CVA-keten: de juiste zorg, op het juiste moment, op de juiste plaats

04-06-2019
2846 keer bekeken

Voor CVA-patiënten in de regio groot Amsterdam zijn het neurocentrum (UMC-Amsterdam/AMC) en de afdeling geriatrische revalidatiezorg (Cordaan/Hof van Sloten) pro-actief en integraal gaan samenwerken. Marina Tol-Schilder van Cordaan licht de CVA-keten toe.

De betrokken artsen hebben met elkaar heldere ketencriteria opgesteld en vormgegeven in een ‘groene kaart’. Deze kaart geeft overzichtelijk weer welke patiënten op welk moment in aanmerking komen voor geriatrische revalidatiezorg (GRZ), Dit versnelt de procedures voor uitstroom uit het ziekenhuis en de triage, aanmelding en opname voor GRZ en resulteert in een integraal zorgproces. Cliënten starten eerder met hun revalidatie, hetgeen positieve effecten heeft op de bereikte resultaten.

Doelgroep

Ouderen die getroffen zijn door een CVA en hiervoor zijn opgenomen in het neurocentrum van AMC. De gehele patiëntenpopulatie heeft hier baat bij omdat de opnametijd in het ziekenhuis verkort wordt, met een groter aantal behandelde cliënten tot gevolg.

Resultaat

Een integraal zorgproces binnen het AMC en Hof van Sloten, met een helderder, beterder en sneller proces. Voor de patiënt betekent dat concreet dat hij/zij sneller thuis is en een hoger niveau van functioneren heeft.

De samenwerking heeft geresulteerd in een afname van de opnameduur in zowel het AMC als Hof van Sloten, met een beter niveau van functioneren. Dit leidt in een gezamenlijke kostenbesparing van € 200.000,- per jaar. Evaluatie van de ervaringen van patiënten leert dat zij erg tevreden zijn met het integrale zorgaanbod. Zowel het verblijf in het ziekenhuis, de overgang naar en de samenwerking met de geriatrische revalidatie worden zeer positief gewaardeerd.

Fase

De pilotfase is afgerond. Na evaluatie zijn nieuwe, aanvullende doelen gesteld en acties uitgezet die zich nu in de implementatiefase bevinden.

Veranderaanpak

De betrokkenheid van de artsen en professionals die dagelijks werken met deze patiënten zorgde voor een snel resultaat in de vorm van de ‘groene kaart’. De sterke motivatie om patiënten de juiste zorg, op het juiste moment, op de juiste plek te bieden, zorgde voor een snelle implementatie van de nieuwe werkwijze.

Primaire toepassing

Ziekenhuis - GRZ

Mogelijkheden standaardisatie / opschaling

De werkwijze is over te nemen door andere instellingen, voor alle doelgroepen die voor geriatrische revalidatiezorg in aanmerking komen. Ook voor andere ketensamenwerkingsvormen (bijvoorbeeld ziekenhuis – eerstelijns verblijf) kan deze werkwijze positieve effecten hebben. 

Publicaties

Presentatie Linnean bijeenkomst op 14 juni 2018

Verslag van Qruxx congres van 5 november 2019

Op welke onderdelen van VBHC ligt/lag de nadruk in dit voorbeeld?

Porter beschrijft de transformatie van de zorg naar waardegedreven zorg aan de hand van zes elementen die onderling verband houden met elkaar.

Hiernaast een score hoe sterk deze elementen onderdeel zijn/waren van het initiatief, waarbij 1 staat voor geen focus en 5 voor primaire focus.

1 - Organiseer de zorg rondom helder gedefinieerde patiëntgroepen (e.g. via IPU’s)

SCORE: 5

2a – Meten van de uitkomsten voor iedere patiënt

SCORE: 5

2b – Meten van de kosten voor iedere patiënt

SCORE: 1

3- Ketenfinanciering via geclusterde betaling voor de hele zorgketen.

SCORE: 1

4 - Ketenzorg - integreer zorginstellingen en systemen

SCORE: 4

5- Geografische expansie (cq. standaardisatie) van het voorbeeld

SCORE: 5

6 - Ondersteunende technologie

SCORE: 1

Contactgegevens

Naam: Marina Tol-Schilder
Organisatie: Cordaan, Expertisecentrum GRZ
E-mail: mschilder@cordaan.nl
Telefoon: 0622427994

Afbeeldingen

Voorbeelden

X (voorheen Twitter)

Volg Linnean online

  

Over ons

Het Linnean Initiatief is een landelijk netwerk van koplopers en aanjagers van waardegedreven zorg. 

Lees meer

Linnean-netwerk

Ook deelnemen aan het Linnean-netwerk?
Sluit u aan bij het netwerk.

Contact

Stichting Linnean Initiatief
KvK: 75738007

Neem vooral contact met ons op voor meer informatie, tips of suggesties.

linnean@zinl.nl
Contact

 

 

Cookie-instellingen