Waardegedreven zorg vraagt om ondersteunende organisatiecultuur - Alexandra Fahrenkrog, Rijnstate

19-05-2021
1217 keer bekeken

Rijnstate paste in 2017 haar organisatiestructuur voor een aantal patiëntgroepen aan op waardegedreven werken. Prostaatkanker was het eerste specialisme waarvoor een IPU werd ingericht. Nu lopen er een aantal succesvolle trajecten. Programmamanager waardegedreven zorg Alexandra Fahrenkrog vertelt.

Hoe hebben jullie een start gemaakt met waardegedreven zorg?

Na een reorganisatie in 2017 zijn er een aantal multidisciplinaire RVE’s (resultaatverantwoordelijke eenheden) ontstaan. Een van die RVE’s is oncologie, waarbinnen IPU’s (integrated practice unit) zijn opgericht. Een belangrijk onderdeel daarvan is het maken van een dashboard geweest. Op dit dashboard ziet de patiënt welke uitkomsten van zorg hij kan verwachten na een operatie, zo kan de patiënt een goed geinformeerde keuze van behandeling maken. Prostaatkanker is de eerste IPU waarvoor we een dashboard hebben gemaakt. Zijn er bijvoorbeeld incontinentieproblemen of is er seksuele disfunctie na zo’n operatie? Dat soort uitkomsten worden nu al een paar jaar goed verzameld door het uitvragen van PROMs. Daarnaast kijken we naar klinische uitkomsten en kostendrijvers: de bouwstenen in het model van Porter. Al deze informatie verwerken we in het dashboard dat we steeds verder ontwikkelen. Het dashboard wordt niet alleen in de spreekkamer gebruikt voor samen beslissen, ook wordt behandelresultaat met de patiënt besproken. Het team komt minimaal vier keer per jaar bijeen om de uitkomsten te bespreken en verbeteringen in de zorg te realiseren. Inmiddels zijn er ook voor heup- en knieartrose, IBD (inflammatory bowel disease), longkanker, bariatrie en borstkanker dashboards ontwikkeld.

Hoe gaat een nieuw waardegedreven zorg traject van start?

In het verleden verschilde dat per aandoening, maar we zijn nu veel meer aan het standaardiseren. We hebben een stappenplan opgesteld voor ieder traject. Een van de stappen is dat we na een aantal voorbereidende gesprekken een grote startbijeenkomst organiseren. In die multidisciplinaire bijeenkomst kijken we naar de belangrijkste uitkomsten waarop gestuurd moet worden. De patiënt speelt uiteraard ook een rol in dat multidisciplinaire aspect. We toetsen - meestal met een patiëntenvereniging - of de indicatoren waarop wij willen sturen ook voor hen van belang zijn. 

Waar lopen jullie tegenaan?

Onze grootste uitdaging is de beperkte personele capaciteit. Je hebt mensen nodig om de dashboards te bouwen en door te ontwikkelen, de data te analyseren en teams binnen de IPU’s te begeleiden een verbetercyclus in te richten. Verder hebben we gemerkt dat een grondige voorbereiding ontzettend belangrijk is. Start je met een waardegedreven zorgtraject, dan is het cruciaal om af te stemmen welk doel iedereen voor ogen heeft. Wat zijn de uitkomsten die er echt toe doen voor de patiënt? Waar wil je als team de zorg op verbeteren? Hoe is deze data goed te ontsluiten? Dat is vaak een lastig punt. Hoe visualiseren we dat vervolgens in een dashboard? Wat is de rol van een dashboard in de verbeterstructuur? We merken dat in de trajecten waar dat doel minder zorgvuldig is afgestemd, de resultaten achterblijven. Trajecten waarbij het doel duidelijk is vastgesteld en afgestemd hebben meer succes. Het is dus heel belangrijk om de tijd te nemen om samen de belangrijkste punten te bespreken. Dat is wel een les die we geleerd hebben.

En wat hebben jullie nog meer geleerd?

Je hebt een ondersteunende organisatiestructuur nodig om waardegedreven zorg als een olievlek te laten verspreiden. Dat houdt in dat je meer organiseert rondom patiëntgroepen. We hebben daar inmiddels ervaring mee binnen de oncologie, geboortezorg en flebologie.  Rijnstate is ervan overtuigd dat de zorg beter en slimmer kan als de zorg (meer) multidisciplinair wordt georganiseerd rond specifieke patiëntengroepen. Het multidisciplinaire team heeft zicht op de kwaliteit van zorg voor de hele patiëntengroep en patiëntreis, maar heeft ook de verantwoordelijkheid en ruimte om verbeteringen door te voeren. We willen het waardegedreven werken voor veel meer patiëntgroepen inrichten. 

Waar staan jullie nu en hoe ziet de toekomst eruit?

Onze stip op de horizon is een organisatie met een aantal centra waar afdelingen en IPU's gebundeld zijn. Op wat voor Rijnstate de meest logische centra zijn om in te richten, zijn we nog aan het oriënteren. Het kan zijn dat een centrum gericht is op een bepaalde doelgroep (bijvoorbeeld chronische ziekten) of op het proces dat de patiënt doorloopt (bijvoorbeeld planbare zorg). De afgelopen maanden hebben we in korte tijd het net opgehaald bij verschillende groepen. We hebben gesproken met medisch specialisten en stakeholders zoals de cliëntenraad om te achterhalen welke kansen zij zien om de  zorg rondom patiëntgroepen te organiseren. Naar aanleiding daarvan hebben we een organisatieschets gemaakt. Hoe kan de organisatiestructuur ondersteunen bij het  waardegedreven werken? We staan nog aan het begin, maar door het beantwoorden van die vraag hopen we waardegedreven zorg binnen Rijnstate verder te verankeren.

Contact:

Alexandra Fahrenkrog
Programmamanager Waardegedreven zorg Rijnstate
E-mail: afahrenkrog@rijnstate.nl

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Volg Linnean online

  

Over ons

Het Linnean Initiatief is een landelijk netwerk van koplopers en aanjagers van waardegedreven zorg. 

Lees meer

Linnean-netwerk

Ook deelnemen aan het Linnean-netwerk?
Sluit u aan bij het netwerk.

Contact

Stichting Linnean Initiatief
KvK: 75738007

Neem vooral contact met ons op voor meer informatie, tips of suggesties.

linnean@zinl.nl
Contact

 

 

Cookie-instellingen