‘Gezondheidseconomie kan leren van waardegedreven zorg en vice versa’ - Jelle Walraven

01-07-2021
1249 keer bekeken

Jelle Walraven, Projectmanager value-based healthcare Sanofi, schreef het artikel 'Leveraging the Similarities Between Cost-Effectiveness Analysis and Value-Based Healthcare’, waarin hij en collega Maartje Jacobs een praktische invulling geven aan de koppeling tussen VBHC en kosteneffectiviteit.

Wat is de hoofdboodschap van het artikel?

In de meeste ontwikkelde landen, zoals Nederland, is gezondheidseconomie een ontzettend belangrijk onderdeel van pakketbeheer: zorg van hoge waarde toegankelijk maken voor de patiënt. Gezondheidseconomie werkt - we doen het immers al tientallen jaren - maar heeft ook tekortkomingen. Waardegedreven zorg is een mooie manier om met een andere bril binnen de gezondheidseconomie naar waarde te kijken. Gezondheidseconomie steekt methodologisch en wetenschappelijk sterk in elkaar. Dat kan mooi terugslaan op waardegedreven zorg, dat nog niet altijd wetenschappelijk onderbouwd kan worden. Gezondheidseconomie kan leren van waardegedreven zorg en andersom. Wij zijn niet de eersten die dat onderschrijven, maar volgens mij wel een van de eersten die er een praktische invulling aan proberen te geven door deze methodologie te ontwikkelen. 

(Onderaan deze pagina vindt u een korte samenvatting van het artikel, plus de link naar de publicatie.)

Hoe kijk jij naar waardegedreven zorg in Nederland?

Ik hoop dat meer mensen die gezondheidseconomisch onderlegd zijn - mensen met analytische vaardigheden, die tevens theoretische concepten kunnen vertalen naar de beleidspraktijk - ermee aan de slag gaan. Niet zozeer als de management-rage die waardegedreven zorg ook geweest is, of als een leuk onderwerp om over te discussiëren, maar als een perspectief om de dingen die men nu doet nóg beter te doen.

De belangrijkste partijen in het Nederlandse zorgveld zijn al betrokken bij waardegedreven zorg en dat is mooi. Men doet het echter veelal op eigen houtje en soms zelfs met tegenstrijdige principes. Dat zie je bijvoorbeeld in het alternatief contracteren: dat vindt plaats op eilandjes en vaak achter gesloten deuren. We kunnen juist van elkaar leren!

Wie inspireert jou?

De Britse arts, onderzoeker en beleidsmaker Muir Gray, de ‘Michael Porter van Europa’.  Hij streeft vergelijkbare ideeën op het gebied van zorg na, maar zijn principes passen beter binnen de solidaire zorgsystemen die we in Europa kennen. Daarnaast kijkt hij ook vanuit beleidsmatig perspectief: dit is het geld dat we hebben en daarmee moeten we zorgen dat iedereen de zorg krijgt waar hij recht op heeft. Vanwege zijn jarenlange ervaring in verschillende rollen weet Gray wat er speelt en daarom landt zijn verhaal erg goed.  De NHS en de Europese Commissie hanteren dan ook zijn framework. Een leuke bijkomstigheid: Gray maakt een hoop interessante en vrij toegankelijke podcasts en video’s.

Hoe zie jij de toekomst van de zorg?

De urgentie is er nu en dat is voor innovatie ontzettend interessant, want het gaat hard. Op landelijk beleidsniveau worden er grote stappen gezet. Er kan steeds meer. Verhalen van vier jaar terug over data verzamelen van de patiënt, deze met elkaar delen en analyseren, persoonsgericht zorg verlenen zijn niet alleen meer toffe verhalen, maar worden nu concreet in de praktijk gebracht. Tegelijkertijd speelt ook dat we steeds meer willen, met  gelijkblijvende of minder middelen. Daarom staan ons tevens lastige beslissingen te wachten. Met de methodes, inzichten en data van nu kunnen we die lastige beslissingen op de meest verantwoorde manier onderbouwen. 

Of waardegedreven zorg dezelfde naam blijft dragen is de vraag, maar het idee dat eraan ten grondslag ligt is blijvend. Daar kan niemand meer omheen. 

Wat wil je anderen meegeven

Waardegedreven zorg, daar willen we uiteindelijk allemaal naartoe. De stijgende vraag en het afnemende budget maken dat dat ook moet. Momenteel gebeurt dat gefragmenteerd,  dat brengt het risico op lokale suboptimalisaties met zich mee. We kunnen veel van elkaar kunnen leren: samen gaan we sneller en kunnen we de sterkste oplossingen creëren. 

Samenvatting 'Leveraging the Similarities Between Cost-Effectiveness Analysis and Value-Based Healthcare’

Overheden en instanties die voor zorg betalen kunnen iedere euro maar één keer uit uitgeven.
Daarom is het ontzettend belangrijk dat ze goed kijken hoe ze de beschikbare middelen zo doelmatig mogelijk in kunnen zetten. Met een kosteneffectiviteitsanalyse kijken we welke interventie de meeste waarde kan opleveren voor iedere uitgegeven euro. Deze methode brengt wel een aantal nadelen met zich mee. Value-based healthcare is een alternatief raamwerk dat steeds meer onder de aandacht komt. Helaas is dat concept ook nog niet perfect.
Beide methodes proberen de waarde van gezondheidszorg in relatie tot kosten in een getal uit te drukken. Daarom zou het waardevol kunnen zijn om ze te integreren. Op die manier kan kosteneffectiviteitsanalyse helpen bij het aanpakken van de gebreken van value-based healthcare en andersom. Wij hebben een nieuwe methode ontwikkeld die value-based healthcare principes toepast op kosteneffectiviteit methodologieën. Het resultaat noemen we de value-based healthcare QALY. We hopen dat dit idee kan helpen in het creëren van meer patiënt-georiënteerde manieren van waarde evaluatie met een bredere kijk op waarde.

Lees het hele artikel

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Volg Linnean online

  

Over ons

Het Linnean Initiatief is een landelijk netwerk van koplopers en aanjagers van waardegedreven zorg. 

Lees meer

Linnean-netwerk

Ook deelnemen aan het Linnean-netwerk?
Sluit u aan bij het netwerk.

Contact

Stichting Linnean Initiatief
KvK: 75738007

Neem vooral contact met ons op voor meer informatie, tips of suggesties.

linnean@zinl.nl
Contact

 

 

Cookie-instellingen