Webcast: De (meer)waarde van PREMs voor waardegedreven zorg: een (r)evolutie

27-04-2021
2579 keer bekeken

Waardegedreven zorg is zorg die zodanig wordt georganiseerd en geleverd dat deze aansluit bij de behoeften van de patiënt. Binnen waardegedreven zorg is continu leren en verbeteren op basis van ervaringen, uitkomsten en kosten een centraal element.

Ervaringen van patiënten zijn hierbij een belangrijke input voor het leer- en verbeterproces van een organisatie, bijvoorbeeld als het gaat om de ervaring met samen beslissen of de ervaring met samenwerking  tussen verschillende afdelingen binnen één organisatie of zelfs tussen verschillende betrokken zorgorganisaties. 

PREM
Een Patient Reported Experience Measures (PREM) is een instrument dat de ervaringen van een patiënt met (onderdelen van) het zorgproces meet. Dit gaat o.a. over bejegening, privacy, bespreken van behandelmogelijkheden, ervaring van behandeling, coördinatie van zorg, betrekken van naasten, samen beslissen, informatievoorziening en communicatie.

Doelen van een PREM
PREMs worden gebruikt om de kwaliteit van zorg te verbeteren. Dit wordt bijvoorbeeld gedaan door afdelingen of ziekenhuizen met elkaar te vergelijken (‘benchmarken’) en te leren van verschillen. Maar ook zonder benchmarking bieden PREMs nuttige aanknopingspunten voor verbetering, bijvoorbeeld door ervaringen in de tijd te monitoren. Daarnaast bieden PREMs keuze-informatie voor patiënten en zorginkoopinformatie door zorgverzekeraars.

Bijeenkomst
Tijdens de bijeenkomst van 27 mei gaan Hileen Boosman en Dolf de Boer, voorzitters van de werkgroep PREMs, met deskundigen in gesprek over de ontwikkelingen en bespreken op welke vlakken kansen liggen. Meetmomenten veranderen, PREMs moeten patiënten volgen over het hele zorgpad, en waarom bespreken we de ingevulde PREM niet met een patiënt zoals we dat ook met PROMs doen? De plek en meerwaarde van PREMs binnen waardegedreven zorg is zich aan het uitkristalliseren.Met elkaar dezelfde taal spreken is ook een onderwerp, daarvoor ontwikkelde de werkgroep PREMs het PREM spiekbriefje. Het wordt een interactieve bijeenkomst waar ook ruimte is om ervaringen en tips met elkaar uit te wisselen.

Sprekers

  • Marinella Offerman en Karolijn Dulfer van het Erasmus MC  over de rol van waardegreven zorg in het hoofd-hals oncologische zorgproces en de ontdekkingsreis naar de beste manier deze zorgervaring te meten. Kira van Hof van het Erasmus MC nodigt deelnemers uit mee te doen om het concept waardegedreven zorg te conceptualiseren.
  • Marieke van Buchem van het LUMC vertelt over de inzet van Artificial Intelligence (AI) technieken om automatisch de antwoorden op open vragen te analyseren. Het stellen van open vragen levert waardevolle informatie op. De analyse van deze antwoorden blijft echter een tijdsintensieve klus. Marieke vertelt over de (on)mogelijkheden om automatisch onderwerpen en verbeterpunten uit de vrije-tekstantwoorden van patiënten te halen.
  • Monique Klerkx RM MSc, verloskundige en directeur zorg verloskunde bij IGO (integrale geboortezorg organisatie) Annature Geboortezorg over de inzet van het meten van patiëntervaringen in de geboortezorg en welke uitdagingen dit meebrengt voor het meten en bespreken in de keten

Aansluiten
https://avbrothers.zoom.us/j/87226814316?pwd=bE02ZlRuL3QzNlVZRkJXczkwYjdtZz09

Of gebruik in Zoom de volgende codes 

  • Meeting ID: 872 2681 4316
  • Passcode: 633429

 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Volg Linnean online

  

Over ons

Het Linnean Initiatief is een landelijk netwerk van koplopers en aanjagers van waardegedreven zorg. 

Lees meer

Linnean-netwerk

Ook deelnemen aan het Linnean-netwerk?
Sluit u aan bij het netwerk.

Contact

Stichting Linnean Initiatief
KvK: 75738007

Neem vooral contact met ons op voor meer informatie, tips of suggesties.

linnean@zinl.nl
Contact

 

 

Cookie-instellingen