Bewustzijnsproject: Doelmatigheid van Zorg verankeren in opleiding jonge medisch specialisten (AIOS)

01-10-2019
1699 keer bekeken

Het Bewustzijnsproject beoogde ‘Doelmatigheid van Zorg’ als onderwerp te verankeren in de opleiding van jonge medisch specialisten (AIOs). Stilstaan bij wat je doet en je gezonde verstand gebruiken is het credo.

Contact:

Drs. Corry den Rooyen, cdenrooyen@e-infuse.com 

Doel(groep):

Naar aanleiding van het CanBetterProject bleek dat ‘Doelmatigheid van Zorg’ een onderbelicht onderwerp was in de opleiding van jong medisch specialisten (AIOs; alle clusters). Daarbij zijn de stijgende kosten in/van de gezondheidszorg een groot en steeds groter probleem. VWS heeft dit probleem erkend en een subsidie voor drie jaar toegekend om AIOs en geneeskundestudenten zich meer bewust te laten worden van hun verantwoordelijkheid om doelmatige zorg te leveren. Dit betekent dat de ‘zorgeuro’ zo goed mogelijk besteed; de juiste zorg op de juiste plaats door de juiste zorgverlener.

Aanpak:

Aan elke Onderwijs & Opleidingsregio (OOR) is het verzoek gedaan om met AIOs en opleiders voorbeelden te ontwikkelen, implementeren en met name ook te verspreiden.

Om dit te stimuleren werden workshops, congressen en netwerkbijeenkomsten georganiseerd.

Resultaat:

Het Bewustzijnsproject is agenda-settend geweest; het heeft geresulteerd in inbedding van een module Doelmatigheid van Zorg in alle landelijke opleidingsplannen. Ook is er een Toolbox ontwikkeld met divers materiaal: trainingen, online courses en praktijkvoorbeelden. Deze Toolbox is online beschikbaar en kan dus door iedereen gebruikt worden: https://www.bewustzijnsproject.nl/tools/

Ook hebben we meer dan AIOs en geneeskundestudenten weten te inspireren en kennis en handvatten gegeven om doelmatiger zorg te leveren. Een aantal van hen zijn zelfs als ambassadeurs van Doelmatigheid van Zorg het STARS NL project gestart. STARS staat voor STudenten en ARts-assistenten als ambaSsadeurs voor doelmatige zorg (klik hier voor meer informatie).

Hoewel de subsidie van VWS is gestopt per 31 december 2018, wordt op de website van e-infuse nog een aantal online courses aangeboden, waaronder Kennis van Zorgkosten.

Overwonnen barrières:

De grootste uitdaging was om de continuïteit te waarborgen. De tijd van een ieder is erg kostbaar en beperkt. Dat maakt het lastig om mensen betrokken te houden om bijvoorbeeld naar de landelijke bijeenkomsten te blijven komen en praktijkvoorbeelden te blijven delen. Door eigenaarschap te geven aan de AIOs en opleiders, een slagvaardig, klein projectteam en een landelijke aansturing vanuit het dagelijks bestuur is dit toch goed gelukt.

Daarnaast moet je concurreren met allerlei andere ontwikkelingen in de opleiding en zorg zelf. Aanvankelijk is de gedachte weer dat het allemaal goedkoper moet. Wij hebben juist altijd de nadruk gelegd op goede kwaliteit van de zorg en het vermijden van onnodige zorg. We merkten dat we door deze focus mensen beter mee kregen. En uiteindelijk is betere zorg altijd kostenbesparend.

Mogelijkheden tot standaardisatie/opschaling:

Zoals gezegd is de ontwikkelde toolbox vrij beschikbaar op de website. Deze tools kunnen bijvoorbeeld helpen na te gaan in hoeverre er aandacht voor doelmatigheid van zorg is binnen jouw opleiding, een template om potentiële verbeteringen goed in kaart te brengen, etc.

Op projectniveau is het Bewustzijnsproject een goed voorbeeld om eigenaarschap bij de mensen op de werkvloer te leggen en vanuit het projectteam de rol van aanjager en ondersteuner op je te nemen. Tevens is voorbeeld functie essentieel: zonder rolmodel en kartrekkers geen geslaagd project.

Op welke onderdelen van VBHC ligt/lag de nadruk in dit voorbeeld?

Porter beschrijft de transformatie van de zorg naar waardegedreven zorg aan de hand van zes elementen die onderling verband houden met elkaar. Tijdens de Werksessie 2017 The Value Agenda for the Netherlands, georganiseerd door The Decision Group, werd Change Culture and leadership hieraan toegevoegd (ga naar website).

 

Hieronder een score hoe sterk deze elementen onderdeel waren van het initiatief (van 1-5; 1 staat voor geen focus; 5 staat voor primaire focus):

  1.    Organiseer de zorg rondom helder gedefinieerde patiëntgroepen (bijv. via IPUs): Score: 1
  2.    Meten van de uitkomsten voor iedere patiënt; Score: 1
  3.    Meten van de kosten voor iedere patiënt; Score: 1
  4.    Ketenfinanciering via geclusterde betaling voor de hele zorgketen; Score: 1
  5.     Ketenzorg – integreer zorginstellingen en –systemen; Score: 1
  6.     Geografische expansie (cq. Standaardisatie) van het voorbeeld; Score: 3 (online course)
  7.    Ondersteunende technologie; Score: 2
  8.    Cultuurverandering en leiderschap; Score: 5.
    De belangrijke stakeholders werden geïdentificeerd en betrokken. Tevens werden degene die de zorg moeten leveren opgeleid in de principes van waardegedreven zorg.

Afbeeldingen

Voorbeelden

X (voorheen Twitter)

Volg Linnean online

  

Over ons

Het Linnean Initiatief is een landelijk netwerk van koplopers en aanjagers van waardegedreven zorg. 

Lees meer

Linnean-netwerk

Ook deelnemen aan het Linnean-netwerk?
Sluit u aan bij het netwerk.

Contact

Stichting Linnean Initiatief
KvK: 75738007

Neem vooral contact met ons op voor meer informatie, tips of suggesties.

linnean@zinl.nl
Contact

 

 

Cookie-instellingen