Waardegericht inkopen en kwaliteitsverbeteringen in de zorg, hoe doet Menzis dat?

21-01-2020
2752 keer bekeken

Kwalitatief goede en betaalbare zorg voor iedereen, dat is de missie van Menzis. Om dit te bereiken is Menzis voor meerdere ziektebeelden waaronder heup-/knie-, reuma-, staar- en borstkankerbehandelingen begonnen met waardegerichte zorg.

Het doel is om zo de focus op volume te verschuiven naar het verbeteren van zorguitkomsten die er echt toe doen voor de patiënt. Door de waarde van zorg centraal te zetten, richt Menzis zich tot de zorgaanbieders die open staan voor kwaliteitsverbeteringen om zo ook de zorgkosten naar beneden te brengen.

Minimale voorwaarden om traject te starten

De mogelijkheid om specifiek voor deze ziektebeelden een waardegericht zorgtraject te starten heeft volgens Menzis te maken met minimaal vier factoren. Ten eerste is het van groot belang dat er verbeterpotentieel aanwezig is. Ten tweede dat er uitkomstindicatoren beschikbaar zijn zodat je kwaliteit zo goed mogelijk kan meten. Ten derde moet de aandoening voldoende volume hebben om een impact te hebben op de kwaliteit van zorg en Menzis als organisatie. In andere woorden; de investering moet in verhouding staan met hetgeen wat de partijen ervoor terug krijgen. Tot slot is het voor Menzis belangrijk dat de beroepsgroep een dergelijk traject steunt.

Werkwijze Menzis

Participatie is op vrijwillige basis en voor minimaal 3 jaar. Een meerjarencontract geeft zowel de aanbieder als Menzis een lange termijn perspectief waardoor investeren in het traject aantrekkelijker wordt. Door deze vrijwillige basis is de motivatie om mee te doen intrinsiek van aard, en dus hoog. Iedere 6 of 12 maanden wordt een zogenaamde spiegelbijeenkomst georganiseerd met zorgaanbieders betrokken bij het traject. Menzis organiseert deze bijeenkomsten. I2I, een onafhankelijke organisatie die de data van aanbieders verwerkt, biedt iedere deelnemende partij een individueel rapport aan met informatie over de specifieke behandeling. De aanbieders zijn tijdens deze bijeenkomsten in the lead. De aanbieders bepalen zelf welke kwaliteitsindicatoren voor een bepaald ziektebeeld het beste zijn. Op deze manier behouden zorgaanbieders zeggenschap over de inhoud van de zorg.

Deze spiegelbijeenkomsten zijn tweeledig.

Ten eerste, iedere deelnemende aanbieder krijgt een rapportage aangeboden met de score op kwaliteitsindicatoren en zorgactiviteiten van I2I. Aanbieders formuleren op basis van deze rapportage, verbeterplannen voor de volgende bijeenkomst. Daarnaast bieden spiegelbijeenkomsten de mogelijkheid om van elkaar te leren, om te brainstormen over oplossingen en om best practices een podium te geven.

De praktijk

 

Knie/ Heup

Staar

Borstkanker

Reuma

Startjaar

2018

2018

2019

2019

Looptijd contract

Minimaal 3 jaar

Minimaal 3 jaar

 3 jaar

 3 jaar

Aanleiding

Kwaliteit van zorg moet meer aandacht krijgen

 

Afspraak

Geen volumeplafond/ vrij volume mits aanbieders niet achteruit gaan op de indicatoren van uitkomsten en kostendrijvers

Vergoeding

Bundled payment

Bestaande uit:

1. De primaire heup-of knievervanging

2. Gerelateerde DBC’s 120 dagen voor of 180 dagen na de behandeling

3. DBC’s voor complicaties in het eerste jaar na de ingreep

Bundled payment

Bestaande uit:

1. De primaire staaroperatie

2. Gerelateerde DBC’s 120 dagen voor en 120 dagen na de operatie

3. DBC’s voor nastaart in 2 jaar na de operatie

Bundled payment

Bestaande uit:

1. De primaire operatie

2. operatieve behandelingen binnen 12 maanden van de primaire ingreep

3. Ambitie om per 2020 de bundel uit te breiden

Shared savings

Doel:

Een beweging in gang zetten en om de verschillen in praktijkvariatie te verkleinen, om zo op termijn tot een bundled payment afspraak te komen.

Aantal deelnemers

23

10

10

8

Doelgroep

Alle tweedelijns zorgaanbieders van heup- en knieartrose behandelingen.

Ten minste één jaar historische

data moeten beschikbaar zijn om op te kunnen verbeteren.

Alle aanbieders van staaroperaties.

Ten minste één jaar historische

data beschikbaar moet zijn om op te kunnen verbeteren.

Zorgaanbieders die de chirurgische en systemische behandeling van borstkanker aanbieden en die voldoen aan een set voorwaarden.

Zorgaanbieders die zorg voor RA-patiënten aanbieden en die voldoen aan een set voorwaarden.

Hoe wordt kwaliteit bepaald?

Menzis wil zo veel mogelijk aansluiten bij de standaard set van ICHOM.

(infecties, revisie en PROMS)

Informatieve link en contactgegevens

Voor meer informatie, zie onderstaande link .

Email: waardegerichtinkopen@menzis.nl

Afbeeldingen

Voorbeelden

X (voorheen Twitter)

Volg Linnean online

  

Over ons

Het Linnean Initiatief is een landelijk netwerk van koplopers en aanjagers van waardegedreven zorg. 

Lees meer

Linnean-netwerk

Ook deelnemen aan het Linnean-netwerk?
Sluit u aan bij het netwerk.

Contact

Stichting Linnean Initiatief
KvK: 75738007

Neem vooral contact met ons op voor meer informatie, tips of suggesties.

linnean@zinl.nl
Contact

 

 

Cookie-instellingen