PROM-toolbox

05-12-2019
3340 keer bekeken

De PROM toolbox bestaat uit de PROM wijzer en PROM cyclus.

Waar gaat dit voorbeeld over?

De PROM toolbox bestaat uit de PROM wijzer en PROM cyclus. De eerste gaat over de oriëntatie en voorbereiding op het gebruik van PROMs. Daarbij komt aan bod 1) Wat zijn PROMs? 2) waarom en waarvoor PROMs, 3) Hoe en wanneer werken PROMs?, 4) Lokaal, landelijk of internationaal?  5) Starten met PROMs  en 6) Checklist PROM to go. De tweede is bedoeld voor de selectie en toepassing van PROMs* in de gezondheidszorg aan de hand van 8 stappen die nodig zijn voor het systematisch selecteren en invoeren van een PROM, in de vorm van een cyclus. Bij elke stap staan verwijzingen naar de belangrijkste al bestaande handreikingen en tools, en wanneer relevant verwijzingen naar praktijkvoorbeelden en verdiepingen op de methodologie.

*PROMs is patiënt gerapporteerde uitkomsten ook wel 'Patient Reported Outcome Measures' genoemd. Dit zijn vragenlijsten over de ervaren gezondheidstoestand  (algemeen, fysiek, psychisch en sociaal functioneren).

Doelgroep

De PROM toolbox is bedoeld voor zorgaanbieders, beroeps- of brancheorganisaties, wetenschappelijke verenigingen, beleidsmakers en patiëntenorganisaties die aan de slag willen met PROMs.

(Beoogd) resultaat

Met de toolbox willen we 1) partijen informeren over het selecteren en toepassen van PROMs, 2) bewustzijn creëren over belangrijke keuze momenten en mogelijke dilemma’s, en 3) partijen te ondersteunen door beschikbare tools en handreikingen aan te reiken.

Fase

Afgerond.

Veranderaanpak

De PROM toolbox is beschikbaar op promtoolbox.zorginzicht.nl.

De Nederlandse vereniging voor ziekenhuizen (NVZ) biedt in 2020 vier cursussen rondom de PROM toolbox aan om de PROM toolbox in de praktijk toe te passen.

Tips

  1. Begin bij het begin. Is een PROM wat je nodig hebt? Bepaal je primaire doel

  2. Vindbaar op: promtoolbox.zorginzicht.nl

Primaire toepassing

Iedereen die meer wilt weten over PROs, PROMs 

Publicaties, links en bijlagen

Op welke onderdelen van VBHC ligt/lag de nadruk in dit voorbeeld?

Porter beschrijft de transformatie van de zorg naar waardegedreven zorg aan de hand van zes elementen die onderling verband houden met elkaar

1 - Organiseer de zorg rondom helder gedefinieerde patiëntgroepen (e.g. via IPU’s)
Score:    1
2a – Meten van de uitkomsten voor iedere patiënt
Score:    5
2b – Meten van de kosten voor iedere patiënt
Score:    1
3- Ketenfinanciering via geclusterde betaling voor de hele zorgketen.
Score:    2
4 - Ketenzorg - integreer zorginstellingen en systemen
Score:    1
5- Geografische expansie  (cq. standaardisatie) van het voorbeeld
Score:    1
6 - Ondersteunende technologie
Score:    3

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Volg Linnean online

  

Over ons

Het Linnean Initiatief is een landelijk netwerk van koplopers en aanjagers van waardegedreven zorg. 

Lees meer

Linnean-netwerk

Ook deelnemen aan het Linnean-netwerk?
Sluit u aan bij het netwerk.

Contact

Stichting Linnean Initiatief
KvK: 75738007

Neem vooral contact met ons op voor meer informatie, tips of suggesties.

linnean@zinl.nl
Contact

 

 

Cookie-instellingen