‘Van ‘moetje’ naar dagelijks inzicht in (landelijke) kwaliteitsindicatoren’ - Bram de Kort

21-03-2021
1886 keer bekeken

iCON helpt meer dan veertig organisaties hun zorg slimmer te organiseren. Ze ondersteunen bij de invulling van zorg-/ICT-projecten, het EPD functioneel (applicatie)beheer en BI-vraagstukken.

De laatste jaren is er een verschuiving van EPD-implementatieprojecten naar het ontsluiten van de zorgsystemen voor data-analyses. Bram de Kort, lead information engineer bij iCON, vertelt ons hier meer over.

Dashboard landelijke kwaliteitsindicatoren MSZ
Aandachtsgebieden die ik erg belangrijk en interessant vind zijn kwaliteitsindicatoren, dashboarding, process mining en dataontsluiting. Hiertoe ontwikkelden we binnen iCON diverse tools voor zorgaanbieders om inzicht te krijgen met behulp van hun eigen data. Dit betreft onder andere een dashboard voor landelijke aanlevering van kwaliteitsindicatoren binnen de medisch specialistische zorg (MSZ).

De aanleiding hiervoor was in 2016 een vraag uit het Antonius Ziekenhuis in Sneek. Zij hadden hulp nodig bij het op orde brengen van hun data ten behoeve van de landelijke aanlevering van MSZ indicatoren. Het gaat hierbij om indicatoren die uitgevraagd worden door Inspectie Gezondheid en Jeugd (IGJ), het Openbaar Register van Zorginstituut Nederland en landelijke kwaliteitsregistraties zoals LROI, DICA en VMS. We hielpen ze bij het ontrafelen van de definities en het bouwen en valideren van scripts voor het onttrekken van data uit hun systemen. Indicatordefinities zijn soms erg lastig te interpreteren en eenduidig vast te leggen.

Visualisatie via Qlik Sense
Bij het visualiseren van de inhoud gebruiken we bij voorkeur Qlik Sense. Dit is een zeer gebruiksvriendelijke en krachtige ‘self-service BI’-oplossing waar veel organisaties zelf goed mee overweg kunnen. In een training leren de gebruikers – veelal kwaliteitsmedewerkers, verpleegkundigen of hoofden – hoe om moeten gaan met het programma en het aflezen van de informatie van het dashboard.

Dagelijks inzicht in indicatoren
Doordat op dagelijkse basis de indicatoren bijgewerkt worden, is het mogelijk om procesinterventies uit te zetten en te monitoren. In plaats van het doel 'data verzamelen ten behoeve van de landelijke registratie', is het startpunt de kwaliteit van zorg te verbeteren. Je hoeft niet meer op dat ene moment te wachten: het jaarlijkse ‘moetje’ waarop de stand van zaken met betrekking tot de zorgkwaliteit inzichtelijk wordt. Ieder dag kunnen projecten starten en vanaf dat moment gemonitord worden. Een mooie bijkomstigheid is dat de dataverzameling automatisch gebeurt en veel minder tijd kost.

Marjoleine Bergers, staffunctionaris kwaliteit & veiligheid IKAZIA over aanlevering van kwaliteitsindicatoren voor verslagjaar 2019: “De aanlevering van 2019 is goed verlopen. We hebben nog steeds veel profijt van de indicatorenkubus en dit zorgde ervoor dat wij eigenlijk alle gegevens al voor de corona-uitbraak met de specialisten hadden besproken. Erg prettig! Uitstel van de deadline had voor ons dus niet echt gehoeven. De Qlik dashboards gebruiken wij zeker nog, vooral de verpleegkundige indicatoren. Ze zorgen er met name voor dat er continu aandacht voor is.”

Functionaliteiten van het Qlik Sense Zorgkwaliteit dashboard
Er is heel veel mogelijk met het Qlik Sense dashboard. Hieronder een aantal functionaliteiten op een rij.

  • Het Zorgkwaliteit-dashboard  bevat een lijst met vrijwel alle verplichte indicatoren binnen de MSZ, maar ook eigen indicatoren. Dit betreft bijvoorbeeld strengere definities op bestaande indicatoren voor delirium of ontslagbrieven na opname, omdat de zorginstelling daar zelf belang aan hecht.
  • De indicatoren worden op aflopende volgorde van normafwijking gesorteerd, zodat de meest problematische indicatoren bovenaan de lijst verschijnen.
  • Er zijn diverse mogelijkheden om de lijst te filteren naar onder andere de verantwoordelijke afdeling zoals dermatologie, cardiologie of chirurgie.
  • Aan de indicatoren wordt context meegegeven, zoals moment van registratie (welke maand), vergelijking met vorig jaar of de landelijke norm. Daarnaast is het mogelijk om de onderliggende data te tonen. Zo kunnen medewerkers precies doorklikken naar die onderwerpen die interessant zijn. 
  • Het is mogelijk om verschillende indicatorversies naast elkaar te tonen, zodat het mogelijk is deze door de jaren heen te vergelijken als definities iets aangepast zijn.
  • Indicatoren kunnen in samenhang op patiëntniveau bekeken worden, zodat per patiënt kan worden beoordeeld wat de kwaliteit van zorg is geweest.

 

 

Mijn tip
Probeer het wiel niet opnieuw uit te vinden, gebruik wat er al is en werk als zorginstellingen meer met elkaar samen! 

 

Verdere ontwikkelingen
Persoonlijk wil ik mij inzetten voor het verder ontwikkelen van onze dashboards bijvoorbeeld door het toepassen van process mining en het implementeren van het platform ZorgKPI.

Met process mining breng je processen in kaart - zoals bijvoorbeeld zorgpaden - waarbij relevante (kwaliteits-) indicatoren getoond kunnen worden. Denk hierbij aan doorlooptijden, activiteitsduur, wachttijden, kosten, opbrengsten, maar bijvoorbeeld ook de uitkomsten van het proces. Om process mining toe te passen heb je informatie nodig uit een bronsysteem waarin het proces wordt vastgelegd. Per tijdstip is daarin vastgelegd wat er uitgevoerd is, door wie en waar het plaatsvond. Subject is bijvoorbeeld de patiënt, order of incidentmelding. Op basis van algoritmes vormt een visualisatie. Zo wordt op basis van aanwezige data inzichtelijk hoe het zorgproces echt is verlopen. Ook dit is weer interactief en het kan door gebruikers naar believen aangepast worden.

Via het platform ZorgKPI proberen we een community te creëren om gezamenlijk te werken aan indicatordefinities, dashboard designs, het ontwikkelen van scripts en validatie-templates. Op deze manier brengen we de administratieve lasten voor meerdere ziekenhuizen omlaag en stimuleren we de samenwerking.

Meer informatie

Contact
Bram de Kort, Lead Consultant bij iCON healthcare B.V, bram.dkort@zorgkpi.nl

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Volg Linnean online

  

Over ons

Het Linnean Initiatief is een landelijk netwerk van koplopers en aanjagers van waardegedreven zorg. 

Lees meer

Linnean-netwerk

Ook deelnemen aan het Linnean-netwerk?
Sluit u aan bij het netwerk.

Contact

Stichting Linnean Initiatief
KvK: 75738007

Neem vooral contact met ons op voor meer informatie, tips of suggesties.

linnean@zinl.nl
Contact

 

 

Cookie-instellingen