Waardegedreven zorg is in Nederland niet meer weg te denken - Philip van der Wees

26-04-2021
3220 keer bekeken

Philip van der Wees, fysiotherapeut en hoogleraar paramedische wetenschappen bij Radboudumc, vertelt hoe hij in aanraking kwam met waardegedreven zorg en hoe hij dit gedachtengoed uitdraagt binnen zijn werkzaamheden.

Wat is uw achtergrond?

Van oorsprong ben ik bewegingswetenschapper en fysiotherapeut. Ik werk als hoogleraar op de afdelingen IQ Healthcare en Revalidatie van het Radboudumc. Sinds 2018 heb ik een leerstoel die zich richt op kwaliteitsverbetering en implementatie van paramedische zorg in interdisciplinaire netwerken. Hierbij gaat het om samenwerken tussen paramedici, waaronder fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten en diëtisten, en hun rol in samenwerking met andere disciplines. Deze paramedische professionals hebben een bijdrage in het bevorderen van herstel en functioneren en het omgaan met een ziekte of gezondheidstoestand in het dagelijks leven. Ook wil ik samen met mijn promovendi werkingsmechanismen van paramedische zorg ontrafelen en nieuwe technologieën/ behandelstrategieën evalueren. Mijn onderzoeksfocus ligt dan ook op waardegedreven paramedische zorg in interdisciplinaire netwerken. 

Hoe bent u bij waardegedreven/uitkomstgerichte zorg betrokken geraakt?

Dit startpunt ontstond in 2012 via mijn Harkness fellowship in de VS. Ik kwam in aanraking met het meten van uitkomsten via vragenlijsten ingevuld door patiënten, ook wel beter bekend als PROMs. Een van mijn projecten was het onderzoeken van het gebruik van PROMs in diverse landen. Daarbij kwamen drie duidelijke doelen naar voren: samen beslissen in de praktijk, kwaliteitsverbetering en externe transparantie. Via deze fellowship, toch wel een prestigieuze, bleek dat ik heel makkelijk met veel deskundigen in contact kon komen. Deze kennis nam ik mee terug naar Nederland wat zijn weerslag had in diverse projecten. Voor Zorginstituut Nederland ontwikkelde IQ Healthcare samen met NIVEL de PROM toolbox (PROM-cyclus en wijzer). 

Wat mij ook inspireerde om met waardegedreven zorg aan de slag te gaan was de intensive seminar van Porter en Teisberg. Uit Nederland was daar een hele enthousiaste groep waaronder Willem Jan Bos, voorzitter van het Linnean Initiatief en internist nefroloog in St. Antonius en LUMC en Michael de Barre de Nerée, Linnean werkgroepvoorzitter Onderwijs & Opleiden. Dit bracht al een netwerk van gelijkgestemden. In mijn huidige leerstoel valt alles samen: waardegedreven zorg zit hierin direct verpakt, met de concrete opdracht interdisciplinaire paramedische zorg te evalueren. 

Wie inspireert u? 

Eric Schneider, nu Senior Vice President for Policy and Research, The Commonwealth Fund, inspireerde mij om mij meer te verdiepen in PROMs. Hij was tijdens mijn fellowship directeur van het kantoor van de RAND corporation in Boston en ik heb daar een half jaar gewerkt. RAND heeft een lange traditie in het ontwikkelen van PROMs, waaronder de RAND-36. Het hoofdkantoor van RAND staat in Santa Monica, California. Tijdens mijn fellowship ben ik regelmatig in Santa Monica geweest om te spreken met experts die opeens collega’s waren. Niet moeilijk om in zo’n omgeving geïnspireerd te raken.     

Met welke onderwerpen en projecten bent u momenteel bezig?

Sinds 2017 ga ik ieder jaar een paar keer 2 a 3 weken naar de George Washington University waar ik als Adjunct Professor onderwijs geef binnen het PhD programma in Translational Health Sciences. Het 2017 ICHOM congres was tijdens  zo’n periode, waarbij het leek alsof de Nederlanders bij mij op bezoek kwamen. Daar is het Linnean Initiatief ontstaan, erg mooi om meegemaakt te hebben. 

Binnen NFU verband ben ik lid van de expertgroep Waardedrevenzorg en binnen het Linnean Initiatief co-voorzitter van de werkgroep Evaluatie, dat ik met veel plezier samen doe met Martine de Bruijne van het Amsterdam UMC. We vullen elkaar goed aan en kunnen elkaar vervangen als dit nodig is. Mijn focus gaat de laatste tijd uit naar het centraal stellen van leren en verbeteren, en specifiek hoe kun je de leer- en verbetercyclus inzetten zodat je kwaliteit continu kunt verbeteren.

Daarnaast zijn er vele verbanden tussen organisaties, waar promovendi een rol spelen. Nynke Kampstra ontwikkelde een uitkomstenset voor sarcoidosis en Kirsten Daniels voor MS. Deze begeleiding doe ik samen met Paul van der Nat uit het St. Antonius ziekenhuis. Ook ben ik betrokken bij het experiment uitkomstindicatoren van de Santeon huizen voor CVA. Daar heeft de paramedische zorg een duidelijke component: logopedist, ergotherapeut, fysiotherapeut, diëtist.

Waar kunnen anderen u voor benaderen?

Mijn expertise gaat over uitkomsten van waardegedreven zorg, voornamelijk op de toepassing voor patiënt gerapporteerde uitkomsten (PROs) en meetinstrumenten (PROMs), waarbij het kroonstuk de PROM-cyclus was, onderdeel van de PROM-toolbox. Tijdens de ISOQOL-bijeenkomst van november 2020 wonnen we met ons artikel over de PROM-cyclus de prijs voor beste artikel in het Journal of Patient Reported Outcomes

Hoe ziet volgens u de toekomst van de zorg eruit?

Waardegedreven zorg is in het beleid van Nederland niet meer weg te denken! Het is en blijft er. Wellicht komen er nieuwe invalshoeken waarmee we inspiratie en dynamiek toevoegen. 

Wat wilt u anderen meegeven rond dit onderwerp? 

Ga iedere dag na: wat heb ik vandaag gedaan, wat had er beter gekund? Hierin zit een bepaalde nieuwgierigheid, een prikkel om te leren. Als je hier bewust mee omgaat, merk je dat dit de werkdag ook leuker maakt.

Contact

Prof. Philip van der Wees, hoogleraar paramedische wetenschappen
Email: philip.vanderwees@radboudumc.nl
https://www.iqhealthcare.nl/nl/over-ons/onze-mensen/staf/prof-dr-philip-van-der-wees-phd/

Onderscheidingen

  • 2020. Beste article 2019 over PROMS. ISOQOL conferentie 2020.
  • 2015: Najoua Mlika-Cabanne Innovation Award; Richtlijnen Internationaal netwerk (Guidelines International Network; G-I-N)
  • 2012: International Service Award; European Region of the Wold Confederation for Physical Therapy (WCPT)
  • 2011: Harkness Fellowship in Gezondheidszorgbeleid & Praktijk; Commonwealth Fund

Verder lezen

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Volg Linnean online

  

Over ons

Het Linnean Initiatief is een landelijk netwerk van koplopers en aanjagers van waardegedreven zorg. 

Lees meer

Linnean-netwerk

Ook deelnemen aan het Linnean-netwerk?
Sluit u aan bij het netwerk.

Contact

Stichting Linnean Initiatief
KvK: 75738007

Neem vooral contact met ons op voor meer informatie, tips of suggesties.

linnean@zinl.nl
Contact

 

 

Cookie-instellingen