Hoe the Value Agenda NL en de activiteiten van Linnean zich tot elkaar verhouden

16-06-2020
1266 keer bekeken

Marloes Zuidgeest en Arie Franx leggen de verbinding tussen hoe het Linnean Initiatief bijdraagt aan de implementatie van waardegedreven zorg en hoe dit zich verhoudt met de Value Agenda NL.

Binnen waardegedreven zorg staan verschillende aspecten centraal. Zo staat het verzamelen van (uitkomst en kost)informatie centraal, maar ook de samenwerking tussen verschillende afdelingen binnen één organisatie en de samenwerking met andere organisaties. Wordt de patiënt behandeld op de juiste plek? Nederland is een voorbeeld voor andere landen rond initiatieven die onderdelen van waardegedreven zorg geïmplementeerd hebben. We zijn met elkaar de goede weg in geslagen, maar we zijn er nog niet. Het Linnean Initiatief draagt graag bij aan het versneld implementeren van waardegedreven zorg in Nederland, net als de Value Agenda met haar oproep tot acties.

Wat is het Linnean Initiatief?
Linnean is een netwerk van zorgverleners en vertegenwoordigers van patiënten-, beroeps- en overheidsorganisaties die gezamenlijke de ambitie omarmen hebben om waardegedreven zorg in Nederland versneld te implementeren. We bundelen daarom onze krachten. We informeren en inspireren elkaar via landelijke netwerkbijeenkomsten en werkbezoeken. Naast informeren is netwerken, elkaar kunnen vinden als het nodig is, een grote functie. Het uiteindelijke doel is structureel verbeterde zorg voor de patiënt en meer werkplezier voor de zorgprofessional.

Linneans Werkgroepen en acties binnen Value Agenda
Naast landelijke netwerkbijeenkomsten en werkbezoeken, buigen deskundigen binnen Linnean zich in tien actieve werkgroepen over een bepaald thema binnen waardegedreven zorg. Deze thema‘s raken de actielijnen van de Value Agenda. Beide zijn gebaseerd op Value Agenda van Michael Porter (zie figuur 1) met als doel de zorg te transformeren. We lichten een aantal werkgroepen uit en geven aan hoe deze zich verhouden tot de ‘call for action’ en ‘action lines’.  

 

Figuur 1. VBHC transformatie volgens Porter. Value agenda voegt daar aspect ‘Cultuurverandering en leiderschap’ aan toe.

Call for action: Don’t wait for others to change
In de gezondheidszorg zien we vaak dat het wiel op meerdere plekken uitgevonden wordt’, vertelt Monique Slee-Valentijn, voorzitter van de werkgroep Inspiratienetwerk. Dit is zonde van de tijd en energie. De werkgroep verzamelt voorbeelden/ initiatieven om te laten zien dat je nú al kunt starten op bepaalde onderdelen van waardegedreven zorg. Voorbeelden zijn gescoord aan de hand van dezelfde aspecten die ook terugkomen op de Value Agenda. Zo is duidelijk waar dit voorbeeld een bijdrage aan levert, zie ook Figuur 1. Voorbeelden en verhalen delen ze op het online platform van Linnean (www.linnean.nl). Deze inspirerende voorbeelden krijgen het podium tijdens landelijke netwerkbijeenkomsten en werkbezoeken. Daarnaast start binnenkort een werkgroep implementatie. Op deze wijze dragen we het waardegedreven zorg gedachtengoed uit en laten we zien dat je nú al kunt starten en niet hoeft te wachten op anderen.

Action lines II and IV: integrated and complex care
De werkgroep IPUs (Integrated Practice Unit) is begin 2020 gestart, omdat dit één van de belangrijkste pijlers is binnen waardegedreven zorg. In plaats van zorg organiseren rond een specialisme, staat de patiënt centraal met zijn aandoening (action line IV). Maar wat verstaan we met elkaar onder een IPU en wat is de definitie? Is dat een multidisciplinair team met gezamenlijke verantwoordelijkheden? Of kunnen we zo’n team pas een IPU noemen als het een eigen bestuur, financiën en structuren heeft? Bestaan er verschillende soorten IPU’s? De koplopers op het gebied van waardegedreven zorg in Nederland zijn verenigd in de werkgroep IPU. Zij helpen zorgprofessionals om een start te maken met een IPU door verschillende archetypen te definiëren, met elk hun eigen kenmerken.

