondere affiniteit met communicatie bij neurologische aandoeningen. De patiënt weer te laten functioneren, ondanks zijn beperking, was voor mij erg bevredigend. Hierbij was altijd het uitgangspunt: wat wil de patiënt? als professional heb je impact op individueel niveau, als manager heb je impact op het grote geheel en kun je verandering bereiken voor een grote groep. Ik kon verandering en beweging in gang zetten om bepaalde situaties te creeren. Dit wilde ik graag vasthouden en doorzetten.

Hoe bent u in aanraking gekomen met waardegedreven zorg?

Vanuit mijn rol als manager beschouwend (interne geneeskunde, maag darm lever specialisme en geriatrie) en manager van het Máxima Oncologisch Centrum bij het Máxima Medisch Centrum (MMC) was ik verantwoordelijk voor het tactisch en strategisch beleid voor mijn zorggroep. Een belangrijk aandachtsgebied daarbij was de kwaliteit en veiligheid van de oncologische zorg. Hiertoe ontwikkelde ik samen met mijn collega’s  zorgpaden om de zorg te uniformeren. Uit de analyses bleek dat ieder zorgpad toch anders werd uitgevoerd dan gestandaardiseerd was bedacht. Wat geen probleem hoeft te zijn als je maar weet of dat tot gewenste uitkomsten leidt en dat wisten we niet.

Bestaande uitkomstensets gebruiken danwel nieuwe ontwikkeling

Uitkomstensets van ICHOM gebruikten we, en als er geen uitkomstsets waren, ontwikkelden we deze sets zelf. Zo ontwikkelden we voor de aandoening multiple myonoom een uitkomstenset. Binnen het prehabilitatieprogramma darmkanker, keken we of de interventies van het programma leidden tot minder IC dagen, minder complicaties en betere kwaliteit van leven. Vanuit die ontwikkeling in de oncologische zorg, begon binnen MMC ook voor andere aandoeningen het aanbod van zorg te veranderen, bijvoorbeeld voor de diabetes zorg. Uit de richtlijnen bleek dat patienten met Diabetes type 1 vier keer per jaar een controle nodig hebben. Aan patienten zelf is dit nooit gevraagd. Wij hebben dit wel aan de patiënten gevraagd, en daarna het zorgaanbod aangepast. In het begin gaf dit onrust onder de zorgprofessionals. Deze onrust werd deels weggenomen omdat ze relevante uitkomsten gingen meten en gingen  kijken of de ingezette verandering tot verslechtering zou leiden zoals professionals vaak dachten. Deze verandering deden we als afdeling niet alleen. We namen de patiënten en huisartsen mee over welke uitkomsten ertoe doen. Als MMC hebben we in 2018 voor onze aanpak voor waardegedreven oncologische zorg de VBHC prize ontvangen voor efficientie. Dit is een erkenning voor het werk dat je met elkaar stopt in veranderprocessen.

Hoe neemt u dokters mee?

Tijdens het ICHOM-congres in Washingon in 2017, presenteerde ik samen met Lidwine Tick over het veranderproces en dokters meekrijgen. Cultuur is namelijk de basis van verandering. Het gaat om zorg leveren die er voor de patiënt toe doet. En je proces zo organiseren dat je dat ook optimaal kunt doen. Niet omdat de buitenwereld daar om vraagt maar omdat wij geloven dat je op deze wijze het verschil maakt voor de patiënt

Iedere professional heeft als doel om de beste zorg voor zijn patiënten te leveren. Als daar dan nog aantoonbaar stappen in gezet kunnen worden volgens de patiënt dan zit je dichtbij de intrinsieke motivatie van een professional en zal veranderen makkelijker zijn. Mijn boodschap: blijf bij de intentie en emotie van mensen. Maak de patiënt daadwerkelijk onderdeel van dit veranderproces.

Waar houdt u zich momenteel mee bezig?

