PREMs, PROMs en klinische uitkomsten op één plek - Monique Klerkx, Annature Geboortezorg

24-05-2021
2334 keer bekeken

Na de succesvolle implementatie van ICHOM-set Zwangerschap & Geboorte start samenwerkingsverband Annature Geboortezorg in juli 2021 met een vervolgproject waarin PROMs, PREMs en klinische uitkomsten aan elkaar gekoppeld worden. Directeur zorg verloskunde Monique Klerkx vertelt.

Wat doet Annature Geboortezorg?

In januari 2017 zijn we als Annature Geboortezorg in de regio Breda gestart met integrale geboortezorg. Met dit multidisciplinaire samenwerkingsverband van Amphia, de vakgroep Gynaecologie, coöperatie kraamzorgorganisaties en coöperatie van verloskundige praktijken willen we de patiënt werkelijk centraal zetten, door de zorg beter op elkaar af te stemmen. In de geboortezorg zitten de problemen voornamelijk in de overdracht van de eerstelijns- naar de tweedelijnszorg en vice versa. Hier worden de fouten gemaakt, met incomplete dossiers, ontbrekende echo’s en bloeduitslagen ontbreken als gevolg. 

Sinds de start van Annature geboortezorg zijn alle eerstelijns verloskundigen gaan werken in het nieuw ontwikkelde integrale geboortezorgdossier in Epic (voor zwangeren beschikbaar in Mijn Amphia). Alle informatie, bloeduitslagen en echo’s, over een zwangere cliënt is terug te vinden in één dossier. Zorgverleners hoeven niet meer te wachten tot er een brief of een fax terugkomt van een collega en hoeven ontbrekende informatie niet op te vragen via de cliënt. Het maakt ook dat we onderling veel gemakkelijker afspraken kunnen maken en elkaar vragen kunnen stellen, bijvoorbeeld of een gynaecoloog mee kan kijken naar de bloeduitslagen van een cliënt. En het is veel veiliger, want we hoeven geen bloed- of echo-uitslagen meer over te typen en bij spoedverwijzing kunnen parallelle acties gericht worden opgestart.

Jullie hebben de ICHOM-set Zwangerschap & Geboorte geïmplementeerd. Hoe ging dat in zijn werk?

Tweeënhalf jaar geleden benaderde Arie Franx mij voor een door het Zorginstituut gefinancierde projectwaarbij de ICHOM-set Pregnancy and Childbirth werd omgezet naar de Nederlandse situatie. Wij hebben de vertaalde ICHOM-set Zwangerschap & Geboorte geïmplementeerd in de regio Breda, onder de noemer van het ‘BUZZ-project’ (Bespreken van Uitkomsten van de Zwangerschap met de Zwangere). In de praktijk betekent dit dat een zwangere cliënt tijdens haar zwangerschap vijf vragenlijsten krijgt: twee voor de geboorte, bij zestien weken en bij dertig weken zwangerschap en een week, vier weken en zes maanden na de geboorte. Die ervaringen, en wat de cliënt wil en belangrijk vindt, bespreken we vervolgens met haar. De vragenlijst wordt automatisch uitgestuurd vanuit het integrale geboortezorgdossier, dus als een cliënt een vragenlijst invult, komen alle antwoorden in haar dossier terecht. Het bespreken van haar antwoorden maakt controleafspraken veel nuttiger en faciliteert samen beslissen.

Deze pilot krijgt een vervolgproject. Hoe ziet dat eruit?

In BUZZ2-project (Bekostigen Uitkomsten Zorg aan de Zwangere), gesubsidieerd door ZonMw in het kader van het programma Uitkomstgerichte zorg, koppelen we de verzamelde data aan de klinische uitkomsten. We hebben de ICHOM-vragenlijsten allemaal geïmplementeerd en tot nu toe zijn er ruim 600 ingevuld. Deze PROMs, PREMs en de klinische data gaan we gebruiken om te achterhalen wat voor de cliënt belangrijk is. 

Het BUZZ2-project gaat zorgverschuiving naar de eerstelijn op twee zorgpaden toepassen. Het eerste zorgpad is het begeleiden van vrouwen met zwangerschapsdiabetes in de eerste lijn. Deze cliënten komen nu nog naar de diabetespoli, maar gaan straks naar de eerstelijnsverloskundige (zolang ze geen insuline nodig hebben). Wij denken dat het ons gaat lukken om 50% minder internisten DBC’s te openen voor zwangerschapsdiabetes, bij minimaal gelijkblijvende cliënttevredenheid en minimaal dezelfde goede klinische uitkomsten. Op basis daarvan willen we contractafspraken maken met de zorgverzekeraar. Als het ons lukt om minder DBC’s te openen, misschien kunnen we dan een start maken voor een nieuw kwaliteitstraject?

In het tweede zorgpad willen we Relivopan (een medicinaal lachgas) introduceren, dat verloskundigen kunnen gebruiken als sedatie bij de bevalling. Hiervoor geldt dezelfde verwachting: we denken dat we minder verwijzingen hoeven te doen naar het ziekenhuis voor pijnbestrijding tijdens de bevalling en dat de cliënttevredenheid en de uitkomsten minimaal gelijk blijven.  

Wat hebben jullie geleerd in de afgelopen jaren?

Dat zwangeren zeer bereid zijn om mee te werken. Gezegd moet worden dat de ICHOM-vragenlijsten enkel beschikbaar zijn in het Nederlands, maar 90-95 % van de zwangeren wil meedoen. 

Verder komen er nu onderwerpen aan bod die in de reguliere zorg niet aan bod kwamen. Zo vroeg ik bij een intake nooit naar incontinentieproblemen, maar er bleek best een groepje vrouwen te zijn dat die problemen wel had en het als normaal beschouwde als je al eens bevallen was. Dat verbaasde me. En als je kijkt naar de PREMs, blijkt uit de tweede vragenlijst (zo rond de dertig weken) dat op de vraag of de partner voldoende betrokken wordt bij controles, er heel duidelijk ‘nee’ wordt geantwoord. Dat komt natuurlijk door COVID-maatregelen. Ook al nodigen we de partner uit om via digitaal betrokken te zijn, die betrokkenheid hebben ze onzerzijds niet gevoeld. 

Ten slotte scheelt het veel dat we dit als zorgverleners echt samen doen. Het project wordt niet top-down over de praktijken uitgegoten, maar we pakken het met elkaar aan. Als eerstelijns verloskundige kon ik mijn regionale collega’s laten zien hoe makkelijk de ICHOM-vragenlijsten binnen ons integrale geboortezorgdossier werkt, welke belangrijke informatie je kunt ‘ophalen’  bij de zwangere en wat dit voor de totale zorgverlening kan betekenen. Dat heeft geholpen in het laten aansluiten van de praktijken. Bij praktijken die twijfels hadden, heeft dat veel bezwaren weggenomen."

Contact:

Monique Klerkx 
Verloskundige en Directeur zorg verloskunde Annature Geboortezorg

Verder lezen:

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Volg Linnean online

  

Over ons

Het Linnean Initiatief is een landelijk netwerk van koplopers en aanjagers van waardegedreven zorg. 

Lees meer

Linnean-netwerk

Ook deelnemen aan het Linnean-netwerk?
Sluit u aan bij het netwerk.

Contact

Stichting Linnean Initiatief
KvK: 75738007

Neem vooral contact met ons op voor meer informatie, tips of suggesties.

linnean@zinl.nl
Contact

 

 

Cookie-instellingen