Submenu

"Openheid en gevoelde trots op de resultaten" - OLVG werkbezoek

05-06-2019

Vanaf 2017 organiseert het Linnean Innitiatief bijeenkomsten. In het begin stond het samenkomen in werkgroepen centraal. De werkgroepen komen momenteel op andere momenten samen. Lees meer over werkgroepen hier. Daarnaast organiseert het Linnean initiatief landelijke netwerkbijeenkomsten waar een bepaald thema centraal staat en gaan we op werkbezoek bij organisaties. Centraal staan dan de activiteiten van die organisatie op het gebied van waardegedreven zorg.  

 

 

Landelijke netwerkbijeenkomsten 

24-10

Washington

Seminar Uitkomstinformatie voor samen beslissen

 

 

14-12

Den Haag

Terugkomdag VWS

 

 

 

10-04

Nieuwegein

Start werkgroepen + programma Uitkomstgerichte Zorg

 

 

14-06

Maasstad

Praktijkvoorbeeld Cordaan en samenkomst werkgroepen.

 

 

02-10

UMC Utrecht

Werkgroepen, WG Data/ IT + programma Uitkomstgerichte Zorg.

 

 

 

17-01

La Vie, Utrecht

Onderweg naar generieke PROM - WG PROMs, WG Evaluatie en SAZ/ Value2Health voorbeeld: Waardegedreven zorg: gewoon beginnen!

 

 

20-06

Jaarbeurs, Utrecht

PROMIS, IBDream, SpA-Net, itembank, OLVG, Hartwacht, Programma Uitkomstgerichte zorg.

 

 

21-11

Mammoni, Utrecht

Generieke PROMs: menukaart, ICHOM Overall Adult Health, generieke PROMs in de spreekkamer.

 

 

 

05-03

Mammoni, Utrecht

Datavisualisatie/ gebruik dashboard in de spreekkamer: Erasmus, Isala, Ziektelastmeter, Xpert Clinic.

 

 

18-06

Studio, Amsterdam

Data en IT ten behoeven van Samen Beslissen. Voorbeelden: Old en new power, FAIR principes, Health RI.

 

24-09

Studio, Amssterdam

Van registreren van data naar meervoudig gebruik: ervaringen van koplopers. Voorbeelden: LROI, DICA, KNGF, NFK.

 

28-10

Studio Amsterdam

'High Value Care and Corona - Uncertainty as the New Normal'. Voorbeelden: Klinisch leiderschap, Nierpatiënt, meten data / traige OK Erasmus MC, samenwerking ROAZ, UMCG/ patiënt, PFN / patiënt

 

03-12

Studio Enschede

Waardegedreven zorg vereist waardegedreven bekostiging. Angst en depressiezorg (Menzis, Arkin/ Punt P), CVA-zorgbundel (Zilveren Kruis, Revalidatie Rijndam, VV&T instellingen).

 

 

04-03

Bericht Digitale bijeenkomsten  bekijken

Studio Woerden

Patiëntenparticipatie écht centraal zetten, hoe dan?

 

27-05

Ga naar het item 'De (meer)waarde van PREMs voor waardegedreven zorg: een (r)evolutie' - webcast 27 mei 2021

Webinary Amersfoort

De (meer)waarde van PREMs voor waardegedreven zorg: een (r)evoluatie

 

30-09

Bericht Webcast 'Waardegedreven zorg met uitkomsten én kosten' - de antwoorden op uw vragen bekijken

AVEX studio's
Utrecht

Waardegedreven zorg met uitkomsten én kosten

 
 

25-11

Fabriq Media Group Amsterdam

Teams als hoeksteen van waardegedreven zorg

-Webcast
-Verslag

 

 

 
 

 

2023
 
23-11

Barreta Media

Sturen op patiëntwaarde
Dagvoorzitter Angelique Weel
Side-kick: Matthijs van der Linde

Kernpunten sturen op uitkomsten én kosten
Sprekers: Sjoerd Repping, Esmee van der Poort, Mariska Hackert

Praktijkvoorbeelden sturen op uitkomsten uitgezet tegen kosten
Sprekers: Gijs van Steenbergen, Jaco van der Kooij, Mariska Hackert

Praktijkvoorbeelden van sturen op patiëntwaarde
Sprekers: Edwin de Beurs, Jean-Bart Bügel, Wilbert van den Hout

-Webcast
-Dia's
-Antwoorden

 

Werkbezoeken

Werkbezoeken

24-05-2019

Amsterdam

OLVG | uitkomsten set, PROMs/ PREMs, inkoopmodellen, kosten, zorgpad bouwen.

