Over Linnean

Hoe is Linnean ontstaan?

Het begon allemaal in 2017, tijdens een congres van ICHOM (International Consortium for Health Outcome Measurement) in Washington, de VS. Een groep zorgverleners en vertegenwoordigers van patiënten-, beroeps- en overheidsorganisaties kwam hier bijeen om elkaar te inspireren rond het meten en gebruiken van uitkomstinformatie  en het versneld beschikbaar maken daarvan. Zo ontstond het Linnean Initiatief, vernoemd naar het adres van de Nederlandse ambassade aan 4200 Linnean Ave in Washington.

Het doel van Linnean

Zorg organiseren en leveren rondom de behoefte van de patiënt. Dat is de essentie van waardegedreven zorg. Momenteel wordt zorg veelal geleverd volgens richtlijnen die gelden voor de gemiddelde patiënt. Iedere patiënt is uniek, en heeft andere waarden en behoeften. Dit betekent dat het bieden van optimale zorg per patiënt verschillend kan zijn. Om patiënten en zorgverleners te ondersteunen in het maken van goede, geïnformeerde keuzes die passen bij de patiënt en het effect daarvan op zijn leven, is het belangrijk om deze informatie zo snel mogelijk te ontwikkelen en toegankelijk te maken. Deze informatie is vaak specialisme overstijgend, daardoor moeten zorgprofessionals samenwerken. Het versnellen van deze beweging is de gezamenlijke ambitie waarin de leden van Linnean elkaar vinden. 

De Linnean aanpak: samen staan we sterk

Ons motto is  ‘In verbinding staan met elkaar, met collega’s binnen en buiten uw organisatie’. De leden van het netwerk vinden elkaar in de gezamenlijke ambitie en om dat doel te bereiken bundelen de leden hun krachten. 

We verbinden, inspireren en adviseren elkaar over gezondheidsvraagstukken en –aanpakken. zijn we er nog niet. Zorgverleners en patiënten samen laten beslissen op basis van informatie vergt een cultuurverandering. Ieder Linnean-lid is daarom ook ambassadeur van het waardegedreven gedachtegoed. Het resultaat: structureel verbeterde zorg voor de patiënt en meer werkplezier voor de zorgprofessional.

Onze activiteiten

Het Linnean organiseert landelijke netwerkbijeenkomsten en werkbezoeken. Deze bijeenkomsten zijn een centrale ontmoetingsplek voor onze leden en bieden een podium aan best practices. In de negen actieve werkgroepen buigen experts zich over een bepaald thema binnen waardegedreven zorg. Door het enorme scala aan verschillende achtergronden en expertises kunnen we, als we met elkaar in gesprek gaan, nadenken en ontwikkelen, het beleid beïnvloeden en experimenteren. Bovendien kunnen we enorm van elkaar leren. Tot slot hebben we een online platform met alle functionaliteiten om 24/7 kennis en ervaringen uit te wisselen als ook laagdrempelig contact met elkaar te zoeken. 

Waarde toevoegen voor de patiënt

De kwaliteit van zorg in Nederland verbeteren door het toevoegen van patiëntwaarde, betekent voor Linnean het volgende: 

  • Samen beslissen: de voorkeuren van patiënten staan centraal. Op basis van persoonlijke voorkeuren kiest een patiënt samen met de zorgverlener voor de best passende behandeling.
  • Leren en verbeteren: op deze manier optimaliseren we het zorgproces voor de individuele patiënt én voor een groep patiënten. Dit betreft zowel klinische als door de patiënt gerapporteerde uitkomsten (PROMs), als procesinformatie zoals doorloop- en wachttijden. Door het optimaliseren van het zorgproces wordt direct ook gekeken naar de kosten van de geleverde zorgactiviteiten.
  • Openbare informatie: uitkomstinformatie over de kwaliteit van zorg is beschikbaar voor patiënten om een zorgaanbieder te kiezen en biedt zorgverzekeraars informatie om de kwaliteit en doelmatigheid te stimuleren.

Voorzitters Linnean

Voorzitters van Linnean zijn Willem-Jan Bos (internist St Antoniusziekenhuis en bijzonder hoogleraar nierziekten LUMC) en Arie Franx (hoogleraar verloskunde Erasmus MC). Zij sturen samen met de voorzitters van de werkgroepen het Linnean aan. Dit kernteam komt eens in de drie maanden samen. 

 

 


Disclaimer: Linnean is een onafhankelijk netwerk van enthousiastelingen, geen verlengstuk van Zorginstituut Nederland of van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Over ons

Het Linnean Initiatief is een landelijk netwerk van koplopers en aanjagers van waardegedreven zorg. 

Lees meer

Linnean-netwerk

Ook deelnemen aan het Linnean-netwerk?
Sluit u aan bij het netwerk.

Contact

Stichting Linnean Initiatief
KvK: 75738007

Neem vooral contact met ons op voor meer informatie, tips of suggesties.

linnean@zinl.nl
Contact

 

 

Cookie-instellingen