Maasstad Ziekenhuis verzamelt ervaringen geriatrische patiënten na ontslag - Ton Groenewoud

05-05-2021
2271 keer bekeken

Als gespecialiseerd verpleegkundige geriatrie en praktijkopleider spreekt Ton Groenewoud patiënten en hun mantelzorgers een week nadat ze uit het ziekenhuis ontslagen zijn. Sinds het Maasstad Ziekenhuis in februari 2021 startte met het ophalen van deze ervaringen, hebben ze 110 ervaringen verzameld.

Wat is jullie doelgroep?

Onze interesse gaat uit naar de ervaringen van de geriatrische trauma unit patiënten (GTU), geriatrische patiënten en hun mantelzorgers. Een geriatrische patiënt is vaak 70 jaar of ouder en heeft acuut meerdere problemen. Bij een intake kijken we als verpleegkundigen naar vier pijlers van gezondheid. Hoe is de lichamelijke, geestelijke, functionele en sociale gezondheid? Als er op meerdere vlakken een acuut probleem is, spreken we van een geriatrische patiënt. Denk bijvoorbeeld aan een patiënt met acute verwardheid (delier) door een nierinfectie met valneigingen. Iemand die enkel dementie heeft, valt niet onder de definitie van geriatrie. 

Wat was de aanleiding voor het starten van deze activiteit?

We wilden graag meer inzicht wat de invloed is van opname in het ziekenhuis voor de kwaliteit van leven bij geriatrische patiënten. Dit meten we onder andere door de PROMs (TOPIC-SF) af te nemen. De PREMs nemen we een week na ontslag telefonisch af. Hierbij vragen we hoe de opname is verlopen en wat wij als Maasstad Ziekenhuis kunnen doen om de kwaliteit van zorg te verbeteren. Dit zijn onder andere vragen over het verblijf, bijvoorbeeld of ze gemobiliseerd zijn en gestimuleerd werden om te bewegen. In de geriatrie werken we ‘met onze handen op de rug’. Als ouderen iets afleren, leren ze dat niet meer aan. We willen de functies behouden die ze nog hebben. 

Koppelt u de resultaten terug aan betrokkenen?

Na drie maanden (we zijn in februari gestart) evalueren we de uitkomsten met de teamleider, afdelingsarts en geriaters. Dan kunnen we zien of er structureel aanpassingen gedaan moeten worden in het zorgproces. Tussendoor lossen we problemen op, mochten we die tegenkomen. Dan hebben we het bijvoorbeeld over  patiënten die  geen medicijnlijst mee naar huis hebben gekregen, patiënten die niet weten aan wie ze vragen kunnen stellen of die niet weten wie hun behandelend arts is. Voor deze laatste zijn we aan het bedenken of op de oriëntatieborden (informatieborden voor mensen met dementie) – naast dag, maand, jaartal – de naam van verpleegkundige of behandelend arts kunnen plaatsen. of dat we deze informatie bij ontslag duidelijk weergeven in een brief. Door de mondkapjes kan het ook komen dat de zorgverleners niet herkend worden. Soms weten mensen niet meer dat ze een ontslag- of familiegesprek gehad hebben, iets dat in sommige gevallen met cognitie te maken kan hebben. Mocht er iets uit de gesprekken komen waar direct op gehandeld moet worden, dan doen we dat meteen. 

Wat is uw belangrijkste tip aan anderen?

Vaak zijn we geneigd naar de dingen te kijken die minder goed gaan, maar kijk vooral ook naar dingen die je heel goed doet. Daar kunnen ook dingen mis gaan. Sta open voor verbeteringen en blijf reflecteren. Patiënten moeten leren eigen regie te nemen en niet afhankelijk te zijn van hun dokter. 

Hoe ziet volgens u de toekomst van de zorg eruit?

Samen Beslissen is een beweging die in de toekomst wettelijk geregeld is. Mensen moeten steeds meer betrokken worden bij hun eigen behandelplan. We moeten mensen duidelijk maken dat er keuzes zijn:keuzes over wel of niet naar het ziekenhuis gaan, wel of niet een behandeling starten en ook soms accepteren dat het leven voltooid is. Deze bewustwording zullen we in de toekomst steeds meer zien. 

Contact

Ton Groenewoud
Geriatrisch verpleegkundige
groenewouda@maasstadziekenhuis.nl 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Volg Linnean online

  

Over ons

Het Linnean Initiatief is een landelijk netwerk van koplopers en aanjagers van waardegedreven zorg. 

Lees meer

Linnean-netwerk

Ook deelnemen aan het Linnean-netwerk?
Sluit u aan bij het netwerk.

Contact

Stichting Linnean Initiatief
KvK: 75738007

Neem vooral contact met ons op voor meer informatie, tips of suggesties.

linnean@zinl.nl
Contact

 

 

Cookie-instellingen