Het straks van TRAX? Gepersonaliseerde transplantatiezorg

01-08-2021
1201 keer bekeken

Het transplantatiecentrum (TRAX) is het eerste horizontale samenwerkingsverband in het LUMC dat integraal samenwerkt met Hepatologie, Nierziekten en Chirurgie.

Voor de getuigen van het innovatieproces van TRAX, worden al duidelijk contouren van kwaliteitsverhoging en kostenverlaging zichtbaar. Zoom je in, dan komen de uitdagingen in beeld. Nierspecialist Aiko de Vries neemt ons mee.

Aiko de Vries:  "Gepersonaliseerde zorg is een speerpunt voor TRAX en de nierafdeling. We onderzoeken al lange tijd de mogelijkheden in eHealth en datamanagement. Pionierend en door het programma LUMC 2.0-Zorg van waarde versterkt, kwamen we al tot een werkende infrastructuur. Eenmaal bestendigd zal het zorgaanbod fijnmaziger kunnen worden. Werken met algoritmes biedt zeker mogelijkheden.

The BOX
Vanuit deze ambitie sloot TRAX aan bij The BOX. In het eerste kwartaal na transplantatie gaf het LUMC € 2000 minder uit per patiënt die na de opname met een BOX vertrok. Om transplantatiezorg een tweede ‘boost’ in kwaliteit en besparing te geven, ziet de Vries volgende aandachtspunten. Aiko de Vries: "De BasisBOX moet de TransplantatieBOX worden, die leidt tot méér kwaliteitsverbetering en kostenbesparing. Ook willen we de IT goed aangesloten houden voor het vervolg en zijn we bezig de verbeterroutine te borgen."

Die extra meter                                                  
Nu gaan er een weegschaal, thermometer en bloeddrukmeter mee. Komt hier een kreatininemeter bij, dan is de transplantatiepatiënt in staat door te geven hoe het met de orgaan(/nier)-functie gesteld is. Dat is een stap vooruit in behandelbeleid op afstand.                                                                                                                         

eHealth-consulenten                                         
Nu bekostigt TRAX de zorg door eHealth consulenten uit onderzoeksgeld dat eigenlijk voor andere projecten dient. Dergelijke ondersteuning bepaalt de hoeveelheid patiënten die het LUMC met een TransplantatieBOX kan ontslaan.                                                                            

LUMC Care app en Medical Dashboard  
Nu vindt men de ‘read out’ en het ‘medical dashboard’ in het patiëntenportaal. De ‘input’ komt binnen via de LUMC Care App. Deze toepassingen moeten kunnen blijven meebewegen.                                      

Medicatieverificatie                                          
Nu plukken patiënt, de zorgverleners en de apotheek de vruchten van goede afstemming van het zorgpad. Het project 'digitale recepten' is afhankelijk van de mate waarin de verbeterroutine beklijft. Het frequent evalueren is gestart en wordt begeleid, opdat het structureel wordt.

Aiko de Vries: "Zelfmanagement voor transplantatiepatiënten hoort thuis in de onderhandelingen met de zorgverzekeraar en in de begrotingen voor meer onderzoek. We willen vanuit een stevige positie de hoeveelheid benodigde, specifieke data verzamelen om vast te stellen welke polibezoeken en welke medicatie kunnen worden overgeslagen."

Trial
Nu is er sprake van een zogenaamde allocatiebias: de ‘betere’ patiënt krijgt de box en de ‘slechte’ patiënt niet. Kostenefficiëntie aantonen wordt preciezer als patiënten de BOX niet op associatie krijgen, maar bepaald door het lot. Een Europese trial wordt verkend.

Differentiatiemiddel
Nu organiseren we de nazorg met een ‘fixed format’. Met Artificial Intelligence (AI) zouden we dit op basis van data kunnen inrichten. Het algoritme herkent dan bijvoorbeeld of de patiënt meer of minder kans loopt op afstoting of complicaties. Zo kunnen we makkelijk het benodigd aantal controles per patiënt bepalen.   

De ambities zijn groot, maar met de juiste vorm van samenwerken haalbaar. Aiko de Vries: ’.. en vooral essentieel voor de zorg van morgen. Want die, is er al heel snel.’

Meer informatie?
Ebru Dirikgil

Lees ook:

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Volg Linnean online

  

Over ons

Het Linnean Initiatief is een landelijk netwerk van koplopers en aanjagers van waardegedreven zorg. 

Lees meer

Linnean-netwerk

Ook deelnemen aan het Linnean-netwerk?
Sluit u aan bij het netwerk.

Contact

Stichting Linnean Initiatief
KvK: 75738007

Neem vooral contact met ons op voor meer informatie, tips of suggesties.

linnean@zinl.nl
Contact

 

 

Cookie-instellingen