‘Alleen ga je sneller, samen kom je verder’- Peggy van der Lans

30-06-2020
1647 keer bekeken

Peggy van der Lans is (oud)-tropenarts en gynaecoloog bij ZGT Almelo, met als aandachtsgebied verloskunde. Tevens is zij praktijkleermeester bij de masteropleiding tot klinisch verloskundige aan de Hogeschool van Rotterdam.

Ze ziet het als haar missie om eerste- en tweede lijnsverloskundigen vanuit de patiëntwaarden te leren denken en werken en vrouwen nog meer centraal te zetten binnen het verloskundigezorg-consult en de transmurale zorg. Belangrijk is daarbij eveneens het meenemen van asielzoekers en andere migranten in een cultuur van samen beslissen.

Hoe probeer je de missie te bereiken?

Door bijvoorbeeld studenten te stimuleren hun masterthesis over een waardegedreven zorg-onderwerp te schrijven. Vroeger telde alleen het aantal cc bloedverlies als uitkomstmaat voor goede zorg, maar er is veel meer informatie te evalueren die de patiënt zelf als relevant beschouwt, zoals ook te lezen is op de website van ICHOM. Bijvoorbeeld of de borstvoeding slaagt, of de vrouw depressief wordt en hoe veilig en begrepen zij zich heeft gevoeld in de communicatie met het zorgteam. (Klinische) verloskundigen zijn van nature op de patiënt gericht. De waarden van de patiënt kunnen een brugfunctie vervullen voor de samenwerking tussen de eerste en tweede lijn. Het is daarom belangrijk dat de verloskundigen kennis verwerven over de waardegedreven zorg-concepten en het meten van deze uitkomst niet als obstakel zien, maar gaan omarmen. We hebben de hele keten nodig als draagvlak voor de missie. Het is dus ook belangrijk om goed naar hun inzichten te luisteren.

Verder heb ik met verschillende zorgverleners uit de keten een training gemaakt over de geboortezorg bestemd voor professionele tolken. In deze training hebben we een hoofdstuk gewijd aan samen beslissen. Het is slechts een introductie, maar is cruciaal voor de awareness.

Welke rol speelt waardegedreven zorg in je huidige werk?

Ziekenhuisgroep Twente (ZGT) heeft het programma ‘Zorg voor Morgen’ gestart. Daarbij staat centraal hoe we de zorg in gaan richten zodat we klaar zijn voor de toekomst en tegelijkertijd de zorg nog beter maken. Het stelt waardegedreven zorg centraal. Verschillende pilots en initiatieven zijn samen met huisartsen, VVT-instellingen en Menzis opgezet, om de zorg in de regio Twente anders te organiseren. Met de kwaliteit van de zorg voor de patiënt als uitgangspunt, willen we de zorg in de regio toegankelijk en betaalbaar houden. Binnen ZGT is Hilde Dijstelbloem begonnen als voorzitter van Raad van Bestuur ZGT. Met haar komst hoop ik dat waardegedreven zorg binnen Twente een vlucht neemt.

Hoe ziet volgens jou de toekomst van de zorg eruit?

Ik hoop dat we in de toekomst de digitale verworvenheden van de covid-pandemie gaan gebruiken voor de waardegedreven zorg. Misschien werkt het om patiënten vóór het fysieke consult eerst te bellen en de hulpvraag te expliciteren, waardoor zij beter antwoord krijgen op hun hulpvraag als zij langskomen. Eén van de middelen daarvoor is het programma  ‘3 goede vragen’ van Patiëntenfederatie Nederland.  Zo komen we samen verder.

Contact

Peggy van der Lans
Email: p.vanderlans@me.com

 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Volg Linnean online

  

Over ons

Het Linnean Initiatief is een landelijk netwerk van koplopers en aanjagers van waardegedreven zorg. 

Lees meer

Linnean-netwerk

Ook deelnemen aan het Linnean-netwerk?
Sluit u aan bij het netwerk.

Contact

Stichting Linnean Initiatief
KvK: 75738007

Neem vooral contact met ons op voor meer informatie, tips of suggesties.

linnean@zinl.nl
Contact

 

 

Cookie-instellingen