"We willen niet meer zonder" - Marleen Harkes

05-12-2019
2774 keer bekeken

Marleen Harkes over het gebruik van vragenlijsten in het proces van samen beslissen.

Contact

Naam: Marleen Harkes, klinisch geriater
Organisatie: Maasstad ziekenhuis
Emailadres: HarkesM@maasstadziekenhuis.nl 

Wat gaat u doen of  wat heeft u gedaan?

Binnen het Maasstad ziekenhuis werkt de afdeling geriatrie al een tijdje met het uitvragen van de TOPICS -SF vragenlijst voor alle patiënten. Dit is begonnen als een project, maar nu het project gestopt is, gaan ze door. Het gaat om het gebruik van vragenlijsten als uitkomstmaat voor de zorg en  het proces van samen beslissen. Niet alleen op de afdeling, maar ook op de polikliniek. Wat vindt de patiënt nu het belangrijkste in de zorg die geboden wordt? Is dat pijn of sociale contacten.

Verpleegkundigen van de afdeling gebruiken de vragenlijst in de anamnese als een verdieping; zodat het makkelijk geïntegreerd wordt in het dagelijks werk en niet als nog een lijstje afwerken. Zo ontdek je meer wat de patiënt zelf wil. Het is dus ook een middel, en niet alleen een (voor velen op de werkvloer nog een ongrijpbaar) doel.

Doelgroep

Alle ouderen waarvan de geriater de hoofdbehandelaar is. Binnenkort start een pilot naar meerwaarde van ouderen met een heupfractuur. TOPICS-SF wordt ook gebruikt als keuze instrument om te bepalen of ouderen wel of niet geopereerd gaan worden aan de knie. De uitvraag is zoveel mogelijk via de patiënt zelf, en als dat niet mogelijk is, dan via de mantelzorger. De vragenlijst wordt voorafgaand aan een polibezoek ingevuld, of binnen 24 uur na opname op de afdeling. Daarnaast zijn er vaste momenten waarop patiënten vragenlijsten ontvangen.

(Beoogd) resultaat

Binnen het Maasstad is het streven TOPICS-SF niet alleen volledig geïntegreerde te hebben in het zorgproces, maar ook dat de resultaten gebruikt kunnen worden bij kwaliteitsvisitaties en als kwaliteitsmeting. Naast het op een andere manier van kwaliteit  meten, is ook een doel het gesprek met de patiënt aangaan aan de hand van zijn antwoorden.

Fase

Het project is voorbij, maar de meerwaarde van het gebruiken van TOPIC-MDS in de spreekkamer/ op de afdeling binnen deze doelgroep wordt gezien. Daarom behoudt het Maasstad ziekenhuis deze methode. De TOPICS-SF vragenlijst optimaal inzetten, finetunen, dat is nu de uitdaging.

Wat is je belangrijkste tip aan anderen?

Tip 1. Als je iets wilt implementeren, zorg dat je een enthousiaste trekker hebt die goed kan uitleggen. Voor veel mensen is en blijft anders werken vaak moeizaam als doel onduidelijk is. Onderwijzen is noodzakelijk.

Tip 2. Maak het onderdeel van je dagelijkse werk, en zie het niet iets als erbij. Binnen het Maasstad gebeurt dit door de TOPICS-SF te integreren in het anamnese gesprek met de verpleegkundige.

Primaire toepassing

Geriatrische patiënten

 

Meer informatie

Vragenlijst: TOPICS-SF link

Advies rapport over PROMS in de geriatrie

Informatie

Veel informatie over Samen beslissen van Vilans, o.a. hoe doe je dat in de spreekkamer

 

Op welke onderdelen van VBHC ligt de nadruk in dit voorbeeld?

Porter beschrijft de transformatie van de zorg naar waardegedreven zorg aan de hand van zes elementen die onderling verband houden met elkaar.

1 - Organiseer de zorg rondom helder gedefinieerde patiëntgroepen (e.g. via IPU’s)
Score:    1
2a – Meten van de uitkomsten voor iedere patiënt
Score:    5
2b – Meten van de kosten voor iedere patiënt
Score:    1
3- Ketenfinanciering via geclusterde betaling voor de hele zorgketen.
Score:    1
4 - Ketenzorg - integreer zorginstellingen en systemen
Score:    1
5- Geografische expansie  (cq. standaardisatie) van het voorbeeld
Score:    1
6 - Ondersteunende technologie
Score:    1

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Volg Linnean online

  

Over ons

Het Linnean Initiatief is een landelijk netwerk van koplopers en aanjagers van waardegedreven zorg. 

Lees meer

Linnean-netwerk

Ook deelnemen aan het Linnean-netwerk?
Sluit u aan bij het netwerk.

Contact

Stichting Linnean Initiatief
KvK: 75738007

Neem vooral contact met ons op voor meer informatie, tips of suggesties.

linnean@zinl.nl
Contact

 

 

Cookie-instellingen