Terugkoppeling WG Bekostiging

29-05-2020
408 keer bekeken

20 leden van de werkgroep Bekostiging kwamen 28 mei bijeen om met elkaar de hoofdboodschappen voor een (Ntvg) artikel te bespreken aan de hand van drie stellingen. Daarnaast lichtte SiRM een rapport toe over betalen en organiseren in het kader van het Programma Uitkomstgerichte Zorg.

Concept Ntvg artkel: Waardegedreven zorg vereist waardegedreven bekostiging: ervaringen met ‘bundled payment’ in Nederland.

Danielle Cattel nam de werkgroep mee in het proces van totstandkoming van het concept artikel (zie link hieronder) zodat we vooraf dezelfde kennis hebben. Het artikel wordt nog ingekort. Het doel is niet te sleutelen aan de DOT of DBC financiering. Het gaat om innovatieve contractvormen.

Bevindingen. Bundelbekostiging wordt vaak maar voor een stukje zorg van een aandoening gedaan, in plaats van voor het gehele zorgtraject. Het is tijdrovend om een zorgbundel te implementeren, maar wet en regelgeving bemoeilijkt ook bijvoorbeeld de uitwisseling van patiëntgegevens. Bundelbekostiging lukt alleen als er een gevoel van urgentie gevoeld wordt. Daarnaast is voldoende patientvolume een vereiste. Het vergt namelijk een grote effort van betrokken partijen om het zorgtraject anders in te richten. Bij een te kleine patient volume is dat de moeite niet waard. Ook kan een klein marktaandeel van een zorgverzekeraar belemmerend werken. 

De verwachtingen van bundelbekostiging zijn verder dan de realiteit.

Het artikel zou moeten afsluiten met een positieve noot. Een emotionele beleving dat het op verschillende plekken lukt om bundelbekostiging toe te passen. Of eindigen vanuit het waarom, wat  bundelbekostiging oplevert.

Bekijk de

Doorkijkje rapport 'betalen en organiseren'

Reinoud Miedema van SiRM gaf, in opdracht van VWS voor lijn betalen en betalen van Programma Uitkomstgerichte Zorg een doorkijkje van de resultaten. Ze gaven een toelichting op een gefaseerde aanpak om contracteren en belonen te bevorderen. Deze bestaat uit de volgende vijf stappen:

  1. Bepalen visie op kwaliteit: wat betekent dit precies voor de betrokkenen?
  2. Selecteren indicatoren: indicatoren aansluiten op de moraal van artsen, er voor patiënten toedoen, en onderscheidend, valide en betrouwbaar zijn.
  3. Spiegelen: Door te spiegelen creëer je dialoog, verbeter je de kwaliteit en bouw je vertrouwen op.
  4. Contracteren en organiseren: belonen op goede uitkomsten, beloning eerst absoluut, later relatief tov benchmark, MSB betrokken is en geld terugvloeit naar vakgroepen.
  5. Verbeteren: voortdurend spiegel en doorontwikkel bijeenkomsten

Er zijn prikkels, maar die laten zien dat je dingen juist niet moet doen. De werkgroep is het erover eens dat we niet moeten blijven hangen bij stappen 1-3, daar doen we nu al 15 jaar over. Ga aan de slag met indicatoren die voor 80% werken, bv ICHOM of PROMIS itembanken. Vaak gaat het niet om het gekozen instrument, maar zijn zorgverleners bang voor de consequenties. Dit veroorzaakt weerstand. Angst werkt vertragend. 

Rapportage wordt op een later moment openbaar.

Volgende bijeenkomst
Volgende bijeenkomst: 22 september 10:30-12:00 uur. 

Afbeeldingen

Werkgroepen

X (voorheen Twitter)

Volg Linnean online

  

Over ons

Het Linnean Initiatief is een landelijk netwerk van koplopers en aanjagers van waardegedreven zorg. 

Lees meer

Linnean-netwerk

Ook deelnemen aan het Linnean-netwerk?
Sluit u aan bij het netwerk.

Contact

Stichting Linnean Initiatief
KvK: 75738007

Neem vooral contact met ons op voor meer informatie, tips of suggesties.

linnean@zinl.nl
Contact

 

 

Cookie-instellingen