Action line III: Universal Measurement
Rondom universeel meten zijn drie werkgroepen actief (geweest): PROMs, PREMs en Kosten. De werkgroep Patient Reported Outcomes (PROMs) sloot eind 2019 een proces van 1 1/2 jaar af waarbij ze advies gaven welke 13 domeinen voor veel patiënten relevant zijn, ongeacht het gebruiksdoel, zie figuur 2 (zie ook volledig advies). Zo gaven we richting voor diegenen die willen starten met het meten van PROMs. Dit sluit aan bij actie 5 ‘Start with simple actionable outcomes’.

Het meten van patiëntervaringen wordt door zorgaanbieders gebruikt als één van de methoden om de kwaliteit van zorg te verbeteren. Hileen Boosman, één van de twee voorzitters van de werkgroep PREMs (Patient Reported experiences): ‘Deze ervaringen geven een uniek inkijkje in het proces dat patiënten doormaken in het geval van een behandeling of de zorg in het algemeen’. De werkgroep geeft inzicht in de stand van zaken rond het meten van PREMs in Nederland, een vragen bibliotheek en het belang van een flexibele schil van vragen. Daarnaast zijn een visie op transparantie ‘hoe deel je uitkomsten met patiënten’ en een onderzoeksagenda mogelijke eindproducten.

Tot op heden is er weinig inzicht in de daadwerkelijke kosten die worden gemaakt over de gehele zorgcyclus. Wilbert van den Hout, voorzitter van deze werkgroep: ‘Kosten worden de grootste black box van de Nederlandse gezondheidszorg genoemd. En bestaan dé kosten wel? Hoe meten we kosten? En als we die kosten dan hebben, hoe gebruiken we de kosteninformatie dan vanuit het perspectief van waardegedreven zorg?’. Over die vragen buigt de werkgroep Kosten zich.

De inspanningen van deze drie werkgroepen laten zien dat er op verschillende onderdelen gewerkt wordt om bij te dragen aan elementen van universeel meten van actielijn III.

Call for action: capture learning and innovation within contract, not a rigid payment model
In Nederland is er steeds meer aandacht voor bundelbekostiging waarbij ook leren en verbeteren één van de doelstellingen is. De werkgroep Bekostiging geeft via een artikel overzicht van lopende initiatieven en ervaringen. Danielle Cattel, één van de auteurs,: ‘Pioniers zetten belangrijke eerste stappen. Ze ontwikkelen uniforme uitkomstinformatie, standaardiseren bundeldefinities en contractelementen, concretiseren financiële contractafspraken met een meerjarige horizon, en schalen zorgvuldig op op basis van gedegen evaluatie’. Dit zijn cruciale stappen om de systeemdoelen ‘kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van zorg’ op de langere termijn te waarborgen. In december tijdens de landelijke netwerkbijeenkomst van 3 december 2020 gaan we met elkaar hierover in gesprek.

Naast uitgelichte werkgroepen, heeft Linnean werkgroepen Evaluatie, Data/ IT, Onderwijs en opleiden, Dashboard en Implementatie versnellen. Met elkaar zetten we kleine stapjes die de implementatie van waardegedreven zorg in Nederland helpt te versnellen.

Verder lezen

Afbeeldingen

Kennis en achtergrond

X (voorheen Twitter)

Volg Linnean online

  

Over ons

Het Linnean Initiatief is een landelijk netwerk van koplopers en aanjagers van waardegedreven zorg. 

Lees meer

Linnean-netwerk

Ook deelnemen aan het Linnean-netwerk?
Sluit u aan bij het netwerk.

Contact

Stichting Linnean Initiatief
KvK: 75738007

Neem vooral contact met ons op voor meer informatie, tips of suggesties.

linnean@zinl.nl
Contact

 

 

Cookie-instellingen