Nierkeuze.nl: Samen Beslissen over optimale behandeling bij nierfunctie vervanging

01-04-2020
1776 keer bekeken

Nierkeuze.nl heeft een keuzehulp-algoritme ontwikkeld op basis van zorgdata en patiënt voorkeuren. Dit voorspellend algoritme gaat zodanig werken dat het patiënten met nierlijden ondersteunt in de keuze voor een vorm van nierfunctie vervangende therapie. De video over Nierkeuze.nl vindt u onderaan.

Contact

Han de Ruiter, PhD, MBA | UMCG /Hanzehogeschool Groningen
E: j.h.de.ruiter@umcg.nl | T: 0651107167

Nierkeuze.nl

In dit project wordt een keuzehulp-algoritme ontwikkeld op basis van zorgdata en patiënt voorkeuren. Dit voorspellend algoritme gaat zodanig werken dat het patiënten met nierlijden ondersteunt in de keuze voor een vorm van nierfunctie vervangende therapie. In dit project wordt gebruik gemaakt van diverse databronnen: niertransplantatie data en data uit Renine (Registratie Nierfunctievervanging Nederland): de registratie van alle patiënten in Nederland met een nierfunctievervangende behandeling. 

Daarbij maken we ook gebruik van de kennis die via de nierpatiëntenvereniging (NVN) is opgedaan om zo ook de preferenties van de patiënten zelf mee te wegen bij het bepalen van welke vorm van nierfunctie vervangende therapie het best aansluit bij de individuele patiënt.

Doelgroep

Patiënten met nierfalen die in aanmerking kunnen komen voor een vorm van nierfunctie vervangende behandeling en de zorgverleners op gebied van de nefrologie.

Beoogd resultaat

Een keuzehulp-algoritme, toepasbaar voor alle (nier)patiënten en zorgverleners, om hen te ondersteunen in de beslissing voor de best passende vorm van nierfunctie vervangende behandeling.

Fase

Het is een pilot project met als doel om het algoritme te ontwikkelen en toe te passen. Bestaande keuzehulpen kunnen zo worden versterkt.  

Veranderaanpak

Het project is gebaseerd op de ervaring van de hoogleraar Nefrologie in de spreekkamer. Op basis daarvan is een aanvraag geschreven en zo is het project gestart met een subsidie van het Zorginstituut Nederland. Dit was een grote succesfactor omdat zo financiering beschikbaar is voor de inzet van een projectleider, patienten vereniging, instellingen die landelijke data verzamelen, data-analisten en data-scientists en de ontwikkeling van een IT tool om de keuzehulp beschikbaar te maken.

Wat is je belangrijkste tip aan anderen?

Een sprong in het diepe op basis van een relevante vraag uit de praktijk (je weet niet precies hoe zo’n algoritme wordt gebouwd en hoe het gaat werken) geeft energie maar er ontstaan ook tijdelijke vertragingen vanwege contractuele verplichtingen met zowel ‘algoritme bouwers’, als met de leveranciers van de data. De juridisering ervan vraagt gewoon tijd.

Zoekwoorden

Nierfalen, keuzehulp, samen beslissen, zorgdata.

Primaire toepassing

In de directe nier patiëntenzorg.

Mogelijkheden tot standaardisatie/opschaling

De keuzehulp is ontwikkeld op landelijke data van dialysepatiënten/ nierpatiënten en regionale transplantatie data. Hierdoor is deze ook direct inzetbaar op andere plekken. Het is uitsluitend toepasbaar op de doelgroep van nefrologische patiënten. Echter, in praktijken in heel Nederland moet dit ingezet kunnen worden en past het algoritme in iedere keuzewijzer.

Publicaties, links en bijlagen

Artikel in QRUXX - Voorloper Nierkeuze.nl: Samen Beslissen bij nierfalen. Referentie onderaan dit artikel.

Op welke onderdelen van VBHC ligt de nadruk in dit voorbeeld?

Porter beschrijft de transformatie van de zorg naar waardegedreven zorg aan de hand van zes elementen die onderling verband houden met elkaar. 

Hieronder een score hoe sterk deze elementen onderdeel waren van het initiatief (van 1-5; 1 staat voor geen focus; 5 staat voor primaire focus)

  1. Organiseer de zorg rondom helder gedefinieerde patiëntgroepen (bijv. via IPUs) - 3 
  2. a Meten van de uitkomsten voor iedere patiënt - 3 
    b.Meten van de kosten voor iedere patiënt - 1 
  3. Ketenfinanciering via geclusterde betaling voor de hele zorgketen - 1;
  4. Ketenzorg – integreer zorginstellingen en –systemen - 4;
  5. Geografische expansie (cq. Standaardisatie) van het voorbeeld - 4;
  6. Ondersteunende technologie - 4;

Afbeeldingen

Nierkeuze.nl

Voorbeelden

X (voorheen Twitter)

Volg Linnean online

  

Over ons

Het Linnean Initiatief is een landelijk netwerk van koplopers en aanjagers van waardegedreven zorg. 

Lees meer

Linnean-netwerk

Ook deelnemen aan het Linnean-netwerk?
Sluit u aan bij het netwerk.

Contact

Stichting Linnean Initiatief
KvK: 75738007

Neem vooral contact met ons op voor meer informatie, tips of suggesties.

linnean@zinl.nl
Contact

 

 

Cookie-instellingen