Submenu

Denk vanuit domeinen die je wilt (w)meten in plaats van een vragenlijst integraal over te nemen

17-01-2019

Vanaf 2017 organiseert het Linnean Innitiatief bijeenkomsten. In het begin stond het samenkomen in werkgroepen centraal. De werkgroepen komen momenteel op andere momenten samen. Lees meer over werkgroepen hier. Daarnaast organiseert het Linnean initiatief landelijke netwerkbijeenkomsten waar een bepaald thema centraal staat en gaan we op werkbezoek bij organisaties. Centraal staan dan de activiteiten van die organisatie op het gebied van waardegedreven zorg.  

 

 

Landelijke netwerkbijeenkomsten 

24-10

Washington

Seminar Uitkomstinformatie voor samen beslissen

 

 

14-12

Den Haag

Terugkomdag VWS

 

 

 

10-04

Nieuwegein

Start werkgroepen + programma Uitkomstgerichte Zorg

 

 

14-06

Maasstad

Praktijkvoorbeeld Cordaan en samenkomst werkgroepen.

 

 

02-10

UMC Utrecht

Werkgroepen, WG Data/ IT + programma Uitkomstgerichte Zorg.

 

 

 

17-01

La Vie, Utrecht

Onderweg naar generieke PROM - WG PROMs, WG Evaluatie en SAZ/ Value2Health voorbeeld: Waardegedreven zorg: gewoon beginnen!

 

 

20-06

Jaarbeurs, Utrecht

PROMIS, IBDream, SpA-Net, itembank, OLVG, Hartwacht, Programma Uitkomstgerichte zorg.

 

 

21-11

Mammoni, Utrecht

Generieke PROMs: menukaart, ICHOM Overall Adult Health, generieke PROMs in de spreekkamer.

 

 

 

05-03

Mammoni, Utrecht

Datavisualisatie/ gebruik dashboard in de spreekkamer: Erasmus, Isala, Ziektelastmeter, Xpert Clinic.

 

 

18-06

Studio, Amsterdam

Data en IT ten behoeven van Samen Beslissen. Voorbeelden: Old en new power, FAIR principes, Health RI.

 

24-09

Studio, Amssterdam

Van registreren van data naar meervoudig gebruik: ervaringen van koplopers. Voorbeelden: LROI, DICA, KNGF, NFK.

 

28-10

Studio Amsterdam

'High Value Care and Corona - Uncertainty as the New Normal'. Voorbeelden: Klinisch leiderschap, Nierpatiënt, meten data / traige OK Erasmus MC, samenwerking ROAZ, UMCG/ patiënt, PFN / patiënt

 

03-12

Studio Enschede

Waardegedreven zorg vereist waardegedreven bekostiging. Angst en depressiezorg (Menzis, Arkin/ Punt P), CVA-zorgbundel (Zilveren Kruis, Revalidatie Rijndam, VV&T instellingen).

 

 

04-03

Bericht Digitale bijeenkomsten  bekijken

Studio Woerden

Patiëntenparticipatie écht centraal zetten, hoe dan?

 

27-05

Ga naar het item 'De (meer)waarde van PREMs voor waardegedreven zorg: een (r)evolutie' - webcast 27 mei 2021

Webinary Amersfoort

De (meer)waarde van PREMs voor waardegedreven zorg: een (r)evoluatie

 

30-09

Bericht Webcast 'Waardegedreven zorg met uitkomsten én kosten' - de antwoorden op uw vragen bekijken

AVEX studio's
Utrecht

Waardegedreven zorg met uitkomsten én kosten

 
 

25-11

Fabriq Media Group Amsterdam

Teams als hoeksteen van waardegedreven zorg

-Webcast
-Verslag

 

 

 
 

 

 

 

Werkbezoeken

Werkbezoeken

24-05-2019

Amsterdam

OLVG | uitkomsten set, PROMs/ PREMs, inkoopmodellen, kosten, zorgpad bouwen.

 

27-09-2019

Breda

AvL/ NKI ism Amgen. Santeon met voorbeeld vergelijken data, Vertrouwen als smeerolie en uitkomstenset en kostendragermodel.

