Lancering Whitepaper "Waarom zit het systeem vast? Belemmeringen die Waardegedreven Zorg in de

08-07-2024
707 keer bekeken

De financiering en bekostiging van de zorg is zeer complex. Een integrale en heldere analyse is nodig van de belemmeringen in het systeem die de beweging naar waardegedreven zorg in de weg staan. Dit om te voorkomen dat men naar elkaar wijst en als opmaat naar oplossingsrichtingen die écht werken.

De maatschappelijke problematiek in de zorg is voor iedereen bekend. Daarnaast kent een ieder vele goede initiatieven met als doel de zorg ‘passender’ en ‘doelmatiger’ te maken. Desondanks zien we vaak dat er na een pilotperiode de verandering niet wordt doorgezet door ontbrekende randvoorwaarden. De good-practices blijken om allerlei redenen vaak moeilijk te verspreiden en blijven daardoor maatwerkconstructies die de systeemwereld niet kunnen veranderen.

Bij de leden van de werkgroep Waardegedreven Bekostiging bestaat de indruk dat binnen de huidige systeemwereld de bekostiging en financiële stromen op allerlei manieren de beweging in de richting van waardegedreven zorg belemmeren. Om de kwaliteit van zorg te borgen en de kosten in de hand te houden is het dan ook nodig om hierin te interveniëren. Echter, vanwege de complexiteit van het systeem is het essentieel eerst in een integrale en heldere analyse de problemen, oorzaken, knelpunten en belemmeringen in het systeem te identificeren, alvorens over te gaan tot het ontwikkelen van oplossingsrichtingen.

Een groep experts met een achtergrond in verschillende partijen in de huidige systeemwereld van bekostiging en financiële stromen onderzocht welke knelpunten in het systeem zitten. In dit whitepaper geven we inzicht in de belangrijkste geïdentificeerde belemmeringen en de mogelijke oorzaken daarvan. Dit whitepaper biedt de mogelijkheid om in vervolgonderzoek aandacht te besteden aan mogelijke oplossingsrichtingen.

Download de whitepaper

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Volg Linnean online

  

Over ons

Het Linnean Initiatief is een landelijk netwerk van koplopers en aanjagers van waardegedreven zorg. 

Lees meer

Linnean-netwerk

Ook deelnemen aan het Linnean-netwerk?
Sluit u aan bij het netwerk.

Contact

Stichting Linnean Initiatief
KvK: 75738007

Neem vooral contact met ons op voor meer informatie, tips of suggesties.

linnean@zinl.nl
Contact

 

 

Cookie-instellingen