Over Linnean

Hoe is Linnean ontstaan?

Het begon allemaal in 2017, tijdens een congres van ICHOM (International Consortium for Health Outcome Measurement) in Washington, de VS. Een groep zorgverleners en vertegenwoordigers van patiënten-, beroeps- en overheidsorganisaties kwam hier bijeen om elkaar te inspireren rond het meten en gebruiken van uitkomstinformatie  en het versneld beschikbaar maken daarvan. Zo ontstond het Linnean Initiatief, vernoemd naar het adres van de Nederlandse ambassade aan 4200 Linnean Ave in Washington.

Het doel van Linnean

Zorg organiseren en leveren rondom de behoefte van de patiënt. Dat is de essentie van waardegedreven zorg. Momenteel wordt zorg veelal geleverd volgens richtlijnen die gelden voor de gemiddelde patiënt. Iedere patiënt is uniek, en heeft andere waarden en behoeften. Dit betekent dat het bieden van optimale zorg per patiënt verschillend kan zijn. Om patiënten en zorgverleners te ondersteunen in het maken van goede, geïnformeerde keuzes die passen bij de patiënt en het effect daarvan op zijn leven, is het belangrijk om deze informatie zo snel mogelijk te ontwikkelen en toegankelijk te maken. Deze informatie is vaak specialisme overstijgend, daardoor moeten zorgprofessionals samenwerken. Het versnellen van deze beweging is de gezamenlijke ambitie waarin de leden van Linnean elkaar vinden. 

De Linnean aanpak: samen staan we sterk

Ons motto is  ‘In verbinding staan met elkaar, met collega’s binnen en buiten uw organisatie’. De leden van het netwerk vinden elkaar in de gezamenlijke ambitie en om dat doel te bereiken bundelen de leden hun krachten. 

We verbinden, inspireren en adviseren elkaar over gezondheidsvraagstukken en –aanpakken. Hiermee zijn we er nog niet. Zorgverleners en patiënten samen laten beslissen op basis van informatie vergt een cultuurverandering. Ieder Linnean-lid is daarom ook ambassadeur van het waardegedreven gedachtegoed. Het resultaat: structureel verbeterde zorg voor de patiënt en meer werkplezier voor de zorgprofessional.

Onze activiteiten

Het Linnean organiseert landelijke netwerkbijeenkomsten en werkbezoeken. Deze bijeenkomsten zijn een centrale ontmoetingsplek voor onze leden en bieden een podium aan best practices. In de negen actieve werkgroepen buigen experts zich over een bepaald thema binnen waardegedreven zorg. Door het enorme scala aan verschillende achtergronden en expertises kunnen we, als we met elkaar in gesprek gaan, nadenken en ontwikkelen, het beleid beïnvloeden en experimenteren. Bovendien kunnen we enorm van elkaar leren. Tot slot hebben we een online platform met alle functionaliteiten om 24/7 kennis en ervaringen uit te wisselen als ook laagdrempelig contact met elkaar te zoeken. 

Waarde toevoegen voor de patiënt

De kwaliteit van zorg in Nederland verbeteren door het toevoegen van patiëntwaarde, betekent voor Linnean het volgende: 

  • Samen beslissen: de voorkeuren van patiënten staan centraal. Op basis van persoonlijke voorkeuren kiest een patiënt samen met de zorgverlener voor de best passende behandeling.
  • Leren en verbeteren: op deze manier optimaliseren we het zorgproces voor de individuele patiënt én voor een groep patiënten. Dit betreft zowel klinische als door de patiënt gerapporteerde uitkomsten (PROMs), als procesinformatie zoals doorloop- en wachttijden. Door het optimaliseren van het zorgproces wordt direct ook gekeken naar de kosten van de geleverde zorgactiviteiten.
  • Openbare informatie: uitkomstinformatie over de kwaliteit van zorg is beschikbaar voor patiënten om een zorgaanbieder te kiezen en biedt zorgverzekeraars informatie om de kwaliteit en doelmatigheid te stimuleren.

Voorzitters Linnean

Voorzitters van Linnean zijn Willem-Jan Bos (internist St Antoniusziekenhuis en bijzonder hoogleraar nierziekten LUMC) en Arie Franx (hoogleraar verloskunde Erasmus MC). Zij sturen samen met de voorzitters van de werkgroepen het Linnean aan. Dit kernteam komt eens in de drie maanden samen. 

 

 

Raad van Advies Linnean

Sinds de zomer van 2020 heeft het Linnean Initiatief een driekoppig Raad van Advies, bestaande uit Fenna Heyning, Theo Koster en Katinka van Boxtel. Ieder heeft zijn/haar eigen aandachtsgebied.

 

Fenna Heyning is directeur van de Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ). Ze richt zich op innovatie en verbetering van het zorgsysteem. "Vanuit het gedachtengoed van waardegedreven zorg werken aan meer kwaliteit en minder verspilling. Dit moet terugkomen in iedere strategie, ieder project dat je als zorgprofessional of als bestuurder doet." Lees Fenna's hele inspiratieverhaal hier

 

 

Theo Koster is een overlever van fase 4-darmkanker, met uitzaaiingen naar de lever. Hij zag zijn ziekte als een project en deed er alles aan om beter te worden. Hij praatte met de artsen mee over mogelijke behandelingsopties, maar nam zelf de beslissingen. Zowel binnen als buiten Linnean behartigt Theo het thema patiëntenparticipatie. "Patiëntenparticipatie is een onderwerp dat iedereen raakt. Laten we dit onderwerp onder de aandacht brengen, vooral bij de publiekspers." Lees Theo's hele inspiratieverhaal hier.

 


 

 

 

Katinka van Boxtel is voorzitter van de Raad van Advies van het Linnean Initiatief. Vanuit haar achtergrond als logopedist is zij gewend om cliënten een stem te geven en aandachtig te luisteren. Daarnaast zet ze zich in voor verbinding. "Waardegedreven zorg is naast de ziekenhuiszorg ook relevant binnen de geestelijke gezondheidszorg, geriatrische zorg, gehandicaptenzorg, en verpleeg- en verzorgingshuizen. The full-cycle of care is het uitgangspunt." Lees Katinka's hele inspiratieverhaal hier

 


Disclaimer: Linnean is een onafhankelijk netwerk van enthousiastelingen, geen verlengstuk van Zorginstituut Nederland of van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Over ons

Het Linnean Initiatief is een landelijk netwerk van koplopers en aanjagers van waardegedreven zorg. 

Lees meer

Linnean-netwerk

Ook deelnemen aan het Linnean-netwerk?
Sluit u aan bij het netwerk.

Contact

Stichting Linnean Initiatief
KvK: 75738007

Neem vooral contact met ons op voor meer informatie, tips of suggesties.

linnean@zinl.nl
Contact

 

 

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen wijzigen

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies worden onder andere gebruikt voor het bijhouden van statistieken, het opslaan van voorkeuren, het optimaliseren van deze website, de integratie van social media en marketingdoeleinden. Lees meer over cookies en jouw privacy in ons cookieverklaring. Wij gebruiken de hieronder genoemde soorten cookies.


Deze cookies gebruiken we om de basisfuncties van deze website te kunnen laten draaien en om inzicht te krijgen in het gebruik. Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en worden daarom altijd geplaatst.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Indien u deze toestaat, worden deze cookies gebruikt door aanbieders van externe content die op deze website kan worden getoond. In sommige gevallen gaat het daarbij om marketing- en/of tracking cookies, die het gedrag van bezoekers vastleggen en op basis daarvan gepersonaliseerde advertenties tonen op andere websites.