 

10-09-2020

Studio, Eindhoven

Catharina ziekenhuis | Waardegedreven zorg als medicijn. Meten en verbeteren van uitkomsten, netwerkorganisatie in eerste, tweede en derde lijn, inkoopmodellen.

 

19-01-2021

Studio, Meppel

Zorgverlener en patiënt reflecteren op waardegedreven zorg in Isala – digitaal werkbezoek

 

11-02-2021

Bericht Waardegedreven zorg: van droom naar werkelijkheid - werkbezoek Santeon 11 februari 2021 bekijken

Studio, Woerden

Santeon: 'Van droom naar werkelijkheid '

 

12-10-2021

Erasmus MC Rotterdam

'Organisatiebrede waardegedreven zorg in het Erasmus MC'

 

16-02-2023

LUMC

Patiëntgericht en efficiënt: zorg van waarde 

 

25-05-2023

Bericht Inspiratie uit de ouderenzorg over waardegedreven zorg - verslag online Werkbezoek Archipel bekijken

Archipel Zorggroep

Waardegedreven ouderenezorg

 

08-09-2023

Erasmus MC

Geen woorden'  maar waarde

 

22-09-2023

Voorvertoning van afbeelding

St. Antonius

Waardegedreven zorg verbeteren door zorgketens
Gepresenteerde dia's: 

 

 

 

Rondetafels

Meten naar aantoonbaar verbeteren

24-11-2020

Online

Verkennen wat we kunnen doen met elkaar > ahv Knoster model sessies organiseren

 

16-02-2020

Online

Element: Competenties

Extra documenten:
-White paper: Mijn team is top!
-Zelfscan Effectief lean team

 

13-04-2021

Online

Element: Plan van Aanpak

 

07-09-2021

Online

Element: Visie/ Missie

 

 

Meer dan 100 geïnteresseerden kwamen bij La Vie in Utrecht bijeen om te luisteren en te leren van de werkgroepen PROMs/ PREMs, Evaluatie en SAZ/Value2Health.

1. Opening 

Willem Jan Bos heette iedereen welkom waarna Arie Franx ons mee nam in de ambities van het Linnean-initiatief voor 2019. Het Linnean-initiatief wil zich als netwerk verder versterken, bewaken en borgen dat ze een onafhankelijk en open beweging is en een inhoudelijke bijdrage leveren waardoor de impact vanuit het Linnean-initiatief vergroot wordt. Concreet betekent dat de werkgroepen begrippenkaders, inventarisaties, opinie papers en adviezen schrijven over onderwerpen die voor hen relevant zijn. In 2019 zal er in mei/juni en oktober een plenaire bijeenkomst georganiseerd worden. Belangrijke data zijn verder 1 februari en 15 maart, de oraties van Philip van der Wees - voorzitter van de werkgroep Evaluatie- en Willem Jan Bos – voorzitter van het Linnean-initiatief-.

2. Onderweg naar een generieke PROM - Werkgroep PROMs & PREMs 

Harald Vonkeman en Caroline Terwee

De kern van de presentatie kenmerkt zich door de volgende uitspraak: Generiek als het kan, ziekte specifiek als het nodig is. In de gezondheidszorg zie je dat we bewegen van een biomedisch model waarbij de ziekte behandeld wordt naar een model waar kwaliteit van leven centraal staat. De werkgroepleden hebben met elkaar gediscussieerd over 1) de taal die ieder spreekt: wanneer spreek je over een domein, wat is een PRO(M) en een item? 2) De voordelen van een generieke PROM tov ziekte specifieke PROM. Uit de inventarisatie van PROMs blijkt dat generieke lijsten EuroQol, Health Assessment Questionnaire, PROMIS, SF-12/SF-36 en RAND-36 veel gebruikt worden.  De aanbeveling vanuit de werkgroep is om niet 1 generiek instrument te kiezen, maar om per domein een keuze te hebben uit verschillende instrumenten. Zo kan fysiek functioneren gemeten worden met items van de SF-12, een item bank vanuit PROMIS, een item uit de EQ-5D en een aantal items vanuit EORTC-QoL30. Dit is een breuk met het verleden waarbij de intentie was om alleen gehele vragenlijsten af te nemen omdat items in dat verband zijn getoetst. Veel voorkomende domeinen zijn meetbaar met PROMIS itembanken. In een andere bijeenkomst zal nader ingegaan worden op de methodiek van het meten middels Computer Adaptive Testing (CAT). 

