‘Zorgspecifieke en generieke PREM vormen perfecte combi’ - Erasmus MC KNO-hoofd-hals-chirurgie

21-01-2021
3112 keer bekeken

Ze maken al jaren gebruik van uitkomstinformatie, maar met de subsidieregeling van het Zorginstituut raakte het ingezette verbeterproces van de afdeling KNO/Hoofd-halschirurgie van het Erasmus MC in een stroomversnelling.

Marinella Offerman is sectorhoofd WGZ Erasmus MC KNO-Hoofd-Hals oncologie en projectleider Zorginstituut Nederland subsidie 2018-2020. Zij licht samen met Karolijn Dulfer, wetenschappelijker onderzoeker Erasmus MC SKZ en projectmedewerker, het verloop toe.

"Sinds 2015 zijn we bezig om onze zorg met behulp van uitkomstinformatie te verbeteren. Via een digitale ePRO-structuur wordt de gezondheidstoestand van patiënten gemonitord (de Zorgmonitor). Een essentieel onderdeel van deze werkwijze is de terugkoppeling van de resultaten aan patiënten in de spreekkamer met behulp van een dashboard. Die focus op microniveau in de spreekkamer was een bewuste eerste stap, vervolgens wilden we onder meer op breder niveau kijken naar verbetering van de kwaliteit van onze geleverde poliklinische zorg. Met de start van de subsidieregeling in 2018 was de tijd daar rijp voor.

Hoe zijn PREMs op jullie pad gekomen?
Ons uiteindelijke doel is een PREM die de voor ons relevante aspecten van zorg meet waarop we zelf kunnen verbeteren en ‘sturen’ als afdeling. Dan heb je het bijvoorbeeld niet over het aantal beschikbare plaatsen in de parkeergarage, zaken waar wij geen invloed op hebben. Wel kijken we naar specifieke onderdelen van het zorgproces, bijvoorbeeld hoe patiënten het gesprek met hun arts hebben ervaren. We gaan de PREM structureel integreren in de Zorgmonitor voor een continue stroom van feedback van onze patiënten. Voor dit project hebben we samen met de patiëntenvereniging Hoofd-hals een klankbordgroep opgericht, bestaande uit patiënten en ex-patiënten. We meten de kwaliteit van poliklinische zorg over twee fasen: die van diagnostiek, dat wil zeggen voor de behandeling en die van nazorg, en de jaren van controle na behandeling. 

Hoe zijn patienten betrokken bij het ontwikkelen van de PREM?  

Tijdens een interactieve sessie begin januari 2020 hebben we om tafel gezeten met de leden van de klankbordgroep. We hebben met hen de patiëntreis op onze polikliniek doorlopen waarbij alle ervaringen met activiteiten en contactmomenten zijn besproken: welke waren van waarde voor hen, wat ging er goed en wat kon er beter? De leden van de klankbordgroep hebben deze sessie als uitermate nuttig en inspirerend ervaren. Zij voelden zich gehoord omdat wij hen vanaf de start betrokken hebben bij deze opzet. Voor ons is het logisch dat we de patiënt als uitgangspunt nemen in ons doel om passende zorg te leveren met behulp van uitkomstinformatie.

Hoe ziet de uiteindelijke PREM eruit?
Naar aanleiding van de patiëntreis hebben we negen thema’s geformuleerd, variërend van de deskundigheid van de zorgprofessionals en patiëntenemancipatie tot de sfeer en aankleding op de polikliniek. Naast het uitvoeren van de patiëntreis hebben we de literatuurbekeken over (inter)nationaal gebruikte vragenlijsten die ervaringen van zorg meten. De 149 vragen uit deze lijsten hebben we naast de ideeën en thema’s uit de patiëntreis gelegd. Een PREM-itembank van 72 vragen bleef over, die door patiënten en professionals beoordeeld werden op prioritering en formulering. De vragen zijn vervolgens geherformuleerd op taalniveau B1.

Het is een ontzettend uitgebreide exercitie, maar met een resultaat waar we verheugd mee zijn: een uitkomstgerichte zorg-PREM, die meegaat in onze Zorgmonitor zodat we kunnen zien of wij onze zorg zodanig leveren dat deze tegemoet komt aan de voor de patiënt belangrijke waarden.

Wat zijn jullie plannen voor de toekomst?
Parallel aan de klankbordgroep - die met het einde van de subsidie van het Zorginstituut ophoudt te bestaan - hebben we een patiëntenpanel opgericht. Dit panel bestaat uit patiënten die bij ons poliklinische zorg krijgen. We willen dit panel op een aantal momenten per jaar bepaalde onderwerpen uit de zorg voorleggen. Hiervoor maken we gebruik van de door ons ontwikkelde PREM-itembank.

Overigens is onze uiteindelijke PREM niet in steen gebeiteld, we willen een ‘levende’ vragenlijst in plaats van een statische. Als blijkt dat mensen al 2 jaar aangeven dat de vrijwilliger van meerwaarde is op onze polikliniek dan kunnen we daar kennelijk niet verder op verbeteren en nemen we weer nieuwe aspecten van zorg mee die we leveren. Dat draagt bij aan de innovativiteit: op welk vlak kunnen we nu gaan verbeteren? Willen we iets weten waarover nog weinig bekend is, dan kunnen we nieuwe items in onze PREM stoppen. De Erasmusbreed gebruikte PREM (Picker Institute) dient een ander doel en voegt veel waarde toe voor het benchmarken tussen afdelingen en ziekenhuizen. De combinatie van deze generieke PREM met onze eigen zorgspecifieke PREM geeft een mooi totaalbeeld van patiëntervaringen."

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Volg Linnean online

  

Over ons

Het Linnean Initiatief is een landelijk netwerk van koplopers en aanjagers van waardegedreven zorg. 

Lees meer

Linnean-netwerk

Ook deelnemen aan het Linnean-netwerk?
Sluit u aan bij het netwerk.

Contact

Stichting Linnean Initiatief
KvK: 75738007

Neem vooral contact met ons op voor meer informatie, tips of suggesties.

linnean@zinl.nl
Contact

 

 

Cookie-instellingen