Submenu

Combineer waardegedreven zorg met continu verbeteren - Rob Baatenburg de Jong

15-09-2023

Vanaf 2017 organiseert het Linnean Innitiatief bijeenkomsten. In het begin stond het samenkomen in werkgroepen centraal. De werkgroepen komen momenteel op andere momenten samen. Lees meer over werkgroepen hier. Daarnaast organiseert het Linnean initiatief landelijke netwerkbijeenkomsten waar een bepaald thema centraal staat en gaan we op werkbezoek bij organisaties. Centraal staan dan de activiteiten van die organisatie op het gebied van waardegedreven zorg.  

 

 

Landelijke netwerkbijeenkomsten 

24-10

Washington

Seminar Uitkomstinformatie voor samen beslissen

 

 

14-12

Den Haag

Terugkomdag VWS

 

 

 

10-04

Nieuwegein

Start werkgroepen + programma Uitkomstgerichte Zorg

 

 

14-06

Maasstad

Praktijkvoorbeeld Cordaan en samenkomst werkgroepen.

 

 

02-10

UMC Utrecht

Werkgroepen, WG Data/ IT + programma Uitkomstgerichte Zorg.

 

 

 

17-01

La Vie, Utrecht

Onderweg naar generieke PROM - WG PROMs, WG Evaluatie en SAZ/ Value2Health voorbeeld: Waardegedreven zorg: gewoon beginnen!

 

 

20-06

Jaarbeurs, Utrecht

PROMIS, IBDream, SpA-Net, itembank, OLVG, Hartwacht, Programma Uitkomstgerichte zorg.

 

 

21-11

Mammoni, Utrecht

Generieke PROMs: menukaart, ICHOM Overall Adult Health, generieke PROMs in de spreekkamer.

 

 

 

05-03

Mammoni, Utrecht

Datavisualisatie/ gebruik dashboard in de spreekkamer: Erasmus, Isala, Ziektelastmeter, Xpert Clinic.

 

 

18-06

Studio, Amsterdam

Data en IT ten behoeven van Samen Beslissen. Voorbeelden: Old en new power, FAIR principes, Health RI.

 

24-09

Studio, Amssterdam

Van registreren van data naar meervoudig gebruik: ervaringen van koplopers. Voorbeelden: LROI, DICA, KNGF, NFK.

 

28-10

Studio Amsterdam

'High Value Care and Corona - Uncertainty as the New Normal'. Voorbeelden: Klinisch leiderschap, Nierpatiënt, meten data / traige OK Erasmus MC, samenwerking ROAZ, UMCG/ patiënt, PFN / patiënt

 

03-12

Studio Enschede

Waardegedreven zorg vereist waardegedreven bekostiging. Angst en depressiezorg (Menzis, Arkin/ Punt P), CVA-zorgbundel (Zilveren Kruis, Revalidatie Rijndam, VV&T instellingen).

 

 

04-03

Bericht Digitale bijeenkomsten  bekijken

Studio Woerden

Patiëntenparticipatie écht centraal zetten, hoe dan?

 

27-05

Ga naar het item 'De (meer)waarde van PREMs voor waardegedreven zorg: een (r)evolutie' - webcast 27 mei 2021

Webinary Amersfoort

De (meer)waarde van PREMs voor waardegedreven zorg: een (r)evoluatie

 

30-09

Bericht Webcast 'Waardegedreven zorg met uitkomsten én kosten' - de antwoorden op uw vragen bekijken

AVEX studio's
Utrecht

Waardegedreven zorg met uitkomsten én kosten

 
 

25-11

Fabriq Media Group Amsterdam

Teams als hoeksteen van waardegedreven zorg

-Webcast
-Verslag

 

 

 
 

 

 

 

Werkbezoeken

Werkbezoeken

24-05-2019

Amsterdam

OLVG | uitkomsten set, PROMs/ PREMs, inkoopmodellen, kosten, zorgpad bouwen.

 

27-09-2019

Breda

AvL/ NKI ism Amgen. Santeon met voorbeeld vergelijken data, Vertrouwen als smeerolie en uitkomstenset en kostendragermodel.

 

10-09-2020

Studio, Eindhoven

Catharina ziekenhuis | Waardegedreven zorg als medicijn. Meten en verbeteren van uitkomsten, netwerkorganisatie in eerste, tweede en derde lijn, inkoopmodellen.

 

19-01-2021

Studio, Meppel

Zorgverlener en patiënt reflecteren op waardegedreven zorg in Isala – digitaal werkbezoek

 

11-02-2021

Bericht Waardegedreven zorg: van droom naar werkelijkheid - werkbezoek Santeon 11 februari 2021 bekijken

Studio, Woerden

Santeon: 'Van droom naar werkelijkheid '

 

12-10-2021

Erasmus MC Rotterdam

'Organisatiebrede waardegedreven zorg in het Erasmus MC'

 

16-02-2023

LUMC

Patiëntgericht en efficiënt: zorg van waarde 

 

25-05-2023

Bericht Inspiratie uit de ouderenzorg over waardegedreven zorg - verslag online Werkbezoek Archipel bekijken

Archipel Zorggroep

Waardegedreven ouderenezorg

 

08-09-2023

Erasmus MC

Geen woorden'  maar waarde

 

22-09-2023

Voorvertoning van afbeelding

St. Antonius

Waardegedreven zorg verbeteren door zorgketens
Gepresenteerde dia's: 

 

 

 

Rondetafels

Meten naar aantoonbaar verbeteren

24-11-2020

Online

Verkennen wat we kunnen doen met elkaar > ahv Knoster model sessies organiseren

 