 

27-09-2019

Breda

AvL/ NKI ism Amgen. Santeon met voorbeeld vergelijken data, Vertrouwen als smeerolie en uitkomstenset en kostendragermodel.

 

10-09-2020

Studio, Eindhoven

Catharina ziekenhuis | Waardegedreven zorg als medicijn. Meten en verbeteren van uitkomsten, netwerkorganisatie in eerste, tweede en derde lijn, inkoopmodellen.

 

19-01-2021

Studio, Meppel

Zorgverlener en patiënt reflecteren op waardegedreven zorg in Isala – digitaal werkbezoek

 

11-02-2021

Bericht Waardegedreven zorg: van droom naar werkelijkheid - werkbezoek Santeon 11 februari 2021 bekijken

Studio, Woerden

Santeon: 'Van droom naar werkelijkheid '

 

12-10-2021

Erasmus MC Rotterdam

'Organisatiebrede waardegedreven zorg in het Erasmus MC'

 

16-02-2023

LUMC

Patiëntgericht en efficiënt: zorg van waarde 

 

25-05-2023

Bericht Inspiratie uit de ouderenzorg over waardegedreven zorg - verslag online Werkbezoek Archipel bekijken

Archipel Zorggroep

Waardegedreven ouderenezorg

 

08-09-2023

Erasmus MC

Geen woorden'  maar waarde

 

22-09-2023

Voorvertoning van afbeelding

St. Antonius

Waardegedreven zorg verbeteren door zorgketens
Gepresenteerde dia's: 

 

 

 

Rondetafels

Meten naar aantoonbaar verbeteren

24-11-2020

Online

Verkennen wat we kunnen doen met elkaar > ahv Knoster model sessies organiseren

 

16-02-2020

Online

Element: Competenties

Extra documenten:
-White paper: Mijn team is top!
-Zelfscan Effectief lean team

 

13-04-2021

Online

Element: Plan van Aanpak

 

07-09-2021

Online

Element: Visie/ Missie

 

 

Op vrijdag 24 mei organiseerde OLVG in samenwerking met het Linnean Initiatief een werkbezoek met als thema het HIV zorgpad.

Het HIV zorgpad is een initiatief van OLVG won op 18 april jl. de VBHC prijs 2019 patient outcomes award. Reden te meer om te kijken naar de lessons learned en met elkaar in gesprek te gaan over de mogelijkheden om waardegedreven zorg verder te vergroten. Ook vertelde OLVG over de problemen waar men tegenaan liep, de oplossingen die zijn uitgeprobeerd en de resultaten die bereikt zijn. 

De opkomst was groot bij de werkbijeenkomst in OLVG, ruim 70 Linnean leden waren aanwezig. Zij werden door projectleider Ron Klitsie, bijgepraat over de essentie van het HIV Zorgpad, namelijk het verhogen van de kwaliteit van leven van HIV patiënten. Het OLVG startte in 2014 met succes met het zorgpad om de waarde van de zorg voor de hiv-populatie te verhogen (20% van alle Nederlandse Hiv-patiënten). ‘We hebben een HIV-zorgstructuur opgezet die continue bewaking en verbetering van zorguitkomsten en kosten mogelijk maakt. Het succes lag ‘m vooral in de nauwe samenwerking tussen HIV-experts en de patiënt en een betrokken werkgroep van professionals.’ In deelsessies kwamen verschillende sleutelfiguren bij het optuigen van het zorgpad aan het woord. Zij vertelden over hun rol binnen het Zorgpad.

Wat maakt patiënt echt gelukkiger?

