"Kansen zie ik op alle niveaus "- Willem Jan Bos

05-06-2019
1631 keer bekeken

Prof. dr. Willem Jan Bos, internist-nefroloog in het St. Antonius Ziekenhuis en tevens voorzitter van Linnean, ziet dagelijks ouderen patiënten in zijn spreekkamer die keuzes moeten maken die impact hebben op hun kwaliteit van leven.

Anderen kunnen mij benaderen voor…

Linnean, uitkomsten van zorg bij nierpatienten, organisatie waardegedreven zorg.

Contact:

w.bos@antoniusziekenhuis.nl

Hoe het begon…

Hoe bent u met waardegedreven-/uitkomstgerichte zorg betrokken geraakt?

Op verschillende manieren. Allereerst in mijn eigen spreekkkamer met oudere patienten die keuzes moeten maken tussen behandelen met bijvoorbeeld dialyse, of toch niet. Wat weten we over de resultaten van ons handelen, op de lengte van leven en vooral ook over de kwaliteit van leven? Naar aanleiding van vragen van en over individuele patienten zijn we systematisch onderzoek uit gaan voeren naar de voor- en nadelen van zowel dialyse, als het alternatief, conservatieve behandeling. Verder zag ik hoe in de cardiologie en de heelkunde  met behulp van klinische registraties (Meetbaar Beter, DICA) stappen gezet werden om zorg te verbeteren. Dat waren inspirerende voorbeelden.

Via het St. Antonius ziekenhuis kwam ik verder in contact met de verbeterinitiatieven in Santeon verband. Hierdoor geinspireerd heb ik me aangemeld voor de VBHC cursus van Porter aan Harvard.

Wie is uw inspirerend persoon?

Ik word nog altijd geïnspireerd door Dr. Kolff, uitvinder van de dialyse, bij wie ik eind jaren '80 gewerkt heb. Als uitvinder van de dialyse voerde hij met regelmaat de discussie goed af te wegen wat de behandeling met 'zijn' uitvinding patienten bracht. Ook de boeken van Atul Gawande , waaronder Being Mortal, inspireren!

Heden

Met welke onderwerpen en projecten bent u bezig (geweest)

In St. Antonius en Santeon-verband met een verbeterproject voor nierpatienten. In LUMC ben ik betrokken bij de opzet van waardegedreven zorg, waarbij de focus ligt op de organisatie van zorg rond patienten in integrated practice units, IPU’s.

Wetenschappelijk ben ik betrokken bij projecten over de optimale behandeling van de oudere nierpatiënt en de waarde van het geriatrisch assessment om de kwetsbaarheid en de veerkracht van de patient in te schatten wanneer hij/zij keuzes moet maken over nierfunctie vervangende behandeling (Polder studie, Dialogica studie). Verder ben ik betrokken bij studies over gebruik van PROMs  bij nierpatienten en het gebruik van uitkomsten van zorg bij het keuzeproces (Santeon verband).

In het LUMC is het aantonen van de meerwaarde van waardegedreven zorg een overkoepelend thema.

Toekomst

Kansen mbt waardegedreven-/uitkomstgerichte zorg

Op alle niveaus; zowel in de spreekkamer (gebruik van uitkomstmaten in de zorg van individuele patienten), op niveau van ziekenhuis, wetenschappelijke verenigingen (organisatie van zorg, verbeteren van kwaliteit van zorg) als op maatschappelijk niveau (is het daadwerkelijk mogelijk betere zorg te realiseren tegen lagere kosten)?

Wat wilt u anderen meegeven rond dit onderwerp?

De bovenstaande kansen kunnen we alleen realiseren als we aantonen dat het werkt!

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Volg Linnean online

  

Over ons

Het Linnean Initiatief is een landelijk netwerk van koplopers en aanjagers van waardegedreven zorg. 

Lees meer

Linnean-netwerk

Ook deelnemen aan het Linnean-netwerk?
Sluit u aan bij het netwerk.

Contact

Stichting Linnean Initiatief
KvK: 75738007

Neem vooral contact met ons op voor meer informatie, tips of suggesties.

linnean@zinl.nl
Contact

 

 

Cookie-instellingen