16-02-2020

Online

Element: Competenties

Extra documenten:
-White paper: Mijn team is top!
-Zelfscan Effectief lean team

 

13-04-2021

Online

Element: Plan van Aanpak

 

07-09-2021

Online

Element: Visie/ Missie

 

 

Rob Baatenburg, emeritus hoogleraar en afdelingshoofd KNO van het Erasmus MC, ging tijdens het symposium ‘Geen woorden, maar waarde’ van 8 september 2023 in op de toegevoegde waarde van waardegedreven zorg. “Het is niet alleen vragenlijsten invullen. Het vraagt ook om een goed gesprek met patiënten"

Van waardering 8 naar een 10?
Rob deelde met het publiek eerst een persoonlijke ervaring met de zorg: een behandeling die hij onderging, zou hij op technisch vlak een 8 geven. Voor zijn specifieke klacht was er aandacht, maar voor zijn doelen en voorkeuren niet. Hij had graag meer verteld over wat hij allemaal ervaren had. Hiervoor was geen ruimte en daardoor voelde Rob zich een nummer. Om de behandeling met een 9 of een 10 te becijferen, is volgens Rob een integrale aanpak nodig: stuur vragenlijsten vooraf aan het polibezoek op, bereidt het gesprek voor én bespreek de uitkomsten van de vragenlijsten tijdens het consult. Een goede voorbereiding maakt dat de zorgverlener kan sturen op de essentie van het gesprek. De waardering stijgt en de zorgverlener houdt tijd over voor de onderwerpen die nodig zijn.

Inzet aan de voorkant loont
Mogelijk maken dat vragenlijsten verstuurd worden en dat resultaten teruggekoppeld worden in een dashboard, is een enorme klus. Deze investering betaalt zich echter terug in ieder consult. Bijvoorbeeld door tijd te investeren in small talk,  zoals het bespreken van hobby’s, werk of het Feyenoord-petje op het hoofd van de patiënt. Weet als zorgverlener wat een patiënt beweegt en hoe hij zijn dagen doorbrengt. Deze feitjes houden je spreekuur leuk en plezierig. Daarnaast biedt deze investering in relatie je als zorgverlener ‘wisselgeld’ als je iets vergeet: patiënten zijn meer vergevingsgezindheid. Het is een prettige manier van consult voeren.

Je kunt niet tegen samen beslissen zijn
Samen beslissen is een goede ontwikkeling, maar veronderstelt een gelijke houding tussen zorgverlener en patiënt. En die is er niet. De zorgverlener heeft alle medische kennis, maar weet niet wat de patiënt bezighoudt. Dit wordt deels via vragenlijsten die patiënt gerapporteerde uitkomsten (PROMs) meten uitgevraagd. Hoeveel slaapt de patiënt? Heeft de patiënt pijn? Hoe is het gesteld met zijn seksualiteit? Samen beslissen is een manier om de patiënt te empoweren, daarmee krijgt hij inzicht in zijn leven en kan hij op basis van de informatie beslissingen nemen.

Zoek naar uitkomsten die er voor de patiënt toe doen
Uitkomsten zoals overleving, de kwaliteit van leven en het welzijn van patiënten zijn uitkomstmaten die er toe doen. Als het gehoor van een patiënt met 15 decibel toegenomen is, wat betekent dit dan voor het functioneren van die patiënt? Kan het hoortoestel uit? Kan hij weer werken en deelnemen aan de samenleving? Zoek daarom naar de uitkomsten die er voor patiënten toe doen. Neem niet genoegen met een uitslag van een behandeling, zoals bloedwaarden of een scan. Het gaat om de betekenis van een behandeling in het dagelijks leven van de patiënt. 

Waardegedreven zorg en continu verbeteren
Waardegedreven zorg en continu verbeteren (lean) zijn twee kanten van dezelfde medaille. Waardegedreven zorg kijkt naar hoe zorgverleners waarde kunnen toevoegen in de spreekkamer. Dit begint met het meten van medische uitkomsten en PROMs instellen, meten en terugkoppelen. Verbetering wordt gerealiseerd in een kleine PDCA-cyclus door de zorgverlener. Lean daarentegen wordt gedaan door ondersteunend personeel. Ze kijken naar hoe je verspilling kunt verminderen in processen. Dit begint met het zorgpad beschrijven en optimaliseren. Hierbij is de centrale vraag: zijn de dingen die ik doe van waarde of zijn ze overbodig? En als er iets nieuws bijkomt, gaat er dan ook iets af? Als je beide benaderingen combineert krijgt je topkwaliteit van zorg die tevens efficiënt is.

Bedrijfsmatig: het levert geld op
Deze benadering mondt uit in betere zorg en als team wordt er samengewerkt. De omzet binnen het Erasmus MC is gestegen van 5 miljoen naar 25 miljoen euro. Het lage ziekteverzuim en het weinige verloop van personeel zorgt dat het bedrijfsmatig een aantrekkelijke benadering is. Al met al: ga aan de slag met waardegedreven zorg en continu verbeteren, zodat jouw organisatie ook de voordelen ervaart.

Bijlage

Lees meer terugblikken van het symposium 'Geen woorden, maar waarde'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeeldingen

Toegevoegde bestanden

X (voorheen Twitter)

Volg Linnean online

  

Over ons

Het Linnean Initiatief is een landelijk netwerk van koplopers en aanjagers van waardegedreven zorg. 

Lees meer

Linnean-netwerk

Ook deelnemen aan het Linnean-netwerk?
Sluit u aan bij het netwerk.

Contact

Stichting Linnean Initiatief
KvK: 75738007

Neem vooral contact met ons op voor meer informatie, tips of suggesties.

linnean@zinl.nl
Contact

 

 

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.