Linnean nieuwjaarsborrel 2021, een terugblik

20-01-2021
550 keer bekeken

Op maandag 18 januari vond de Linnean-nieuwjaarsborrel plaats, met als thema 'In verbinding met elkaar'. Dit thema hebben we op verschillende, interactieve manieren benaderd: met een bingo, Mentimeter-vragen en een duogesprek. Natuurlijk blikten we ook met elkaar terug op 2020 en vooruit op 2021.

Bingo!

De deelnemers kregen aan het begin van de borrel de opdracht om een eigen bingokaart met negen zelfgekozen woorden samen te stellen.  eigen Op het einde mochten we maar liefst drie bingo-winnaars verblijden met een mooie prijs: Renske Veenstra, Hileen Boosman en Monique Kappert. Zij ontvangen het boek Tweebenig samenwerken of het boek the value of everything. 

Mentimeter-vragen

Met de online polling tool Mentimeter wilden we meer zicht krijgen op de ervaringen van Linnean-leden binnen ons netwerk. Als belangrijkste redenen om deel te nemen aan onze activiteiten benoemden de deelnemers onder andere: kennis, netwerken, samenwerking, inspiratie, samen, multidisciplinair, netwerk en contact. Zie de woordwolk voor alle redenen. 

Woordwolk

Als beste ervaringen met Linnean werden onder meer een kijkje in de keuken, onverwachtse ontmoetingen, samen op weg om de Nederlandse zorg te verbeteren en  netwerk- en werkbezoeken genoemd. Dit vonden wij ook een mooie bijdrage: datt het gelukt is de energie van de Linnean Avenue te behouden. 

De kernwoorden die bij Linnean passen: door te verbinden kan Linnean inspireren, informeren en adviseren. 

Terugblik op 2020 

Willem Jan blikte kort terug op 2020: we hebben nieuwe woorden en teksten geleerd door corona en het daardoor digitaal moeten verbinden. We zeggen vaak unmute jezelf. We nodigen je uit om je te unmuten en in 2021 te tonen waar jij mee bezig bent.

We zijn gegroeid in het aantal leden, van 300 naar 850 geïnteresseerden die zich verbonden voelen met Linnean. Dit betreffen personen van verschillende organisaties, binnen en buiten de zorg. De energie komt van onderop; vanuit ‘het veld’. We dragen allemaal bij omdat we geïnspireerd worden en die inspiratie willen vasthouden. 

We begonnen met werkgroepen, waarin we problemen die we zagen met elkaar uit werken. Sommige werkgroepen zijn inmiddels gestopt en er kwamen nieuwe groepen bij. Dit naar aanleiding van de leden zelf. Er is een kern en een grotere groep eromheen. 

Door corona ging ook Linnean digitaal. We leerden veel. We trekken meer en ook andere mensen naar netwerkbijeenkomsten en werkbezoeken. Daarnaast zijn deze online evenementen terug te zien via ons YouTube-kanaal. We introduceerden een nieuwe werkvorm: de ronde tafel. De eerste reeks gaat over ‘van meten naar verbeteren’. 

Sinds de zomer vormen Katinka, Fenna en Theo de Raad van Advies. Zij vinden het een eer om bij te dragen aan het versnellen van waardegedreven zorg via netwerkdeling. Katinka’s aandacht is verbinding, die van Fenna innovatie en die van Theo patiënt participatie. Voor hem komt daar alles bij elkaar. In die richting zou Linnean haar vleugels verder moeten uitslaan. Laat dit een doel voor 2021 zijn, de personen voor wie we het allemaal doen. 

Duo-gesprekken

Door uiteen te gaan in duo’s hoopten we dat iedereen een nieuwe verbinding maakte, of een verbinding kon versterken. Bij terugkomst bleken de vijf minuten kort maar vruchtbaar: sommige gesprekspartners ontdekten dat ze op 300 meter afstand van elkaar wonen, anderen praten na deze sessie nog door. Kortom: een leuk intermezzo. 

