EasyROM app: Effectievere zorg voor cliënten met ambulante begeleiding

01-06-2021
1302 keer bekeken

Cliënten ondersteunen, zodat ze zelf de regie over hun leven hebben en kunnen deelnemen aan de samenleving, dat is waar ambulante begeleidingspraktijk Nieuwe Start Ervaringswerk (NSE) van Stefan Vlaminckx voor staat.

Met eigen ervaring in zijn rugzak helpt hij cliënten met psychische kwetsbaarheden met hun hulpvraag van hersteltraject, verslaving of het op orde krijgen van huishouden en financiën.

Nieuwe Start Ervaringswerk (NSE) sluit naadloos aan bij de ‘De Nieuwe GGZ’-beweging. Deze beweging streeft een toekomstbestendig en duurzaam model voor psychiatrische zorg, waarbij mensen zelf aan het roer blijven staan om oplossingen te zoeken voor hun klachten. Hierbij houden patiënten meermaals per week zelf hun klachten zoals angst of depressieklachten in de gaten, op momenten dat het hun uitkomt.

Wie is je doelgroep?
De zorg- en hulpvragen van mijn cliënten zijn heel wisselend. Dit betekent ook dat het van te voren niet vaststaat welke domeinen voor cliënten van belang zijn om te meten. Hiermee bedoel ik: hebben ze fysieke klachten, zijn ze vermoeid, hebben ze slaapproblemen of moeilijkheden met het deelnemen aan sociale activiteiten, etc.? Door deze symptomen in de gaten te houden, kan ik inspelen op de problematiek. Bijvoorbeeld door de dag waarop er contact is, te wisselen. Inzicht hierin helpt mij mijn cliënten te helpen, zodat ze hun afspraken beter nakomen. Zoiets simpels bespaart mij een hoop tijd en daarmee geld, maar zorgt ook voor minder stress bij de cliënten. Het is een middel om cliënten effectiever te begeleiden, dat doe ik met de EasyROM-app: een tool dat het invullen van een x-aantal verschillende vragenlijsten mogelijk maakt en die beschikbaar is in een x-aantal verschillende talen.

Hoe werkt de EasyRom-app?
Afhankelijk van de fase waarin cliënten zitten, vullen ze

Figuur 1 Met EasyROM makkelijk vragenlijsten invullen
Figuur 1 Met EasyROM makkelijk
vragenlijsten invullen

1 tot 3 keer per week vragenlijsten in. De resultaten bespreek ik op de dag zelf als ik een afspraak heb met cliënten. Dit doe ik vaak door op hun eigen apparaat – computer of telefoon- gezamenlijk naar de scores te kijken. Ik vraag dan door of dit beeld herkend wordt. Dit is in 8 op de 10 van de situaties aan de hand. En is dat niet zo, dan geeft het ook iets aan, bijvoorbeeld dat er een episode van psychose, depressie of manie in aantocht is. Cliënten geven aan dat dat toen was, en niet nu.Dit is een signaal dat ik heel serieus neem. Daarnaast is het mogelijk dat ik de scores op een dashboard kan zien. Dit kan alleen als de cliënt hiervoor toestemming geeft.

Wie is je inspiratiebron?
Jim van Os, hoogleraar in de psychiatrie en voorzitter van de Divisie Hersenen van het Universitair Medisch Centrum Utrecht. Hij startte de beweging naar ‘De Nieuwe GGZ’ dat staat voor ‘Goede ggz is de persoon en zijn omgeving bijstaan in een persoonlijk en moeilijk leerproces van ‘je ding kunnen doen’ ondanks de uitdaging van een meer dan gemiddelde psychische gevoeligheid’. Dit alles streef ik ook na. Door nauw contact ben ik gegroeid in mijn eigen ontwikkeling en kijk ik anders tegen dingen aan. Daarnaast motiveren Bas Thuis en Dax Kho, oprichters van EasyROM-app, mij. Zij geloven in mij en mijn werk.  Dat is een enorme stimulans om door te gaan.

Hoe ben je in aanraking gekomen met EasyROM?
Via LinkedIn kwam ik in contact met Bas Thuis. Hij daagde mij uit om met EasyROM te gaan werken. Je moet weten dat ik ROM-vermijder ben. In het verleden heb ik zelf als cliënt heel veel vragenlijsten ingevuld, waar ik zelf nooit iets van terug zag. Mijn behandelaren deelden de resultaten met de zorgverzekeraar. Daar was en ben ik nog steeds boos over. De EasyROM-app legt de regie van de data bij de cliënt. De cliënt bepaalt zelf wanneer hij vragenlijsten invult en of hij de resultaten wil delen met zijn behandelaar. De resultaten zijn meteen zichtbaar voor de cliënt en voor mij en dus ook meteen inzetbaar tijdens onze bespreking.

Welke succeservaringen hebben de EasyROM-app opgeleverd?
Ik heb een depressieve man weer aan het werk gekregen. Bovendien toonde hij minder depressieve klachten, wat onder meer werd veroorzaakt door het invullen van vragenlijsten. Voorheen bracht hij bracht weinig tijd door met zijn gezin en sportte erg weinig. Door het gebruik van de EasyROM-app werd de man minder depressief, dat was af te lezen aan de scores. Maar belangrijker nog: hij ondernam weer activiteiten in de sociale omgeving en was meer met zijn gezin bezig.

De scores op de vragenlijsten laten mij zien op welke momenten je een cliënt het best zorg kunt leveren. Door hierop in te springen, belast je de cliënt niet te veel en kun je afspraken met elkaar nakomen. Als de patiënt de vragenlijst alleen maar invult om goed te scoren, dan heeft het geen zin om de tool te gebruiken. Ik gebruik het bij iedere cliënt, en bepaal welke vragenlijsten passen bij zijn hulpvraag. Daarnaast gebruik ik de scores om aan gemeenten te laten zien dat er beweging is in de symptomen die gemeten worden. Daar zijn ze erg bij mee.

Mijn advies

  • Begin met meten bij alle cliënten. Bijvoorbeeld drie keer per week en bouw dit vanaf week 7/8 af naar één keer per week. Zo krijg je inzicht hun psychische en fysieke welzijn.
  • Door het gebruik van een tooling zoals de EasyROM-app, tonen cliënten hogere motivatie en therapietrouw doordat ze actiever omgaan met hun eigen aandoening. Dit is terug te zien in minder verzuim en meer gemotiveerde en betrokken cliënten in het eigen traject. Het levert ook minder dubbel werk op.

Contact
Stefan Vlaminck
Eigenaar NSE Ambulante begeleiding (Nieuwe Start Ervaringswerk), nieuwestartervaringswerk@gmail.com 

Meer lezen?

Zoekwoorden

  • PROMIS, VBHC, behandeluitkomst, waardegedreven, prestatiemeting, zorgkwaliteit, patiëntwaarde, co morbiditeit, ambulante begeleiding, GGz, PGB, WMO, patiënt-gecentreerd, PROMs, RWE.

 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Volg Linnean online

  

Over ons

Het Linnean Initiatief is een landelijk netwerk van koplopers en aanjagers van waardegedreven zorg. 

Lees meer

Linnean-netwerk

Ook deelnemen aan het Linnean-netwerk?
Sluit u aan bij het netwerk.

Contact

Stichting Linnean Initiatief
KvK: 75738007

Neem vooral contact met ons op voor meer informatie, tips of suggesties.

linnean@zinl.nl
Contact

 

 

Cookie-instellingen