Hulp bij een goed gesprek over moeilijke, complexe en beladen onderwerpen bij kwetsbare ouderen

09-04-2020
1566 keer bekeken

PATIENT+ ontwikkelde met het Albert Schweitzer ziekenhuis de gesprekshulp behandelgrenzen. Deze hulp helpt zorgverleners om een gesprek te voeren met kwetsbare ouderen over complexe en beladen onderwerpen zoals al dan niet beademen, reanimeren of laten opnemen op de Intensive Care Unit.

Contact

De gesprekshulp is tot 1 mei gratis beschikbaar als pdf-versie en als online instrument. Zorgverleners kunnen de gesprekshulp aanvragen bij het team van PATIENT+ via contact@patientplus.info, (030) 800 92 06 of middels het online aanvraagformulier.

Behandelgrenzen gesprekshulp

Zorgverleners doen er alles aan om coronapatiënten beter te maken, maar met name bij kwetsbare ouderen is er geen garantie dat het ook lukt. Behandelingen als beademen, reanimeren of een opname op de Intensive Care kunnen nadelen hebben. De persoonlijke situatie en behoeften van ouderen maken dat hun opvattingen hierover verschillen. Behalve persoonlijke voorkeuren maken ook kortademigheid, emotie en beperkte tijd de gespreksvoering en besluitvorming complex. Het is daarom belangrijk dat patiënten al vóór het opstarten van een behandeling nadenken over de behandelopties en -beperkingen.

Doelgroep

De gesprekshulp ‘behandelgrenzen’ is bedoeld voor kwetsbare ouderen met en zonder de (verdenking op) het coronavirus.

Fase van het project

Succesvol afgerond

Resultaat

De gesprekshulp ‘behandelgrenzen’ geeft patiënten medisch-inhoudelijke informatie over de voordelen, nadelen en resultaten van behandelopties. Ook helpt de gesprekshulp patiënten meer inzicht te verkrijgen in hun eigen voorkeuren. Zo gaan patiënten goed voorbereid in gesprek met hun zorgverlener en ondersteunt de gesprekshulp in de gezamenlijke besluitvorming.

Met het beschikbaar stellen van de gesprekshulp wil PATIENT+ zorgverleners en patiënten een waardevolle ondersteuning bieden in deze bijzondere en zware omstandigheden.

Primaire toepassing

Met de gesprekshulp hoopt PATIENT+ de werkdruk van de zorgverleners enigszins te verlichten en de gesprekken over behandelopties tussen zorgverleners en patiënt zo goed mogelijk te helpen. 

Het meest trots op...

De gesprekshulp wordt toegepast in 313 zorgorganisaties (176 huisartsenpraktijken, 65 ziekenhuizen en 72 verpleeghuizen).

Grootste barrières om tot succesvol resultaat te komen

Covid-19 specifieke data ontbreekt of is onvoldoende onderbouwd. Daarom zijn we teruggevallen op een algemene behandelgrenzen keuzehulp met aanvullende informatie over Covid -19. De inhoud van de gesprekshulp is gebaseerd op de wensen en behoeften van artsen werkzaam op de afdelingen geriatrie, interne geneeskunde, SEH en Intensive Care mede tot stand gekomen met Bernhoven, UMCU, Noordwest Ziekenhuisgroep en en met steun van Coöperatie VGZ. Zorgverleners kunnen de gesprekshulp ook inzetten tijdens de reguliere zorg.

We maken onze keuzehulpen met grote zorg. Bij elke nieuwe keuzehulp werken we bijvoorkeur samen met specialisten, patiëntenfederaties en wetenschappelijke verenigingen. Bovendien is de inhoud van al onze keuzehulpen gebaseerd op Internationale richtlijnen.

Bij de ontwikkeling van een nieuwe keuzehulp volgen wij 4 stappen.

 1.  IDENTIFICEER – Behoeften in kaart brengen
  Per onderwerp stellen we de behoefte aan informatie, doelen en ondersteuning vast.
   
 2. ONTWIKKEL – Benodigde content vaststellen en ontwikkelen
  Aan de hand van het beslisprobleem bepalen we de inhoud en structuur van de keuzehulp. Vervolgens ontwikkelen en optimaliseren we de conceptversie op basis van de laatste richtlijnen, literatuur en gebruiksgemak.
   
 3. TESTEN – Aansluiting onderzoeken
  In de testfase onderzoeken we of de keuzehulp voldoende aansluit bij de behoefte en relevantie van de gebruikers. Daarnaast zetten we een laatste actualiteiten-check in werking.
   
 4. EVALUEER – Keuzehulp optimaliseren
  Om het jaar evalueren we de inhoud en het gebruik van de keuzehulp. Vervolgens passen we de keuzehulp aan volgens de laatste inzichten, literatuur en richtlijnen.