Vooruitkijken naar 2021 

De deelnemers zagen voor 2021 de volgende ontwikkelingen: regionale zorg, meer zorg thuis, silo’s afbreken, aandacht voor wat belangrijk is in de praktijk, meer waardegedreven zorg in de ouderenzorg en het programma uitkomstgerichte zorg komt van de grond. 

Arie gaf aan dat Linnean eigenlijk drie speerpunten en vraagstukken heeft: de participatie van de patiënt meer verankeren binnen Linnean-activiteiten, verbreden buiten de medisch specialistische zorg om ook van hen te leren (denk aan paramedische zorg, huisartsenzorg en de GGZ). Daarnaast moeten we doorgaan met wat we doen! Elkaar verhalen vertellen en inspireren. Dit vertaalt zich naar bijeenkomsten. Vooralsnog blijven digitale bijeenkomsten het uitgangspunt, maar we hopen toch in 2021 ook weer een keer fysiek bij elkaar te kunnen komen. 

Ideeën vanuit de groepen

Via kleine groepjes gingen de deelnemers uiteen om verder te praten over patiëntparticipatie, het verbreden van de horizon en Linnean-activiteiten. Hieronder is uitgezet wat de break-out rooms aan ideeën had over ‘hun’  thema. 

Patiëntparticipatie

 • Waardegedreven zorg en PROMs: welke groepen vallen nu 'buiten de boot'? 
 • Positieve gezondheid als instrument voor patiëntparticipatie? 
 • Patiëntparticipatie voorbij het persoonlijke gezondheidstraject, ook om brede processen te verbeteren. 
 • Patiëntparticipatie en positieve gezondheid verdient nog aandacht 
 • Functie differentiatie als oplossing om dichter bij de patiënten te komen
 • Patiëntparticipatie: hoe kunnen we waardegedreven zorg geschikt maken voor iedereen? (laaggeletterden, anderstaligen, lage gezondheidsvaardigheden, etc.)


Horizon verbreden

 • Leren van andere disciplines waaronder Wijkzorg, ouderenzorg en GGZ, 
 • Mens centraal, hoe breed wil je gaan? 
 • Wegblijven van term ‘patiënten’ en starten met ‘zorgvragers/hulpvragers/mensen’
 • Ziekenhuiszorg kan mensgerichtheid leren van ouderenzorg, ouderenzorg kan meten van uitkomsten leren van ziekenhuiszorg. Veel mogelijkheden voor verdere uitwisseling van kennis, verbreden biedt dus perspectief!

Linnean-activiteiten

 • Kennisuitwisseling, specifieke casuïstiek integraal uitwerken in kleine groepen, los van werkgroepen, 
 • E-Health als onderwerp voor een netwerkbijeenkomst. 
 • kennis delen over de grenzen van disciplines voor werkgroep leden maar ook voor anderen, bv via journal clubs. Zowel wetenschappelijk als praktische ervaringen/vragen.
 • Youtube/event serie over hoe de zorg werkt (voor mensen buiten de zorg) - samen hebben we hetzelfde doel   

Tot slot

We praatten na de sessie na op tropisch eiland Bora Bora. We basketbalden, liepen over de rotsen, keken naar de zee en hadden goede gesprekken. Om 17:30 uur verlieten de laatste vier deelnemers het eiland. Iedereen was vol enthousiasme.

Laten we met elkaar van 2021 een mooi jaar maken! We zien u graag bij een van de volgende Linnean-activiteiten.

Willem Jan Bos, Arie Franx, Matthijs van der Linde en Marloes Zuidgeest

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Volg Linnean online

  

Over ons

Het Linnean Initiatief is een landelijk netwerk van koplopers en aanjagers van waardegedreven zorg. 

Lees meer

Linnean-netwerk

Ook deelnemen aan het Linnean-netwerk?
Sluit u aan bij het netwerk.

Contact

Stichting Linnean Initiatief
KvK: 75738007

Neem vooral contact met ons op voor meer informatie, tips of suggesties.

linnean@zinl.nl
Contact

 

 

Cookie-instellingen