Waardegedreven geboortezorg: al lerend ontwikkelen - Bas Nij Bijvank

30-06-2020
4719 keer bekeken

Bas Nij Bijvank, gynaecoloog-perinatoloog, vertelt hoe hij binnen Isala klein begonnen is om waardegedreven geboortezorg te implementeren en hoe ze al lerend ontwikkelen.

Wat ga je doen of wat heb je gedaan?

Onder leiding van professor Jan Hazelzet hebben we met vijf andere regio’s de ICHOM set Zwangerschap en Geboorte toepasbaar gemaakt voor Nederland. Momentel loopt er een vervolg project genaamd BUZZ (mogelijk gemaakt via een subsidie van het Zorginstituut) dat gaat over de implementatie van de ICHOM set.

Er zijn veel mensen betrokken: lokale ketenpartners  zoals 1e t/m 3e lijn inclusief kinderarts, neonatoloog, kraamzorg en patiënten en partners. Er is een IPU gevormd   en o.l.v. Michele v/d Kemp is het basiszorgpad (greenfield) vastgesteld inclusief een zorgpad voor een deelgebied van de zwangerschap (1e module).

Wat zijn we aan het doen:
Kosten en inkomsten van 1e module transmuraal inzichtelijk maken middels TD-ABC.

Wat gaan we doen:
Kwaliteit meten m.b.v. ICHOM uitkomstenset. Kosten en inkomsten inzichtelijk maken. Beoogde doel is dat IPU hiermee handvaten krijgt te sturen op zowel kwaliteit als kosten. Toekomst doel: <5 jaar een IPU met autonomie en mandaat met  financiering van waarde middels 1 tarief inclusief beloning voor kwaliteit en kostenreductie.

Doelgroep

Zwangere vrouw van conceptie t/m 6 maanden postpartum, partner, verloskundig zorgverleners (1e lijns verloskundigen, 2e lijns verloskundigen, gynaecologen, verpleegkundigen, A(N)IOS), kraamzorg, kinderartsen, neonatologen, ziekenhuis, verzekeraar.

Resultaat

  • Best mogelijke kwaliteit per uitgegeven zorgeuro
  • Ketenpartners die gefaciliteerd en gestimuleerd worden het beoogde resultaat te behalen
  • Actieve participatie zwangeren en partners
  • Continu verbeteren
  • Klein starten en al lerend ontwikkelen

Fase

Opstart fase: Vanaf Q3 2019 starten met meten uitkomsten (ICHOM set) en kosten voor 1e module.

Veranderaanpak

Bas Nij Bijvank  was lokaal initiatiefnemer. Aanleiding was de rem die ervaren werd om ketenoverstijgend kwaliteit te verbeteren en kosten te reduceren. Duidelijk werd dat het huidig systeem van bekostiging de remmende factor was. Tijdens de green belt training bij The Decision Group bevestiging gezien van de beperkingen van het huidige bekostigingssysteem met daarbij theorie en voorbeelden van de potentie van waardegedreven zorg inclusief bekostiging van waarde. Voor de geboortezorg ligt er een groot momentum de juiste aanpassingen aan te brengen in de organisatie en bekostiging aangezien de minister van VWS de Nza heeft opgedragen te zoeken naar een bekostigingssysteem die ketensamenwerking bevordert. De IPU wordt aangestuurd door twee medical leaders: Myrna Knol (1e lijn verloskunde)

Kritisch succesfactor: beperkingen huidig bekostigingssysteem en momentum om systeem te veranderen.

Belemmeringen: niet op voorhand streven naar 100% zekerheid en mogelijke belemmeringen op voorhand eerst willen oplossen maar klein starten en al lerend ontwikkelen.

Belangrijkste tip aan anderen:

Starten met waar het om gaat en wat zorgverleners verbindt: kwaliteit die er toe doet voor de patiënt en zijn/haar omgeving. Vervolgens organisatie en bekostiging van zorg zodanig vormgeven dat deze faciliterend werkt voor zorgverleners om kwaliteit te verbeteren en kosten te reduceren.

Klein beginnen, en al lerend ontwikkelen.

Primaite toepassing in:

Transmuraal 1e t/m 3e lijn van conceptie t/m kraamzorg 6 maanden postpartum.

Mogelijkheden tot standaardisatie / opschaling

Ja.

Ontvangen erkenningen / prijzen:

  • IVBHC Center Europe: nominatie Endorsement Prize 2018

Publicaties

Op welke onderdelen van VBHC ligt/lag de nadruk in dit voorbeeld?

Porter beschrijft de transformatie van de zorg naar waardegedreven zorg aan de hand van zes elementen die onderling verband houden met elkaar.

Hiernaast een score hoe sterk deze elementen onderdeel zijn/waren van het initiatief, waarbij 1 staat voor geen focus en 5 voor primaire focus.

1 - Organiseer de zorg rondom helder gedefinieerde patiëntgroepen (e.g. via IPU’s)

SCORE: 5

2a – Meten van de uitkomsten voor iedere patiënt

SCORE: 5

2b – Meten van de kosten voor iedere patiënt

SCORE: 5

3- Ketenfinanciering via geclusterde betaling voor de hele zorgketen.

SCORE: 5

4 - Ketenzorg - integreer zorginstellingen en systemen

SCORE: 5

5- Geografische expansie (cq. standaardisatie) van het voorbeeld

SCORE: 2

6 - Ondersteunende technologie

SCORE: 3

Contactgegevens

Naam: Bas Nij Bijvank, gynaecoloog-perinatoloog
Organisatie: Isala Zwolle
E-mail: s.w.a.nijbijvank@isala.nl

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Volg Linnean online

  

Over ons

Het Linnean Initiatief is een landelijk netwerk van koplopers en aanjagers van waardegedreven zorg. 

Lees meer

Linnean-netwerk

Ook deelnemen aan het Linnean-netwerk?
Sluit u aan bij het netwerk.

Contact

Stichting Linnean Initiatief
KvK: 75738007

Neem vooral contact met ons op voor meer informatie, tips of suggesties.

linnean@zinl.nl
Contact

 

 

Cookie-instellingen