Veranderaanpak

De crux van de ontwikkeling zat in de drijvende kracht achter de gesprekshulp: Marieke Meinardi, internist ouderengeneeskunde in het Albert Schweitzer ziekenhuis. Doorslaggevend was de nauwe samenwerking met haar en de specialisten en huisartsen van Bernhoven, Noordwest Ziekenhuisgroep, Synchroon en het Universitair Medisch Centrum Utrecht. Nadat zij overdag en ’s nachts met patiënten de strijd tegen het Coronavirus hadden gevoerd, keihard werkten om dit mogelijk te maken. Naast mijn dank voor Marieke Meinardi gaat onze dank uit naar Noud Buenen, Annemieke Ansems, Eva de Jongh, Annemarie van der Velden, Paula Koenders, Karin Kaasjager, Marjan van Maurik, Nanni Ruedisueli, die de gesprekhulp hebben gereviewd. Verder heeft Coöperatie VGZ het ondersteund.

Hoe draagt het project bij aan de transitie naar waardegedreven zorg?

IC opname is alleen zinvol voor patiënten die kans hebben op overleving en een bepaalde mate van kwaliteit van leven en ook bereid zijn om de mogelijke nadelen te accepteren om langer te leven. Het gesprek hierover tussen patiënt en zorgverlener is buitengewoon complex. Bewustwording bij de patiënt over wat hij nog wel of niet wil is daarbij van essentieel belang. Dit wordt vanaf het begin in de keten ondersteund.

Porter: transitie naar waardegedreven zorg

Porter beschrijft de transformatie van de zorg naar waardegedreven zorg aan de hand van zes elementen die onderling verband houden met elkaar. Tijdens de Werksessie 2017 The Value Agenda for the Netherlands, georganiseerd door The Decision Group, werd Change Culture and Leadership hieraan toegevoegd (ga naar website).

Geef hieronder een score hoe sterk deze elementen onderdeel zijn/waren van uw initiatief (1. Geen focus  t/m 5. Primaire focus). Deze score is ter indicatie en helpt ons om extra tags/zoekwoorden aan het praktijkvoorbeeld te verbinden.

1 - Organiseer de zorg rondom helder gedefinieerde patiëntgroepen (e.g. via IPU’s)
Score:    5
2a – Meten van de uitkomsten voor iedere patiënt
Score:    3 - Uitkomstmaten worden gecommuniceerd in de gesprekshulp.
2b – Meten van de kosten voor iedere patiënt
Score:    nvt
3- Ketenfinanciering via geclusterde betaling voor de hele zorgketen.
Score:    3
4 - Ketenzorg - integreer zorginstellingen en systemen
Score:    5
5- Geografische expansie  (cq. standaardisatie) van het voorbeeld
Score:    5
6 - Ondersteunende technologie
Score:    5
7 – Cultuurverandering en leiderschap
Score:    5

Zoekwoorden

Samenbeslissen, gesprekshulp, keuzehulp, uitkomstmaten

Publicaties/ ontvangen prijzen

 • Hoe je zinloze IC-opnames voorkomt met doordacht gesprek. Zorgvisie 7-4-2020
 • Gesprekshulp Behandelgrenzen ondersteunt coronapatiënten en zorgverleners. Qruxx 31-3-2020
 • Albert Schweitzer ziekenhuis wil door gesprekken 'Italiaanse rampscenario's' voorkomen. RTV Dordrecht. 31-3-2020.
 • Ouderen en artsen moeten het gesprek voeren of wel op geen opname op de intensive care na besmetting met corona. EenVandaag 30-3-2020
 • Marieke Meinardi, internist ouderengeneeskunde over 'het moeilijke gesprek' Radio NPO 1 30-3-2020
 • Wel of niet op de IC? Deze folder moet ouderen helpen dit moeilijke gesprek te voeren met de arts. EenVandaag 30-3-2020.
 • Gesprekshulp ‘behandelgrenzen’ waardevol bij covid-19. ICT & Health 30-3-2020
 • Intensive care Albert Schweitzer ziekenhuis bijna vol. AD 30-30-2020
 • Intensive care Albert Schweitzer ziekenhuis bijna vol.  PZC (artikel van het AD) 30-3-2020
 • Intensive care Albert Schweitzer ziekenhuis bijna vol. BN de Stem (artikel van het AD) 30-3-2020
 • PATIENT+: gesprekshulp wel of geen behandeling voor zorgverlener en patiënt. Nationale Zorggids 27-3-2020
 • Gesprekshulp ‘behandelgrenzen’ bij besmetting Covid-19. Patient+ 27-3-2020.

Afbeeldingen

Voorbeelden

X (voorheen Twitter)

Volg Linnean online

  

Over ons

Het Linnean Initiatief is een landelijk netwerk van koplopers en aanjagers van waardegedreven zorg. 

Lees meer

Linnean-netwerk

Ook deelnemen aan het Linnean-netwerk?
Sluit u aan bij het netwerk.

Contact

Stichting Linnean Initiatief
KvK: 75738007

Neem vooral contact met ons op voor meer informatie, tips of suggesties.

linnean@zinl.nl
Contact

 

 

Cookie-instellingen