Guido van de Berk (internist bij OLVG) vertelde over de ontwikkeling van HIV-uitkomstindicatoren en hoe die tot stand zijn gekomen. ‘Zo hebben we nauw samen gewerkt met de HIV-patiëntenvereniging om erachter te komen waar patiënten echt gelukkiger van worden. In de deelsessie benadrukte Guido het feit dat het gebruik van Proms tijd kost en je hier als zorgverlener ook echt actie op moet ondernemen. Pas wanneer de patiënt ziet dat er daadwerkelijk iets mee gebeurt, is hij/zij sneller bereid de lijst in te vullen.

Tijd voor het gesprek met de patiënt

Martje Demer, kwaliteitsmedewerker bij OLVG, sprak in haar deelsessie over PROM/PREM totstandkoming en over het belang om samen met de patiënt te kijken naar de toepassing bij het samen beslissen. ‘Juist door de lijst samen te bespreken krijgt dit een echte toegevoegde waarde bij het nemen van beslissingen in he zorgtraject. Hiervoor hebben wij binnen het HIV Zorgpad extra tijd gereserveerd in ons in-clinic consult waardoor PROMS ook echt het besluitvormingsproces kunnen ondersteunen.’

Contract met Zilveren Kruis

Samen met zorgverzekeraar Zilveren Kruis is in het traject een HIV- Bundelpayment contract opgesteld. Eric van der Hijden van Zilveren Kruis vertelde in zijn deelsessie hoe dit soort contracten opgesteld worden en hoe deze werken. ‘Bij het maken van dit soort contracten moeten eerst een aantal lastige vragen worden beantwoord zoals - Wat is waarde? En wie bepaalt dat? -. Dit alles heeft invloed op inkoop.

Een nogal technisch verhaal

Dat er nog wel het een en ander komt kijken bij het bouwen aan zorgpaden binnen het EPD maakte Tino Bekkering, verpleegkundig informaticus bij OLVG, duidelijk in zijn sessie. Niet alleen moeten er mogelijkheden aangemaakt worden om gegevens op een gestructureerde en manier in het dossier te kunnen registeren, ook is het nodig dat medewerkers eraan wennen om dit systematisch te doen en worden er op dit moment datamanagers ingezet om de gewenste overzichten er weer uit te krijgen.

Logistieke uitdaging

De manager EPD van OLVG, Loren Kruseman, speelde om deze reden een belangrijke rol in de stuurgroep. ‘Het is een flinke logistieke uitdaging om dit van de grond te krijgen. We zijn op zoek naar de juiste informatie, op de juiste manier, op het juiste moment, over de juiste zorgverlening. Door vervolgens de juiste uitvraag te doen zijn de vragenlijsten sneller in te vullen door de patiënt. Hiermee krijgen we een stabiele vragenset, met relevante content, die vervolgens om minder wijzigingen vraagt.’

Samenwerken en vertrouwen

Ron Klitsie kwam in de plenaire afsluiting terug op het belang van de onderlinge samenwerking en de werking van de stuurgroep bij een succesvol traject als het HIV Zorgpad. ‘Het allerbelangrijkste in het gehele proces was samenwerken en vertrouwen. Want je vraagt nogal wat van elkaar. En dit gaat niet vanzelf. Ook gaf hij de boodschap mee aan de aanwezigen om dus ook op tijd aan de slag te gaan. En zoals hij ook in zijn deelsessie aangaf; ‘vier vervolgens je successen!

Linnean bijeenkomsten

Het werkbezoek aan OLVG werd georganiseerd door de werkgroep ‘Inspiratienetwerk’ van het Linnean initiatief. Alle bijeenkomsten zijn bedoeld voor iedereen die al bezig is met value based healthcare (VBHC), voornemens heeft om daarmee aan de slag te gaan of daarover meer wil weten.

Presentaties

Afbeeldingen

Werkbezoek

X (voorheen Twitter)

Volg Linnean online

  

Over ons

Het Linnean Initiatief is een landelijk netwerk van koplopers en aanjagers van waardegedreven zorg. 

Lees meer

Linnean-netwerk

Ook deelnemen aan het Linnean-netwerk?
Sluit u aan bij het netwerk.

Contact

Stichting Linnean Initiatief
KvK: 75738007

Neem vooral contact met ons op voor meer informatie, tips of suggesties.

linnean@zinl.nl
Contact

 

 

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.