Bij de bewoners van Archipel is het belangrijk om over uitkomsten na te denken en wat dit betekent. Voor deze groep, die vaak maar één jaar bij ons woont, is kwaliteit van leven en kwaliteit van sterven essentieel. We willen aansluiten bij de beleefwereld van onze bewoners zodat ze de de fijnste dagen en kwaliteit van leven hebben. Dit brengt het concept waardegedreven zorg voor mij. Binnen de ouderenzorg is dit betrekkelijk nieuw. Wat is nu echt belangrijk in het leven? Vraag dit aan de bewoners, of aan hun familie, zodat we de relevante uitkomsten (gaan) meten. Dit nemen we ook mee in onze visie, toetsen we of we op de juiste weg zitten.

Laat je inspireren door de mensen om je heen

Er zijn een aantal mensen die ik inspirerend vind. Ik licht er twee toe. Ten eerte mijn stagebegeleider en later leidinggevende toen ik werkzaam was als logopedist. Zij bracht mij het gedachtengoed mee: geef de ander een stem. Ga met relevante vragen aan de slag. Vul niet in wat je denkt dat de ander belangrijk vindt. Veel wordt gewerkt wat er allemaal mogelijk is, vanuit het zorgaanbod. Zet de patient echt centraal met zijn zorgvraag. Dan zul je ook minder zorg leveren. Ten tweede vind ik Nelson Mandela een inspiratiebron. Hijzelf was in het begin heel erg beperkt, en zetten zich daarna in om de geschiedenis te veranderen, voor de mensheid veel te betekenen. Dit vind ik krachtig.

Mijn missie: doe dingen die er toe doen voor het individu

Mijn missie is mee- en toewerken aan een gezondheidssysteem waar de zorg gericht is op de vraag en de dingen die er toe doen voor het individu. In de zorg wordt veel aanbod geleverd wat niet bijdraagt aan de kwaliteit van zorg en leven voor de patient. Sta eens stil en luister naar wat de patient vraagt. In gedeelde besluitvorming met de expertise van zorgprofessionals kunnen we mooie dingen bereiken. Samen kunnen we er een goede weg in vinden. Zo maken we de zorg kwalitatief echt beter en volgend daarop wellicht ook een stuk goedkoper.

De toekomst van de zorg: meer zorg in de thuissituatie

Ouderenzorg is in de toekomst niet houdbaar. Er treedt vergrijzing op en er zijn niet meer zorgprofessionals. Dit betekent dat we zorg meer en meer in de thuissituatie moeten leveren. Hierbij richt je je op wat er voor het individu toe doet. Dit betekent als mevrouw Jansen vandaag geen zin heeft om naar dagbesteding te daan, dit ook niet hoeft. En wil ze een keer uitslapen, dan mag dat. Er moeten keuze mogelijkheid zijn voor de ouderen.

Uw bijdrage aan het Linnnean Initiatief

In Nederland hebben we een netwerk nodig dat het vliegwiel is om toe te werken naar meer waardegedreven zorg. Een netwerk dat inspiratie geeft en laat zien waar de ontwikkeling in de zorg naar toe gaat. Als kennisplatform kun je anderen inspieren en samen dingen doen. Met Theo en Fenna proberen we het Linnean Initiatief naar een hoger niveau te tillen. Dit doen we door nog meer te versnellen en linneaen breder bekend te maken. Naast waardegedreven zorg binnen de ziekenhuissector, is waardegedreven zorg ook relevant binnen de geestelijke gezondheidszorg, geriatrische zorg, gehandicaptenzorg, en verpleeg en verzorgingshuizen. The full-cycle of care is het uitgangspunt.

Contact

Katinka van Boxtel | lid Raad van Bestuur Archipel 

Lees meer

 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Volg Linnean online

  

Over ons

Het Linnean Initiatief is een landelijk netwerk van koplopers en aanjagers van waardegedreven zorg. 

Lees meer

Linnean-netwerk

Ook deelnemen aan het Linnean-netwerk?
Sluit u aan bij het netwerk.

Contact

Stichting Linnean Initiatief
KvK: 75738007

Neem vooral contact met ons op voor meer informatie, tips of suggesties.

linnean@zinl.nl
Contact

 

 

Cookie-instellingen