3. Waardegedreven zorg, wat levert dit ons op? - Werkgroep Evaluatie

Martine de Bruijne, Emilie Dronkers, Philip van Wees

De werkgroep maakt zich hard dat een ieder vooruit denkt welk doel je wilt bereiken, voor welke patiënten en onder welke omstandigheden. Door vooruit te denken kan geleerd worden om nog beter te worden. De Werkgroep Evaluatie wil kaders stellen. Een begrippenkader ontbreekt: wat is VBHC, wat verstaan we onder een PROM, welk effect wordt beoogd?  Er zijn veel vragen wat ook andere werkgroepen raken. De boodschap is het bijeen brengen van initiatieven en geen nieuwe designs te maken. De wens is alles wetenschappelijk te evalueren: hoe kun je het morgen beter doen dan vandaag. Vanuit de zaal werd meegegeven dat je waarde gedreven zorg niet als geheel kunt evalueren, je kunt wel elementen evalueren: iets van team, de keten, PROM in zorgproces of kwaliteit van zorg verbeteren. Hierbij moet je rekening houden met het individu (micro), populatie (groep),  en kwaliteitsverbetering (ziekenhuis).  NVZ gaat dat ook meten en initiatieven in kaart brengen.

4. Waardegedreven zorg: gewoon beginnen!

Yvonne Snel, SAZ, en Jan van der Eijk, Value2Health

De samenwerkende algemene ziekenhuizen (SAZ) zijn met 11 ziekenhuizen een traject in gegaan om van elkaar te leren door gegevens te delen. SAZ is een kleine organisatie en zocht de kracht op van snel actie ondernemen in Value2Health. Leermomenten zijn gebaseerd op bestaande data zoals klinische data uit DICA registraties, financiële data uit DBC’s en zorgactiviteiten. Het gaat om het ordenen van data. In Nederland zijn er meer dan 150 registraties.  De aanpak kenmerkt zich door het hebben van een dashboard waarin voorbeelden gezien worden van bijvoorbeeld ongecompliceerd beloop en kosten van het ziekenhuizen. De aandoeningen waarmee ze begonnen zijn, zijn darmkanker en heupfractuur. In 2019 komen daar liesbreuk en galblaas, borstkanker, CVA en Geboortezorg bij. Tijdens bijeenkomsten, zitten zorgprofessionals bijeen en bekijken ze in transparantie (met naam en toenaam) de gegevens. De eigen gegevens hebben ze vooraf gezien en kunnen bekijken. Vragen uit de zaal gingen over hoe Value2Health omgaat met missende of tegenstrijdige waarden en of gegevens niet erg oud zijn (bv een jaar) voordat je ze kunt gebruiken. Het blijkt dat je met verschillende bronnen data juist kunt verifiëren of missende data kan schatten die in andere bronnen ontbreken. DICA gegevens zijn ongeveer een week oud, dus “last” van oude dat speelt hier geen rol. De boodschap van SAZ is: ziekenhuizen registreren al heel veel, ga beginnen met wat je hebt en vul dit later aan met informatie als PROMs en informatie uit de keten. Dat zijn de uitdagingen waar zij voor 2019 voor staan.

Afbeeldingen

Landelijke netwerkbijeenkomst

X (voorheen Twitter)

Volg Linnean online

  

Over ons

Het Linnean Initiatief is een landelijk netwerk van koplopers en aanjagers van waardegedreven zorg. 

Lees meer

Linnean-netwerk

Ook deelnemen aan het Linnean-netwerk?
Sluit u aan bij het netwerk.

Contact

Stichting Linnean Initiatief
KvK: 75738007

Neem vooral contact met ons op voor meer informatie, tips of suggesties.

linnean@zinl.nl
Contact

 

 

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.